Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Đàm Toàn
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Lạnh Lẽo (凉凉)

Trương Bích Thần; Dương Tông Vỹ

5:33
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đàm Toàn; Lưu Sướng; Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) OST (三生三世十里桃花 电视剧原声带) (2017) Listen Album

78.153

2

4:17
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đại Nhạc Đông; Đàm Toàn; Khả Khả; Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) OST (三生三世十里桃花 电视剧原声带) (2017) Listen Album

38.552

3

Tư Mộ (思慕)

Úc Khả Duy

5:07
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đàm Toàn; Loan Kiệt; Khả Khả; Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) OST (三生三世十里桃花 电视剧原声带) (2017) Listen Album

9.567

4

3:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đàm Toàn; Chu Khiết Dĩnh; Album: Cô Phương Bất Tự Thưởng OST (孤芳不自赏 电视剧原声带) (2017) Listen Album

1.638

5

5:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đàm Toàn; Loan Kiệt; Khả Khả; Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) OST (三生三世十里桃花 电视剧原声带) (2017) Listen Album

6.832

6

4:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đàm Toàn; Đại Nhạc Đông; Album: Thanh Vân Chí OST (青云志 电视剧原声带) (2016) Listen Album

416

7

5:06
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Kiến Linh; Đàm Toàn; Khả Khả; Hoắc Tôn; Album: Cô Phương Bất Tự Thưởng OST (孤芳不自赏 电视剧原声带) (2017) Listen Album

8.460

8

Tinh Nguyệt (星月)

Vương Tranh Lượng; Úc Khả Duy

4:35
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lưu Sướng; Tào Duẫn; Đàm Toàn; Album: Sở Kiều Truyện OST (楚乔传 电视剧原声带) (2017) Listen Album

12.329

9

Linh Lung (玲珑)

Trương Lương Dĩnh

4:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lưu Sướng; Đàm Toàn; Vi Quốc Uân; Album: Linh Lung (玲珑) (2017) Listen Album

6.158

10

4:16
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nghê San San; Lôi Lập; Đàm Toàn; Album: Sở Kiều Truyện OST (楚乔传 电视剧原声带) (2017) Listen Album

1.998

11

4:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đại Nhạc Đông; Đàm Toàn; Dương Dương; Album: Chuyện Tình Đã Qua (愛情往事) (2016) Listen Album

450

12

Tư Mộ (思慕)

Úc Khả Duy

5:07
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đàm Toàn; Loan Kiệt; Khả Khả; Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) (OST) 4717398742141 (2017) Listen Album

316

13

5:16
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đàm Toàn; Tào Duẫn; Trần Tư Đồng; Album: Sở Kiều Truyện OST (楚乔传 电视剧原声带) (2017) Listen Album

6.708

14

5:41
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lưu Sướng; Đàm Toàn; Trần Tư Đồng; Kenji Kawai; Album: Tình Nồng Đạm Như Nàng (浓情淡如你) (2017) Listen Album

457

15

Lạnh Lẽo (凉凉)

Thiếu Ly; Hải Bất Đông

5:29
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đàm Toàn; Lưu Sướng

134

16

4:42
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đàm Toàn; Chu Khiết Dĩnh; Album: Thanh Vân Chí OST (青云志 电视剧原声带) (2016) Listen Album

1.729

17

Tru Tiên (诛仙)

Tiêu Kính Đằng

4:31
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lưu Sướng; Đàm Toàn; Khả Khả; Album: Thanh Vân Chí OST (青云志 电视剧原声带) (2016) Listen Album

972

18

5:34
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lưu Sướng; Đàm Toàn; Lưu Lập; Album: Cô Phương Bất Tự Thưởng OST (孤芳不自赏 电视剧原声带) (2017) Listen Album

4.956

19

4:09
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đàm Toàn; Lý Tuyết Mạn; Album: Cô Phương Bất Tự Thưởng OST (孤芳不自赏 电视剧原声带) (2017) Listen Album

981

20

Lệ Tháp (泪塔)

Phương Viên

4:07
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đàm Toàn; Trịnh Nam; Kim Phóng; Album: Cô Phương Bất Tự Thưởng OST (孤芳不自赏 电视剧原声带) (2017) Listen Album

1.214

Beat

4:17
Lossless

Playback -> Hoa

Đại Nhạc Đông; Đàm Toàn; Khả Khả; Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) OST (三生三世十里桃花 电视剧原声带) (2017) Listen Album

2.399

Beat

Lạnh Lẽo (凉凉)

Trương Bích Thần; Dương Tông Vỹ

5:33
Lossless

Playback -> Hoa

Đàm Toàn; Lưu Sướng; Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) OST (三生三世十里桃花 电视剧原声带) (2017) Listen Album

4.626

Beat

5:05
Lossless

Playback -> Hoa

Đàm Toàn; Loan Kiệt; Khả Khả; Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) OST (三生三世十里桃花 电视剧原声带) (2017) Listen Album

1.651

Beat

Tư Mộ (思慕)

Úc Khả Duy

5:06
Lossless

Playback -> Hoa

Đàm Toàn; Loan Kiệt; Khả Khả; Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) OST (三生三世十里桃花 电视剧原声带) (2017) Listen Album

1.650

25

Cố Ý (故意)

Hà Khiết; Tôn Quân

5:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đàm Toàn; Lưu Sướng; Nai Kong; Album: Trạch Thiên Ký OST (择天记 电视剧原声带) (2017) Listen Album

1.217

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)