Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Vương Tĩnh Văn Không Mập
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Vây Giữ (沦陷)

Vương Tĩnh Văn Không Mập

3:54
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Kiều Dữ; Sở Minh Ngọc; Thần Thần; Album: Vây Giữ (沦陷) (Single) (2021) Listen Album

7.486

2

Dễ Thay Đổi (善变)

Vương Tĩnh Văn Không Mập

4:16
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Mễ Gia Úc; Tôn Đại Hùng; Vẫn còn Bát Âm Xá; Album: Dễ Thay Đổi (善变) (Single) (2020) Listen Album

3.032

3

Không Biết Phải Làm Sao (不知所措)

Vương Tĩnh Văn Không Mập

4:08
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Triều Thành; Đại Nguyệt; Triệu Kiến Phi; Album: Không Biết Phải Làm Sao (不知所措) (Single) (2020) Listen Album

2.276

4

Đã Quên Hay Chưa (忘了没有)

Vương Tĩnh Văn Không Mập

4:17
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tiêu Nhiên; Trịnh Chí Hoành; Thần Thần; Album: Đã Quên Hay Chưa (忘了没有) (Single) (2020) Listen Album

578

5

Có Thể Không (会吗)

Vương Tĩnh Văn Không Mập

4:11
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đại Nguyệt; Tương Tử; Lưu Dã; Album: Có Thể Không (会吗) (Single) (2020) Listen Album

376

6

Yêu, Tồn Tại (爱, 存在)

Vương Tĩnh Văn Không Mập

4:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Ngô Dịch Vĩ; Thái Minh Nhân; Tiêu Tiêu Vũ Mộc; Album: Yêu, Tồn Tại (爱, 存在) (Single) (2020) Listen Album

1.121

Beat

Không Biết Phải Làm Sao (不知所措)

Vương Tĩnh Văn Không Mập

4:08
Lossless

Playback -> Hoa

Trần Triều Thành; Đại Nguyệt; Triệu Kiến Phi; Album: Không Biết Phải Làm Sao (不知所措) (Single) (2020) Listen Album

42

8

Mừng Hụt (空欢喜)

Vương Tĩnh Văn Không Mập

3:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trịnh Chí Hoành; Thần Thần; Album: Mừng Hụt (空欢喜) (Single) (2021) Listen Album

151

Beat

Yêu, Tồn Tại (爱, 存在)

Vương Tĩnh Văn Không Mập

4:38
Lossless

Playback -> Hoa

Ngô Dịch Vĩ; Thái Minh Nhân; Tiêu Tiêu Vũ Mộc; Album: Yêu, Tồn Tại (爱, 存在) (Single) (2020) Listen Album

13

10

4:36
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Hưng Triết; Nhiêu Tuyết Mạn; Thần Thần; Album: Tình Yêu Không Bao Giờ Đánh Mất (永不失联的爱) (Single) (2020) Listen Album

864

Beat

4:36
Lossless

Playback -> Hoa

Châu Hưng Triết; Nhiêu Tuyết Mạn; Thần Thần; Album: Tình Yêu Không Bao Giờ Đánh Mất (永不失联的爱) (Single) (2020) Listen Album

7

Beat

Dễ Thay Đổi (善变)

Vương Tĩnh Văn Không Mập

4:16
Lossless

Playback -> Hoa

Mễ Gia Úc; Tôn Đại Hùng; Vẫn còn Bát Âm Xá; Album: Dễ Thay Đổi (善变) (Single) (2020) Listen Album

63

13

Hối Tiếc Cũng Xứng Đáng (遗憾也值得)

Vương Tĩnh Văn Không Mập

4:04
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lục Vân Phi; Tằng Bân Bân; Lý Sư Giác; Album: Hối Tiếc Cũng Xứng Đáng (遗憾也值得) (Single) (2020) Listen Album

369

Beat

Hối Tiếc Cũng Xứng Đáng (遗憾也值得)

Vương Tĩnh Văn Không Mập

4:04
Lossless

Playback -> Hoa

Lục Vân Phi; Tằng Bân Bân; Lý Sư Giác; Album: Hối Tiếc Cũng Xứng Đáng (遗憾也值得) (Single) (2020) Listen Album

20

Beat

Đã Quên Hay Chưa (忘了没有)

Vương Tĩnh Văn Không Mập

4:17
Lossless

Playback -> Hoa

Tiêu Nhiên; Trịnh Chí Hoành; Thần Thần; Album: Đã Quên Hay Chưa (忘了没有) (Single) (2020) Listen Album

14

Beat

Có Thể Không (会吗)

Vương Tĩnh Văn Không Mập

4:11
Lossless

Playback -> Hoa

Đại Nguyệt; Tương Tử; Lưu Dã; Album: Có Thể Không (会吗) (Single) (2020) Listen Album

11

17

4:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đại Nguyệt; Trần Triều Thành; Ngưu Tử Kiện; Album: Không Biết Làm Sao (不知所措) (Trọng Chế Bản/重制版) (Single) (2021) Listen Album

11

Beat

Vây Giữ (沦陷)

Vương Tĩnh Văn Không Mập

3:54
Lossless

Playback -> Hoa

Kiều Dữ; Sở Minh Ngọc; Thần Thần; Album: Vây Giữ (沦陷) (Single) (2021) Listen Album

134

19

Mùa Hè Thoáng Qua (忽而今夏) (Live)

Vương Tĩnh Văn Không Mập

4:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Uông Tô Lang; Album: Sing! China 2021 Tập 1 (2021中国好声音 第1期) (2021) Listen Album

22

20

Dễ Thay Đổi (善变) (DJR7版)

Vương Tĩnh Văn Không Mập

3:41
Lossless

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Mễ Gia Úc; Tôn Đại Hùng; Vẫn Còn Bát Âm Xá; Album: Dễ Thay Đổi (善变) (Single) (2020) Listen Album

50

21

Dễ Thay Đổi (善变) (DJ版)

Vương Tĩnh Văn Không Mập

3:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Mễ Gia Úc; Tôn Đại Hùng; Vẫn Còn Bát Âm Xá; Album: Dễ Thay Đổi (善变) (Single) (2020) Listen Album

17

22

Yêu Cầu (讨)

Vương Tĩnh Văn Không Mập

3:42
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Vương Tĩnh Văn; Nhan Tiểu Kiện; Dư Uy; Album: Yêu Cầu (讨) (Single) (2021) Listen Album

44

23

Chịu Đựng Đủ Rồi (受够) (Live)

Vương Tĩnh Văn Không Mập

3:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Eric Châu Hưng Triết; Ngô Dịch Vĩ; Album: Sing! China 2021 Tập 4 (2021中国好声音 第4期) (2021) Listen Album

6

24

Yêu Cầu (讨) (Live)

Vương Tĩnh Văn Không Mập

3:21
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Vương Tĩnh Văn; Nhan Tiểu Kiện; Dư Uy; Album: Sing! China 2021 Tập 4 (2021中国好声音 第4期) (2021) Listen Album

3

25

Kế Tiếp (下一个)

Vương Tĩnh Văn Không Mập

4:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Vương Tĩnh Văn; Quan Thiên Thiên; Album: Kế Tiếp (下一个) (Single) (2021) Listen Album

47

Album: Vương Tĩnh Văn Không Mập
Vây Giữ (沦陷) (Single) (2021)
Vương Tĩnh Văn Không Mập
Lossless
Dễ Thay Đổi (善变) (Single) (2020)
Vương Tĩnh Văn Không Mập
Lossless
Không Biết Phải Làm Sao (不知所措) (Single) (2020)
Vương Tĩnh Văn Không Mập
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)