Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Ca sĩ: ZAYN
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

26

2:50
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Zayn; Album: I Won't Mind (Single) (2015) Listen Album

1.299

27

No Type

Zayn; Mic Righteous

3:02
320kbps

US-UK -> Rap, hiphop

Zayn Malik; Album: No Type (Single) (2015) Listen Album

1.029

28

In My Eyes

Zayn; Jason Derulo

4:37
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Jason Derulo; Album: In My Eyes (2015) Listen Album

720

29

Endless

Zayn; Harry

3:43
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Harry Styles; Album: The New Sing 2015 (2015) Listen Album

967

30

Rose

Zayn; Rixton

2:59
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Rixton; Album: Rose Listen Album

1.432

31

Feel Alone

Zayn

3:01
320kbps

US-UK -> Dance, remix

Amna; Album: Feel Alone (Single) Listen Album

932

Pillow Talk - Zayn

3:26
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

(2016)

1.056

It's You - Zayn

It's You

Zayn

3:55
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

(2016)

704

34

3:12
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Zayn; Album: Mind Of Mine (2016) Listen Album

13.701

35

0:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Mind Of Mine (Target Deluxe Edition) (2016) Listen Album

2.402

36

It's You

Zayn

3:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Mind Of Mine (Target Deluxe Edition) (2016) Listen Album

3.419

37

She

Zayn

3:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Mind Of Mine (Target Deluxe Edition) (2016) Listen Album

6.239

38

Drunk

Zayn

3:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Mind Of Mine (Target Deluxe Edition) (2016) Listen Album

4.751

39

1:44
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Album: Mind Of Mine (Target Deluxe Edition) (2016) Listen Album

2.344

40

Rear-View

Zayn

3:21
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Mind Of Mine (Target Deluxe Edition) (2016) Listen Album

2.930

41

Wrong

Zayn; Kehlani

3:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Mind Of Mine (Target Deluxe Edition) (2016) Listen Album

6.188

42

3:22
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Mind Of Mine (Target Deluxe Edition) (2016) Listen Album

6.184

43

Borderz

Zayn

3:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Mind Of Mine (Target Deluxe Edition) (2016) Listen Album

2.821

44

Truth

Zayn

4:05
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Mind Of Mine (Target Deluxe Edition) (2016) Listen Album

2.709

45

Lucozade

Zayn

4:12
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Mind Of Mine (Target Deluxe Edition) (2016) Listen Album

2.587

46

Blue

Zayn

3:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Mind Of Mine (Target Deluxe Edition) (2016) Listen Album

3.266

47

Bright

Zayn

2:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Mind Of Mine (Target Deluxe Edition) (2016) Listen Album

2.530

48

3:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Mind Of Mine (Target Deluxe Edition) (2016) Listen Album

1.952

49

Golden

Zayn

3:14
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Mind Of Mine (Target Deluxe Edition) (2016) Listen Album

2.572

50

Let Me

Zayn

3:07
192kbps

US-UK -> Pop, rock...

(2018)

270

Album: ZAYN
I Won't Mind (Single) (2015)
Zayn
320kbps
No Type (Single) (2015)
Zayn; Mic Righteous
320kbps
In My Eyes (2015)
Zayn; Jason Derulo
320kbps
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)