Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Wanna One
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Beautiful

Wanna One

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 1-1=0 (Nothing Without You) (2017) Listen Album

12.334

2

Energetic

Wanna One

3:09
Lossless
03. 에너제틱 (Energetic).flac Title: 에너제틱 (Energetic) Artist: Wanna One (워너원)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Lyrics: 후이, 우석 Composition: Flow Blow, 후이 Arrangement: Flow Blow; Album: 1X1=1(TO BE ONE) (2017) Listen Album

47.956

3

Burn It Up

Wanna One

3:34
Lossless
02. 활활 (Burn It Up).flac Title: 활활 (Burn It Up) Artist: Wanna One (워너원)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Lyrics: 민연재, LIØN Composition: Diggy, LIØN, GRVVITY Arrangement: GRVVITY, Diggy; Album: 1X1=1(TO BE ONE) (2017) Listen Album

36.255

4

4:07
Lossless
06. 나야 나 (워너원 Ver.) (CD Only).flac Title: 나야 나 (워너원 Ver.) (CD Only) Artist: Wanna One (워너원)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Lyrics: Produce 101, Composed & Arranged: Ryan S.Jhun, Emile Ghantous, Keith Hetrick, Appu Krishnan, CHERYLINE LIM, Jason Jones, Zaydro, 알히트(RHeaT); Album: 1X1=1(TO BE ONE) (2017) Listen Album

5.496

5

Never

Wanna One

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Lyrics: 후이, 이던, 우석 Composed: 후이, Flow Blow Arranged: Flow Blow; Album: 1X1=1(TO BE ONE) (2017) Listen Album

4.985

6

1:23
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 1-1=0 (Nothing Without You) (2017) Listen Album

1.984

7

I Want To Have You

Wanna One

3:39
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 1-1=0 (Nothing Without You) (2017) Listen Album

2.786

8

Twilight

Wanna One

3:14
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 1-1=0 (Nothing Without You) (2017) Listen Album

1.970

9

4:17
Lossless
05. 이자리에 (Acoustic Ver.).flac Title: 이자리에 (Acoustic Ver.) Artist: Wanna One (워너원)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

작사 진짜사나이, Wooki 작곡 진짜사나이, Paper Planet 편곡 진짜사나이, 모자소년; Album: 1X1=1(TO BE ONE) (2017) Listen Album

3.645

10

Wanna Be (My Baby)

Wanna One

3:21
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 1-1=0 (Nothing Without You) (2017) Listen Album

1.000

11

3:36
Lossless

Nhạc Hàn -> Dance, remix

Album: 1-1=0 (Nothing Without You) (2017) Listen Album

1.077

12

Energetic

Wanna One

3:09
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 1-1=0 (Nothing Without You) (2017) Listen Album

670

13

To Be One (Outro)

Wanna One

1:21
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 1-1=0 (Nothing Without You) (2017) Listen Album

682

14

4:15
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 1-1=0 (Nothing Without You) (2017) Listen Album

865

15

Energetic

Wanna One

3:10
320kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Lyrics: 후이, 우석 (PENTAGON) Composed: 후이 (PENTAGON), Flow Blow Arranged: Flow Blow; Album: 1X1=1 (To Be One) (The 1st Mini Album) (2017) Listen Album

748

16

Wanna Be (My Baby)

Wanna One

3:21
Lossless
04. Wanna Be (My Baby).flac Title: Wanna Be (My Baby) Artist: Wanna One (워너원)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

작사 원택(1 Take), 탁(TAK) 작곡 원택(1 Take), 탁(TAK) 편곡 원택(1 Take), 탁(TAK); Album: 1X1=1(TO BE ONE) (2017) Listen Album

4.993

17

Never

Wanna One

3:16
397kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Lyrics: 후이, 이던, 우석 Composed: 후이, Flow Blow Arranged: Flow Blow; Album: 1X1=1 (To Be One) (The 1st Mini Album) (2017) Listen Album

429

18

4:08
320kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Lyrics: Produce 101, Composed & Arranged: Ryan S.Jhun, Emile Ghantous, Keith Hetrick, Appu Krishnan, CHERYLINE LIM, Jason Jones, Zaydro, 알히트(RHeaT); Album: 1X1=1 (To Be One) (The 1st Mini Album) (2017) Listen Album

940

19

Burn It Up

Wanna One

3:34
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 1-1=0 (Nothing Without You) (2017) Listen Album

508

20

To Be One (Intro.)

Wanna One

1:02
320kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

작사 별들의 전쟁 작곡 별들의 전쟁, 아테나 편곡 별들의 전쟁; Album: 1X1=1 (To Be One) (The 1st Mini Album) (2017) Listen Album

109

21

To Be One (Intro.)

Wanna One

1:01
Lossless
01. To Be One (Intro.).flac Title: To Be One (Intro.) Artist: Wanna One (워너원)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

작사 별들의 전쟁 작곡 별들의 전쟁, 아테나 편곡 별들의 전쟁; Album: 1X1=1(TO BE ONE) (2017) Listen Album

4.767

22

3:47
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

(2017)

225

Energetic; Pick Me (2017 MAMA In Hong Kong Live) - Wanna One

7:19
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2017)

26

Energetic; Burn It Up (2017 MAMA In Japan Live) - Wanna One

9:15
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2017)

18

25

Wanna Be (My Baby)

Wanna One

3:21
398kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Lyrics: 원택 (1TAKE), 탁 (TAK) Composed: 원택 (1TAKE), 탁 (TAK) Arranged: 원택 (1TAKE), 탁 (TAK); Album: 1X1=1 (To Be One) (The 1st Mini Album) (2017) Listen Album

150

Album: Wanna One
1-1=0 (Nothing Without You) (2017)
Wanna One
Lossless
1X1=1(TO BE ONE) (2017)
Wanna One
Lossless
1X1=1 (To Be One) (The 1st Mini Album) (2017)
Wanna One
320kbps
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)