Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Wanna One
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

I.P.U.

Wanna One

3:40
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: I.P.U. - Special Theme Track (Single) (2018) Listen Album

7.772

2

Boomerang

Wanna One

3:02
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 0+1=1 (I Promise You) CMAC-11211 (2018) Listen Album

378

3

Beautiful

Wanna One

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 1-1=0 (Nothing Without You) (2017) Listen Album

16.101

4

Gold

Wanna One

3:38
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 0+1=1 (I Promise You) CMAC-11211 (2018) Listen Album

221

5

Energetic

Wanna One

3:09
Lossless
03. 에너제틱 (Energetic).flac Title: 에너제틱 (Energetic) Artist: Wanna One (워너원)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Lyrics: 후이, 우석 Composition: Flow Blow, 후이 Arrangement: Flow Blow; Album: 1X1=1(TO BE ONE) (2017) Listen Album

54.105

6

4:17
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 0+1=1 (I Promise You) CMAC-11211 (2018) Listen Album

128

7

Your Name

Wanna One

3:34
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 0+1=1 (I Promise You) CMAC-11211 (2018) Listen Album

164

8

Burn It Up

Wanna One

3:34
Lossless
02. 활활 (Burn It Up).flac Title: 활활 (Burn It Up) Artist: Wanna One (워너원)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Lyrics: 민연재, LIØN Composition: Diggy, LIØN, GRVVITY Arrangement: GRVVITY, Diggy; Album: 1X1=1(TO BE ONE) (2017) Listen Album

39.198

9

We Are

Wanna One

3:20
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 0+1=1 (I Promise You) CMAC-11211 (2018) Listen Album

138

10

I Can See

Wanna One

3:04
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 0+1=1 (I Promise You) CMAC-11211 (2018) Listen Album

141

11

Twilight

Wanna One

3:14
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 1-1=0 (Nothing Without You) (2017) Listen Album

2.531

12

4:07
Lossless
06. 나야 나 (워너원 Ver.) (CD Only).flac Title: 나야 나 (워너원 Ver.) (CD Only) Artist: Wanna One (워너원)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Lyrics: Produce 101, Composed & Arranged: Ryan S.Jhun, Emile Ghantous, Keith Hetrick, Appu Krishnan, CHERYLINE LIM, Jason Jones, Zaydro, 알히트(RHeaT); Album: 1X1=1(TO BE ONE) (2017) Listen Album

7.128

13

Wanna Be (My Baby)

Wanna One

3:21
Lossless
04. Wanna Be (My Baby).flac Title: Wanna Be (My Baby) Artist: Wanna One (워너원)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

작사 원택(1 Take), 탁(TAK) 작곡 원택(1 Take), 탁(TAK) 편곡 원택(1 Take), 탁(TAK); Album: 1X1=1(TO BE ONE) (2017) Listen Album

5.713

14

Never

Wanna One

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Lyrics: 후이, 이던, 우석 Composed: 후이, Flow Blow Arranged: Flow Blow; Album: 1X1=1(TO BE ONE) (2017) Listen Album

6.073

I.P.U. (I Promise You) - Wanna One

3:54
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2018)

146

16

3:40
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 0+1=1 (I Promise You) CMAC-11211 (2018) Listen Album

81

17

I Want To Have You

Wanna One

3:39
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 1-1=0 (Nothing Without You) (2017) Listen Album

3.316

18

1:23
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: 1-1=0 (Nothing Without You) (2017) Listen Album

2.504

19

3:47
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

(2017)

290

Beautiful (Live) - Wanna One

Beautiful (Live)

Wanna One

3:55
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2017)

82

21

4:17
Lossless
05. 이자리에 (Acoustic Ver.).flac Title: 이자리에 (Acoustic Ver.) Artist: Wanna One (워너원)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

작사 진짜사나이, Wooki 작곡 진짜사나이, Paper Planet 편곡 진짜사나이, 모자소년; Album: 1X1=1(TO BE ONE) (2017) Listen Album

4.406

Opening; Nothing Without You (Intro) - Wanna One

2:24
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2017)

53

Boomerang - Wanna One

Boomerang

Wanna One

3:58
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

(2018)

7

24

To Be One (Intro.)

Wanna One

1:01
Lossless
01. To Be One (Intro.).flac Title: To Be One (Intro.) Artist: Wanna One (워너원)

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

작사 별들의 전쟁 작곡 별들의 전쟁, 아테나 편곡 별들의 전쟁; Album: 1X1=1(TO BE ONE) (2017) Listen Album

5.288

Energetic (Music Bank Live) - Wanna One

3:27
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

Hui; Woosuk; Flow Blow (2017)

59

Album: Wanna One
I.P.U. - Special Theme Track (Single) (2018)
Wanna One
Lossless
0+1=1 (I Promise You) CMAC-11211 (2018)
Wanna One
Lossless
1-1=0 (Nothing Without You) (2017)
Wanna One
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)