Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: Y Cách Tái Thính
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Trích Tiên (谪仙)

Y Cách Tái Thính; Diệp Lý

2:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Trích Tiên (谪仙) (2020) Listen Album

3.327

2

Đã Từng Thiếu Niên (曾经年少)

Y Cách Tái Thính; PKL Tổ Hợp

2:46
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đã Từng Thiếu Niên (曾经年少) (2020) Listen Album

12

3

Ngã Ba Đường (分岔路口)

Y Cách Tái Thính; Lý Hâm Linh

3:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Phi Phàm Tiểu Lý @ Chủy Lực Ổ; Album: Ngã Ba Đường (分岔路口) (2021) Listen Album

13

4

4:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Album: Trích Tiên (谪仙) (2020) Listen Album

559

5

Làm Thế Nào (奈何)

Y Cách Tái Thính; Diệp Vi Lương

3:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhậm Tâm Nhiễm ; Hướng Diên San ; Nông Dương ; Vương Trung Dịch ; Hà Ngạn Văn ; Đại Ưu ; Hữu Nhất Chỉ Tĩnh Tĩnh ; Triệu Nhân Kiệt ; Y Cách Tiểu Trúc; Album: Làm Thế Nào (奈何) (Single) (2022) Listen Album

5

6

Hại (害)

Y Cách Tái Thính; Tráng Tráng Lý Tiên Sâm

3:08
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Mộc Đăng Đăng; Trương An Thần; Ái Cật Tạc Kê; La Thành Chí; Album: Hại (害) (Single) (2022) Listen Album

5

7

Di Hám Tiêu Thiêm (遗憾标签)

Y Cách Tái Thính; Hoàng Diệc Trần

3:33
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tam Thập Tam; Nhậm Tâm Nhiễm; Nông Dương; Album: Di Hám Tiêu Thiêm (遗憾标签) (Single) (2022) Listen Album

4

8

Hảo Cảm (好感)

Y Cách Tái Thính; Lưu Khả Dĩ

3:17
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lý Thiên Dương; Nam Cáp Cáp; Album: Hảo Cảm (好感) (Single) (2022) Listen Album

7

9

Kiếm Chỉ Thiên Nhai (剑指天涯)

Y Cách Tái Thính; Vương Vũ Đồng

3:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Vương Oánh; Vương Trung Dịch; Lưu Triết Vũ; Album: Kiếm Chỉ Thiên Nhai (剑指天涯) (Single) (2022) Listen Album

4

10

Cô Tôn (孤樽)

Y Cách Tái Thính; A Lệnh

2:54
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cô Tôn (孤樽) (2020) Listen Album

28

11

Tuyết Trung - Tặng (Tuyết Trung Hãn Đao Hành) (雪中-赠《雪中悍刀行》)

Y Cách Tái Thính; Lý Bội Kỳ; Lộc Nhất Quân; Hàm Mộc Chi

3:19
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tuyết Trung - Tặng (Tuyết Trung Hãn Đao Hành) (雪中-赠《雪中悍刀行》) (2020) Listen Album

26

12

Bất Phụ (不负)

Y Cách Tái Thính; Triệt Tâm

3:34
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Bất Phụ (不负) (2020) Listen Album

19

13

Nhất Mạt Đào Hoa (一抹桃花)

Hàm Mộc Chi; Y Cách Tái Thính

4:07
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Vương Trung Dịch, Cao Mạc Y; Album: Nhất Mạt Đào Hoa (一抹桃花) (2020) Listen Album

41

14

Qua Ải Trảm Tướng (过关斩将)

Y Cách Tái Thính; Hầu Tử Sư Huynh

3:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Qua Ải Trảm Tướng (过关斩将) (2021) Listen Album

8

15

Rơi Vào (陷落)

Y Cách Tái Thính; Nhậm Tâm Nhiễm

3:29
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Rơi Vào (陷落) (2021) Listen Album

28

16

Lệ Thiên Hành (泪千行)

Y Cách Tái Thính; Tằng Chiêu Chiêu

2:52
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tam Thập Tam; Nhậm Tâm Nhiễm; Nông Dương; Album: Lệ Thiên Hành (泪千行) (Single) (2022) Listen Album

3

17

3:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tam Thập Tam; Nhậm Tâm Nhiễm; Nông Dương; Album: Cưỡi Ngựa Xuống Giang Nam (骑马下江南) (EP) (2022) Listen Album

2

18

3:16
Lossless

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Tam Thập Tam; Nhậm Tâm Nhiễm; Nông Dương; Album: Cưỡi Ngựa Xuống Giang Nam (骑马下江南) (EP) (2022) Listen Album

2

Beat

Lui Giữ (退守)

Y Cách Tái Thính; Vương Vũ Đồng

3:36
Lossless

Playback -> Hoa

Thiếu Nữ Cửu Tiêu; Vương Trung Dịch; Lưu Triết Vũ; Album: Lui Giữ (退守) (Single) (2021) Listen Album

21

20

Mười Năm Thê Lương (十年凄凉)

Y Cách Tái Thính; Jason Tiểu Tống

3:29
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mười Năm Thê Lương (十年凄凉) (2020) Listen Album

12

21

Du Tử Họa (游子画)

Y Cách Tái Thính; Cảnh Tử Khiêm

3:57
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Du Tử Họa (游子画) (2020) Listen Album

13

22

Mộng Du Thẩm Viên (梦游沈园)

Y Cách Tái Thính; Đường Chỉ; Lâm Trần Vũ

4:53
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mộng Du Thẩm Viên (梦游沈园) (2021) Listen Album

19

23

Thác Thất Phong Nhã (错失风雅)

Y Cách Tái Thính; Lộc Nhất Quân; Hàm Mộc Chi

3:25
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thác Thất Phong Nhã (错失风雅) (2020) Listen Album

21

24

Tình Nhân Kiếp (情人劫)

Y Cách Tái Thính; Diệp Lý

3:15
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tình Nhân Kiếp (情人劫) (2020) Listen Album

258

25

Cô Tô Điều (姑苏调)

Y Cách Tái Thính; Hồ Yêu

4:43
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cô Tô Điều (姑苏调) (2020) Listen Album

13

Album: Y Cách Tái Thính
Trích Tiên (谪仙) (2020)
Y Cách Tái Thính; Diệp Lý
Lossless
Đã Từng Thiếu Niên (曾经年少) (2020)
Y Cách Tái Thính; PKL Tổ Hợp
Lossless
Ngã Ba Đường (分岔路口) (2021)
Y Cách Tái Thính; Lý Hâm Linh
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)