Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Dương K
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Bùa Yêu

Bích Phương

4:01
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Tiên Cookie; Phạm Thanh Hà; Dương K; Album: Bùa Yêu (Single) (2018) Listen Album

175.488

2

Bùa Yêu

Bích Phương

4:01
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Tiên Cookie; Phạm Thanh Hà; Dương K; Album: Dramatic (2018) Listen Album

587

3

Bùa Yêu (Remix)

Bích Phương; DJ TDJ

5:55
128kbps

Việt Nam -> Dance, remix

Tiên Cookie; Phạm Thanh Hà; Dương K (2018)

9.846

4

Bùa Yêu (Remix)

Bích Phương

6:51
320kbps

Việt Nam -> Dance, remix

Tiên Cookie; Phạm Thanh Hà; Dương K (2018)

1.926

5

2:42
320kbps

Việt Nam -> Dance, remix

Tiên Cookie; Phạm Thanh Hà; Dương K (2018)

4.255

6

4:04
Lossless

Việt Nam -> Dance, remix

Tiên Cookie; Phạm Thanh Hà; Dương K; Album: Bùa Yêu (Remix) (Single) (2018) Listen Album

4.146

7

3:32
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Tiên Cookie; Phạm Thanh Hà; Dương K; Sơn Tùng M-TP; Album: Mashup: Bùa Yêu; Chạy Ngay Đi (Single) (2018) Listen Album

1.856

8

Bùa Yêu (Edison Remix)

Bích Phương

3:32
Lossless

Việt Nam -> Dance, remix

Tiên Cookie; Phạm Thanh Hà; Dương K

2.130

9

Bùa Yêu (MastaL Remix)

Bích Phương

4:36
192kbps

Việt Nam -> Dance, remix

Tiên Cookie; Phạm Thanh Hà; Dương K (2018)

604

Bùa Yêu - Bích Phương

Bùa Yêu

Bích Phương

4:28
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Tiên Cookie; Phạm Thanh Hà; Dương K (2018)

8.063

11

Bùa Yêu (HuyTran Mix)

Bích Phương

3:46
192kbps

Việt Nam -> Dance, remix

Tiên Cookie; Phạm Thanh Hà; Dương K

68

12

4:40
320kbps

Việt Nam -> Dance, remix

Tiên Cookie; Phạm Thanh Hà; Dương K (2018)

48

13

Bùa Yêu (Dio Remix)

Bích Phương

5:01
Lossless

Việt Nam -> Dance, remix

Tiên Cookie; Phạm Thanh Hà; Dương K (2018)

1.003

Beat

Bùa Yêu

Bích Phương

4:01
320kbps
Beat Gốc

Playback -> Việt Nam

Tiên Cookie; Phạm Thanh Hà; Dương K; Album: Bùa Yêu (Single) (2018) Listen Album

5.893

15

Bùa Yêu (Sonbeat Remix)

Bích Phương

3:59
320kbps

Việt Nam -> Dance, remix

Tiên Cookie; Phạm Thanh Hà; Dương K

146

16

Bùa Yêu (TNBH Mix)

Bích Phương

3:52
192kbps

Việt Nam -> Dance, remix

Tiên Cookie; Phạm Thanh Hà; Dương K

1.756

17

Bùa Yêu (S.O.N Mix)

Bích Phương

4:24
192kbps

Việt Nam -> Dance, remix

Tiên Cookie; Phạm Thanh Hà; Dương K

264

18

4:04
Lossless

Việt Nam -> Dance, remix

Tiên Cookie; Phạm Thanh Hà; Dương K (2018)

509

19

Bùa Yêu

Anie Như Thuỳ

4:03
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Tiên Cookie; Phạm Thanh Hà; Dương K

516

20

Bùa Yêu (Remix)

Bích Phương

2:43
192kbps

Việt Nam -> Dance, remix

Tiên Cookie; Phạm Thanh Hà; Dương K

632

Bùa Yêu (V Heartbeat Live) - Bích Phương

4:14
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Tiên Cookie; Phạm Thanh Hà; Dương K (2018)

60

Bùa Yêu - Đỗ Nhi

Bùa Yêu

Đỗ Nhi

4:03
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Tiên Cookie; Phạm Thanh Hà; Dương K (2018)

72

Bùa Yêu - Hồng Nhung

Bùa Yêu

Hồng Nhung

3:25
HD 720p

Video Clip -> Việt Nam

Tiên Cookie; Phạm Thanh Hà; Dương K (2018)

60

24

Bùa Yêu

Various Artists

4:03
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Tiên Cookie; Phạm Thanh Hà; Dương K (2018)

92

25

Kiss Me

An Tâm Á

3:52
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Groovie K; Tống Bỉnh Dương; Album: Hoàng Tử Sói (狼王子) (Part. 3) (2016) Listen Album

1.088

Album: Dương K
Bùa Yêu (Single) (2018)
Bích Phương
Lossless
Dramatic (2018)
Bích Phương
Lossless
Bùa Yêu (Remix) (Single) (2018)
Bích Phương
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)