Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Wanna One
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Boomerang

Wanna One

3:02
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 0+1=1 (I Promise You) CMAC-11211 (2018) Listen Album

4.774

2

Energetic

Wanna One

3:09
Lossless
03. 에너제틱 (Energetic).flac Title: 에너제틱 (Energetic) Artist: Wanna One (워너원)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Lyrics: 후이, 우석 Composition: Flow Blow, 후이 Arrangement: Flow Blow; Album: 1X1=1(TO BE ONE) (2017) Listen Album

56.252

3

Beautiful

Wanna One

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 1-1=0 (Nothing Without You) (2017) Listen Album

17.336

4

Burn It Up

Wanna One

3:34
Lossless
02. 활활 (Burn It Up).flac Title: 활활 (Burn It Up) Artist: Wanna One (워너원)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Lyrics: 민연재, LIØN Composition: Diggy, LIØN, GRVVITY Arrangement: GRVVITY, Diggy; Album: 1X1=1(TO BE ONE) (2017) Listen Album

40.003

5

I.P.U.

Wanna One

3:40
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: I.P.U. - Special Theme Track (Single) (2018) Listen Album

8.963

6

4:07
Lossless
06. 나야 나 (워너원 Ver.) (CD Only).flac Title: 나야 나 (워너원 Ver.) (CD Only) Artist: Wanna One (워너원)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Lyrics: Produce 101, Composed & Arranged: Ryan S.Jhun, Emile Ghantous, Keith Hetrick, Appu Krishnan, CHERYLINE LIM, Jason Jones, Zaydro, 알히트(RHeaT); Album: 1X1=1(TO BE ONE) (2017) Listen Album

7.852

7

Never

Wanna One

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Lyrics: 후이, 이던, 우석 Composed: 후이, Flow Blow Arranged: Flow Blow; Album: 1X1=1(TO BE ONE) (2017) Listen Album

6.793

8

Twilight

Wanna One

3:14
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 1-1=0 (Nothing Without You) (2017) Listen Album

2.847

9

Gold

Wanna One

3:38
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 0+1=1 (I Promise You) CMAC-11211 (2018) Listen Album

1.059

10

Wanna Be (My Baby)

Wanna One

3:21
Lossless
04. Wanna Be (My Baby).flac Title: Wanna Be (My Baby) Artist: Wanna One (워너원)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

작사 원택(1 Take), 탁(TAK) 작곡 원택(1 Take), 탁(TAK) 편곡 원택(1 Take), 탁(TAK); Album: 1X1=1(TO BE ONE) (2017) Listen Album

6.161

11

3:40
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 0+1=1 (I Promise You) CMAC-11211 (2018) Listen Album

1.237

Boomerang - Wanna One

Boomerang

Wanna One

3:58
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2018)

176

13

Your Name

Wanna One

3:34
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 0+1=1 (I Promise You) CMAC-11211 (2018) Listen Album

740

14

To Be One (Intro.)

Wanna One

1:01
Lossless
To_Be_One(Intro_)-Wanna_One.flac

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 1x1=1(To Be One) 1st Mini Album (2017) Listen Album

401

15

We Are

Wanna One

3:20
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 0+1=1 (I Promise You) CMAC-11211 (2018) Listen Album

523

I.P.U. (I Promise You) - Wanna One

3:54
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2018)

204

17

I Want To Have You

Wanna One

3:39
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 1-1=0 (Nothing Without You) (2017) Listen Album

3.507

Energetic - Wanna One

Energetic

Wanna One

3:47
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2017)

637

19

To Be One (Intro.)

Wanna One

1:02
320kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

작사 별들의 전쟁 작곡 별들의 전쟁, 아테나 편곡 별들의 전쟁; Album: 1X1=1 (To Be One) (The 1st Mini Album) (2017) Listen Album

152

20

I Can See

Wanna One

3:04
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 0+1=1 (I Promise You) CMAC-11211 (2018) Listen Album

518

21

4:17
Lossless
05. 이자리에 (Acoustic Ver.).flac Title: 이자리에 (Acoustic Ver.) Artist: Wanna One (워너원)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

작사 진짜사나이, Wooki 작곡 진짜사나이, Paper Planet 편곡 진짜사나이, 모자소년; Album: 1X1=1(TO BE ONE) (2017) Listen Album

4.703

22

3:36
Lossless

Nhạc Hàn -> Dance, remix

Album: 1-1=0 (Nothing Without You) (2017) Listen Album

1.522

23

1:23
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 1-1=0 (Nothing Without You) (2017) Listen Album

2.772

Burn It Up - Wanna One

Burn It Up

Wanna One

5:26
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

작사 민연재, LIØN 작곡 Diggy, LIØN, GRVVITY 편곡 GRVVITY, Diggy (2017)

411

Beautiful (Movie Version) - Wanna One

8:09
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2017)

135

Album: Wanna One
0+1=1 (I Promise You) CMAC-11211 (2018)
Wanna One
Lossless
1X1=1(TO BE ONE) (2017)
Wanna One
Lossless
1-1=0 (Nothing Without You) (2017)
Wanna One
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)