Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Đàm Toàn
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Lạnh Lẽo (凉凉)

Trương Bích Thần; Dương Tông Vỹ

5:33
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đàm Toàn; Lưu Sướng; Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) OST (三生三世十里桃花 电视剧原声带) (2017) Listen Album

56.687

2

4:17
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đại Nhạc Đông; Đàm Toàn; Khả Khả; Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) OST (三生三世十里桃花 电视剧原声带) (2017) Listen Album

32.349

3

5:06
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Kiến Linh; Đàm Toàn; Khả Khả; Hoắc Tôn; Album: Cô Phương Bất Tự Thưởng OST (孤芳不自赏 电视剧原声带) (2017) Listen Album

7.631

4

Tư Mộ (思慕)

Úc Khả Duy

5:07
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đàm Toàn; Loan Kiệt; Khả Khả; Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) OST (三生三世十里桃花 电视剧原声带) (2017) Listen Album

7.842

Beat

Lạnh Lẽo (凉凉)

Trương Bích Thần; Dương Tông Vỹ

5:33
Lossless

Playback -> Hoa

Đàm Toàn; Lưu Sướng; Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) OST (三生三世十里桃花 电视剧原声带) (2017) Listen Album

3.405

6

Vọng (望)

Trương Bích Thần; Triệu Lệ Dĩnh

4:16
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lưu Sướng; Đàm Toàn; Long Long; Album: Sở Kiều Truyện OST (楚乔传 电视剧原声带) (2017) Listen Album

8.470

7

5:34
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lưu Sướng; Đàm Toàn; Lưu Lập; Album: Cô Phương Bất Tự Thưởng OST (孤芳不自赏 电视剧原声带) (2017) Listen Album

4.546

8

4:16
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đoạn Tư Tư; Đàm Toàn; Album: Sở Kiều Truyện OST (楚乔传 电视剧原声带) (2017) Listen Album

544

9

Tru Tiên (诛仙)

Tiêu Kính Đằng

4:31
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lưu Sướng; Đàm Toàn; Khả Khả; Album: Thanh Vân Chí OST (青云志 电视剧原声带) (2016) Listen Album

868

10

4:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đàm Toàn; Đại Nhạc Đông; Album: Thanh Vân Chí OST (青云志 电视剧原声带) (2016) Listen Album

236

11

4:16
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nghê San San; Lôi Lập; Đàm Toàn; Album: Sở Kiều Truyện OST (楚乔传 电视剧原声带) (2017) Listen Album

1.651

12

5:31
192kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đàm Toàn; Lưu Sướng (2017)

551

13

5:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đàm Toàn; Loan Kiệt; Khả Khả; Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) OST (三生三世十里桃花 电视剧原声带) (2017) Listen Album

5.812

Beat

4:17
Lossless

Playback -> Hoa

Đại Nhạc Đông; Đàm Toàn; Khả Khả; Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) OST (三生三世十里桃花 电视剧原声带) (2017) Listen Album

1.749

15

Linh Lung (玲珑)

Trương Lương Dĩnh

4:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lưu Sướng; Đàm Toàn; Vi Quốc Uân; Album: Linh Lung (玲珑) (2017) Listen Album

5.626

16

5:16
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đàm Toàn; Tào Duẫn; Trần Tư Đồng; Album: Sở Kiều Truyện OST (楚乔传 电视剧原声带) (2017) Listen Album

6.350

17

4:06
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Loan Kiệt; Đàm Toàn; Nai kong; Album: Tuý Linh Lung OST (醉玲珑 电视剧原声带) (2017) Listen Album

445

18

4:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lưu Sướng; Đàm Toàn; Khả Khả; Album: Ballet Trong Gió (风中芭蕾) (2016) Listen Album

73

19

4:42
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đàm Toàn; Chu Khiết Dĩnh; Album: Thanh Vân Chí OST (青云志 电视剧原声带) (2016) Listen Album

1.585

20

4:09
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đàm Toàn; Lý Tuyết Mạn; Album: Cô Phương Bất Tự Thưởng OST (孤芳不自赏 电视剧原声带) (2017) Listen Album

864

21

Lệ Tháp (泪塔)

Phương Viên

4:07
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đàm Toàn; Trịnh Nam; Kim Phóng; Album: Cô Phương Bất Tự Thưởng OST (孤芳不自赏 电视剧原声带) (2017) Listen Album

1.096

Beat

5:05
Lossless

Playback -> Hoa

Đàm Toàn; Loan Kiệt; Khả Khả; Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) OST (三生三世十里桃花 电视剧原声带) (2017) Listen Album

1.409

Beat

Tư Mộ (思慕)

Úc Khả Duy

5:06
Lossless

Playback -> Hoa

Đàm Toàn; Loan Kiệt; Khả Khả; Album: Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) OST (三生三世十里桃花 电视剧原声带) (2017) Listen Album

1.276

24

Lạnh Lẽo (凉凉)

Thiếu Ly; Hải Bất Đông

5:29
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đàm Toàn; Lưu Sướng

112

25

Cố Ý (故意)

Hà Khiết; Tôn Quân

5:02
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Đàm Toàn; Lưu Sướng; Nai Kong; Album: Trạch Thiên Ký OST (择天记 电视剧原声带) (2017) Listen Album

1.114

Album: Đàm Toàn
Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa (Bản Truyền Hình) OST (三生三世十里桃花 电视剧原声带) (2017)
Trương Bích Thần; Dương Tông Vỹ
Lossless
Cô Phương Bất Tự Thưởng OST (孤芳不自赏 电视剧原声带) (2017)
Hoắc Tôn
Lossless
Sở Kiều Truyện OST (楚乔传 电视剧原声带) (2017)
Trương Bích Thần; Triệu Lệ Dĩnh
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)