Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Châu Kiệt Luân, Tống Kiện Chương
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân; Tống Kiện Chương; Album: Không Yêu Tôi Thì Thôi (不爱我就拉倒) (2018) Listen Album

1.958

2

Mưa Rả Rích Không Ngừng (潇潇雨未歇)

Châu Hoa Kiện; Tô Tuệ Luân

4:44
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Hoa Kiện; Lý Tông Thịnh; Chiêm Đức Mậu; Đường Quý Lễ; Album: OST Tinh Trung Nhạc Phi ("精忠岳飛" 電視主題曲) (2013) Listen Album

9

3

Mưa Rả Rích Không Ngừng (瀟瀟雨未歇)

Châu Hoa Kiện; Tô Tuệ Luân

4:44
320kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Hoa Kiện; Lý Tông Thịnh; Chiêm Đức Mậu; Đường Quý Lễ (2013)

8

4

2:57
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Hoa Kiện; Trương Đại Xuân; Album: Giang Hồ (江湖) RD-1966 (2013) Listen Album

453

5

Vẩy Mực (泼墨)

Châu Hoa Kiện

4:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Hoa Kiện; Trương Đại Xuân; Album: Giang Hồ (江湖) RD-1966 (2013) Listen Album

107

6

Khách Mộng (客梦)

Châu Hoa Kiện

4:24
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Hoa Kiện; Trương Đại Xuân; Album: Giang Hồ (江湖) RD-1966 (2013) Listen Album

160

7

5:10
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Hoa Kiện; Trương Đại Xuân; Album: Giang Hồ (江湖) RD-1966 (2013) Listen Album

114

8

3:50
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Hoa Kiện; Trương Đại Xuân; Album: Giang Hồ (江湖) RD-1966 (2013) Listen Album

96

9

Ly Biệt Phú (離別賦)

Châu Hoa Kiện

5:51
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Hoa Kiện; Trương Đại Xuân; Album: Giang Hồ (江湖) RD-1966 (2013) Listen Album

111

10

Tiếu Anh Hùng (笑英雄)

Châu Hoa Kiện

3:47
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Hoa Kiện; Trương Đại Xuân; Album: Giang Hồ (江湖) RD-1966 (2013) Listen Album

107

11

Kim Lũ Khúc (金缕曲)

Châu Hoa Kiện

4:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Hoa Kiện; Trương Đại Xuân; Album: Giang Hồ (江湖) RD-1966 (2013) Listen Album

90

12

4:03
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Hoa Kiện; Trương Đại Xuân; Album: Giang Hồ (江湖) RD-1966 (2013) Listen Album

374

13

Quên Giang Hồ (忘江湖)

Châu Hoa Kiện

3:36
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Hoa Kiện; Trương Đại Xuân; Album: Giang Hồ (江湖) RD-1966 (2013) Listen Album

117

14

Người Tự Do (在野人)

Châu Hoa Kiện

4:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Hoa Kiện; Trương Đại Xuân; Album: Giang Hồ (江湖) RD-1966 (2013) Listen Album

111

15

1:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Hoa Kiện; Trương Đại Xuân; Album: Giang Hồ (江湖) RD-1966 (2013) Listen Album

111

16

7:17
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Hoa Kiện; Trương Đại Xuân; Album: Hôm Nay Hát Gì World Tour Trạm Đài Bắc (今天唱什麼世界巡迴演唱會Live台北場) (CD1) NCD030.4 (2016) Listen Album

101

17

4:42
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Hoa Kiện; Trương Đại Xuân; Album: Hôm Nay Hát Gì World Tour Trạm Đài Bắc (今天唱什麼世界巡迴演唱會Live台北場) (CD1) NCD030.4 (2016) Listen Album

116

18

3:43
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Hoa Kiện; Trương Đại Xuân; Album: Giang Hồ (江湖) RD-1966 (2013) Listen Album

120

19

3:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Hoa Kiện; Trương Đại Xuân; Album: Giang Hồ (江湖) RD-1966 (2013) Listen Album

101

20

Vẩy Mực (泼墨) (Live)

Châu Hoa Kiện

6:47
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Hoa Kiện; Trương Đại Xuân; Album: Hôm Nay Hát Gì World Tour Trạm Đài Bắc (今天唱什麼世界巡迴演唱會Live台北場) (CD1) NCD030.4 (2016) Listen Album

114

21

3:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Hoa Kiện; Trương Đại Xuân; Album: Đại Sự Phát Thanh: Hiệp Khách Hành (大事發聲: 俠客行) (2017) Listen Album

5

22

Khách Mộng (客梦)

Châu Hoa Kiện

4:35
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Hoa Kiện; Trương Đại Xuân; Album: Đại Sự Phát Thanh: Hiệp Khách Hành (大事發聲: 俠客行) (2017) Listen Album

5

23

Tiếu Anh Hùng (笑英雄)

Châu Hoa Kiện

3:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Hoa Kiện; Trương Đại Xuân; Album: Đại Sự Phát Thanh: Hiệp Khách Hành (大事發聲: 俠客行) (2017) Listen Album

10

24

3:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trâu Chấn Đông; Tằng Minh Duy; Trần Địch; Trương Kiệt; Album: Produce 101 China - Tập 8 (Live Album) (2018) Listen Album

51

25

Tôi Đã Bị Lừa

Lý Kiệt Luân

4:53
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Lý Kiệt Luân

500

Album: Châu Kiệt Luân, Tống Kiện Chương
Không Yêu Tôi Thì Thôi (不爱我就拉倒) (2018)
Châu Kiệt Luân
Lossless
OST Tinh Trung Nhạc Phi ("精忠岳飛" 電視主題曲) (2013)
Châu Hoa Kiện; Tô Tuệ Luân
320kbps
Giang Hồ (江湖) RD-1966 (2013)
Châu Hoa Kiện
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)