Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Y Cách Tái Thính
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Đã Từng Thiếu Niên (曾经年少)

Y Cách Tái Thính; PKL Tổ Hợp

2:46
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đã Từng Thiếu Niên (曾经年少) (2020) Listen Album

12

2

Dữ Thiên Đương Ca Lai Vong Ưu (与天当歌来忘忧)

Y Cách Tái Thính; Lai Nhất Oản Lão Vu

2:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hướng Đình San; Nhậm Tâm Nhiễm; Nông Dương; Vương Trung Dịch; Lai Nhất Oản Lão Vu; Tiêu Thất Thất; Album: Dữ Thiên Đương Ca Lai Vong Ưu (与天当歌来忘忧) (EP) (2022) Listen Album

11

3

Trích Tiên (谪仙)

Y Cách Tái Thính; Diệp Lý

2:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trích Tiên (谪仙) (EP) (2020) Listen Album

3.668

4

Trích Tiên (谪仙) (Remix)

Y Cách Tái Thính; YGST Quả Trấp

2:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Vương Oánh; YGST Quả Trấp; Vương Trung Dịch; Album: Trích Tiên (谪仙) (Remix) (Single) (2022) Listen Album

6

5

Làm Thế Nào (奈何)

Y Cách Tái Thính; Diệp Vi Lương

3:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhậm Tâm Nhiễm ; Hướng Diên San ; Nông Dương ; Vương Trung Dịch ; Hà Ngạn Văn ; Đại Ưu ; Hữu Nhất Chỉ Tĩnh Tĩnh ; Triệu Nhân Kiệt ; Y Cách Tiểu Trúc; Album: Làm Thế Nào (奈何) (Single) (2022) Listen Album

5

6

Hại (害)

Y Cách Tái Thính; Tráng Tráng Lý Tiên Sâm

3:08
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Mộc Đăng Đăng; Trương An Thần; Ái Cật Tạc Kê; La Thành Chí; Album: Hại (害) (Single) (2022) Listen Album

5

7

Di Hám Tiêu Thiêm (遗憾标签)

Y Cách Tái Thính; Hoàng Diệc Trần

3:33
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tam Thập Tam; Nhậm Tâm Nhiễm; Nông Dương; Album: Di Hám Tiêu Thiêm (遗憾标签) (Single) (2022) Listen Album

4

8

Chi Bằng Không Gặp (不如不遇)

Y Cách Tái Thính; YGST Quả Trấp

2:18
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

YGST Quả Trấp; Album: Chi Bằng Không Gặp (不如不遇) (Single) (2022) Listen Album

3

9

Rơi Vào (陷落)

Y Cách Tái Thính; Nhậm Tâm Nhiễm

3:29
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Rơi Vào (陷落) (2021) Listen Album

28

10

Hà Vật (何物) / DJ Danh Long Bản (DJ名龙版)

Y Cách Tái Thính; Lược Lược Lược

2:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hà Vật (何物) (2021) Listen Album

18

11

Qua Ải Trảm Tướng (过关斩将)

Y Cách Tái Thính; Hầu Tử Sư Huynh

3:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Qua Ải Trảm Tướng (过关斩将) (2021) Listen Album

8

12

Tuyết Trung - Tặng (Tuyết Trung Hãn Đao Hành) (雪中-赠《雪中悍刀行》)

Y Cách Tái Thính; Lý Bội Kỳ; Lộc Nhất Quân; Hàm Mộc Chi

3:19
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyết Trung - Tặng (Tuyết Trung Hãn Đao Hành) (雪中-赠《雪中悍刀行》) (2020) Listen Album

26

13

Nhất Mạt Đào Hoa (一抹桃花)

Hàm Mộc Chi; Y Cách Tái Thính

4:07
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Vương Trung Dịch, Cao Mạc Y; Album: Nhất Mạt Đào Hoa (一抹桃花) (2020) Listen Album

46

14

Bất Phụ (不负)

Y Cách Tái Thính; Triệt Tâm

3:34
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Bất Phụ (不负) (2020) Listen Album

19

15

Như Thế (如是)

Y Cách Tái Thính; Thị Tiểu Thôi Áp

2:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tam Thập Tam; Nhậm Tâm Nhiễm; Vương Trung Dịch; Album: Như Thế (如是) (Single) (2022) Listen Album

2

16

Ranh Giới Cảm Xúc (情绪边界)

Y Cách Tái Thính; YGST Quả Trấp

2:25
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

YGST Quả Trấp; Trương Lương; Album: Ranh Giới Cảm Xúc (情绪边界) (Single) (2022) Listen Album

3

17

Tần Nguyệt Sa (秦月纱)

Y Cách Tái Thính; Hồ Thần Chen

3:08
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Mã Tiêu Hủy; Bạch Vũ Kỳ; Nông Dương; Album: Tần Nguyệt Sa (秦月纱) (Single) (2022) Listen Album

4

18

Sao Trời Rơi Vào Trong Mộng (星辰坠入梦里)

Tiêu Thất Thất; Y Cách Tái Thính

2:47
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tiêu Thất Thất; Album: Sao Trời Rơi Vào Trong Mộng (星辰坠入梦里) (Single) (2022) Listen Album

2

19

Du Hiệp (游侠) (Nam Sinh Bản / 男生版)

Y Cách Tái Thính; Hướng Đình San

2:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Ái Hát Nãi Trà; Trương An Thần; Album: Du Hiệp (游侠) (Nam Sinh Bản / 男生版) (Single) (2022) Listen Album

5

Beat

Lui Giữ (退守)

Y Cách Tái Thính; Vương Vũ Đồng

3:36
Lossless

Playback -> Hoa

Thiếu Nữ Cửu Tiêu; Vương Trung Dịch; Lưu Triết Vũ; Album: Lui Giữ (退守) (Single) (2021) Listen Album

21

21

Mộng Du Thẩm Viên (梦游沈园)

Y Cách Tái Thính; Đường Chỉ; Lâm Trần Vũ

4:53
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mộng Du Thẩm Viên (梦游沈园) (2021) Listen Album

19

22

Mười Năm Thê Lương (十年凄凉)

Y Cách Tái Thính; Jason Tiểu Tống

3:29
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mười Năm Thê Lương (十年凄凉) (2020) Listen Album

12

23

Du Tử Họa (游子画)

Y Cách Tái Thính; Cảnh Tử Khiêm

3:57
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Du Tử Họa (游子画) (2020) Listen Album

13

24

Cố Mộng Ngâm (故梦吟)

Y Cách Tái Thính; Phi Nhược

3:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cố Mộng Ngâm (故梦吟) (2021) Listen Album

46

25

Quy Tầm (归寻) (Nam Sinh Bản / 男生版)

Y Cách Tái Thính; Lý Bội Kỳ

3:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Quy Tầm (归寻) (Nam Sinh Bản / 男生版) (2021) Listen Album

17

Album: Y Cách Tái Thính
Đã Từng Thiếu Niên (曾经年少) (2020)
Y Cách Tái Thính; PKL Tổ Hợp
Lossless
Dữ Thiên Đương Ca Lai Vong Ưu (与天当歌来忘忧) (EP) (2022)
Y Cách Tái Thính; Lai Nhất Oản Lão Vu
Lossless
Trích Tiên (谪仙) (EP) (2020)
Y Cách Tái Thính; Diệp Lý
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)