Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Yếu Bất Yếu Mãi Thái
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:43
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) (Single) (2019) Listen Album

1.231

2

Hạ Sơn (下山)

Yếu Bất Yếu Mãi Thái

2:53
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Chu Bân Ngữ; Album: Hạ Sơn (下山) (2019) Listen Album

5.689

3

Tát Nhật Lẵng Rực Rỡ (Remix)

Yếu Bất Yếu Mãi Thái

4:26
320kbps

Nhạc Hoa -> Dance, remix

227

4

5:21
Lossless

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Album: Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) (抖音热播/Đẩu Âm Nhiệt Bá) (Single) (2020) Listen Album

170

5

Đừng Quên Tôi (勿忘我)

Yếu Bất Yếu Mãi Thái

3:35
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Thiệu Khang; Album: Đừng Quên Tôi (勿忘我) (2020) Listen Album

28

6

4:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Album: Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗)(DJ Danh Long Mix) (2020) Listen Album

1.268

7

5:35
320kbps

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Lưu Tu Nhiên (2019)

652

8

Đa Tình Chủng (多情种)

Yếu Bất Yếu Mãi Thái

3:34
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đa Tình Chủng (多情种) (2019) Listen Album

138

9

Trao Cho Anh (焦给我)

Yếu Bất Yếu Mãi Thái

3:28
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Yếu Bất Yếu Mãi Thái; Album: Trao Cho Anh (焦给我) (2020) Listen Album

46

10

Hạ Sơn (下山)

Yếu Bất Yếu Mãi Thái

2:53
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hạ Sơn (下山) (梦幻西游方寸山门派曲/Mộng Huyễn Tây Du Phương Thốn Sơn Môn Phái Khúc) (Single) (2020) Listen Album

50

11

3:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Thôi Thứ; Album: 2019 Cover (2019) Listen Album

706

Beat

Hạ Sơn (下山)

Yếu Bất Yếu Mãi Thái

2:53
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Hạ Sơn (下山) (梦幻西游方寸山门派曲/Mộng Huyễn Tây Du Phương Thốn Sơn Môn Phái Khúc) (Single) (2020) Listen Album

9

13

Mộ Hạ (慕夏)

Yếu Bất Yếu Mãi Thái

2:47
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mộ Hạ (慕夏) (2019) Listen Album

143

14

Vô Tà (无邪)

Yếu Bất Yếu Mãi Thái

2:50
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hầu Giang Hạo; Album: Vô Tà (无邪) (2020) Listen Album

501

15

4:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 2019 Cover (2019) Listen Album

93

16

Cầm Sư (琴师)

Yếu Bất Yếu Mãi Thái

4:21
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: 2019 Cover (2019) Listen Album

67

17

Thường Nhạc (常乐)

Yếu Bất Yếu Mãi Thái

3:57
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Từ Trạch; Album: Thường Nhạc (常乐) (2019) Listen Album

103

18

Ti Vi Tiểu Điều (卑微小调)

Yếu Bất Yếu Mãi Thái

2:52
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Ti Vi Tiểu Điều (卑微小调) (2019) Listen Album

56

19

Độ Độ Niên (渡渡年)

Yếu Bất Yếu Mãi Thái

3:29
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Yếu Bất Yếu Mãi Thái; Từ Trạch; Album: Độ Độ Niên (渡渡年) (2020) Listen Album

74

20

Hoa Hồng (玫瑰)

Yếu Bất Yếu Mãi Thái

3:14
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Vương Chước Tử; Album: Hoa Hồng (玫瑰) (2020) Listen Album

61

Beat

3:43
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) (Single) (2019) Listen Album

0

22

4:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Album: Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗)(DJ名龙 Mix/DJ Danh Long Mix) (Single) (2019) Listen Album

64

Beat

4:26
Lossless

Playback -> US-UK

Album: Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗)(DJ名龙 Mix/DJ Danh Long Mix) (Single) (2019) Listen Album

0

24

Ngự Phong (驭风)

Chấp Tố Hề (执素兮); Yêu Dương (妖扬); Triệu Phương Tịnh (赵方婧); Đẳng Thập Yêu Quân (等什么君); Cố Như Nguyện (顾如愿); Lão Đan Toan Thái Tiên (老坛酸菜仙)

3:22
192kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Soạn nhạc: Lý Đại Bạch - Tác từ: Cố Như Nguyện, Đê Đường Vẫn Tinh, Dịch giả Liên Tiêu Túy Thanh Tửu (2019)

26

Today's Winner - IU No.1; 18.10.13 Music Bank; IU

Today's Winner

IU No.1; 18.10.13 Music Bank; IU

2:19
HD 720p

Video Clip -> Hàn

616

Album: Yếu Bất Yếu Mãi Thái
Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) (Single) (2019)
Yếu Bất Yếu Mãi Thái
Lossless
Hạ Sơn (下山) (2019)
Yếu Bất Yếu Mãi Thái
Lossless
Tát Nhật Lãng Rực Rỡ (火红的萨日朗) (抖音热播/Đẩu Âm Nhiệt Bá) (Single) (2020)
Yếu Bất Yếu Mãi Thái; 8 Tiên Sinh
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)