Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Dark Tranquillity
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

The Grandest Acusation

Dark Tranquillity

4:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

192

2

Haven

Dark Tranquillity

3:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Haven (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 997919-2 (2009) Listen Album

319

3

Weight Of The End

Dark Tranquillity

4:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Construct (U.S. Limited Edition) 9037-2 (2013) Listen Album

206

4

Auctioned

Dark Tranquillity

6:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Projector (1999) Listen Album

546

5

Misery's Crown

Dark Tranquillity

4:14
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity

287

6

Zero Distance

Dark Tranquillity

4:30
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity

288

7

For Broken Words

Dark Tranquillity

4:34
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity (2013)

225

8

Iridium

Dark Tranquillity

6:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

390

9

Shadow In Our Blood

Dark Tranquillity

3:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

210

10

Dream Oblivion

Dark Tranquillity

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

196

11

The Fatalist

Dark Tranquillity

4:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

255

12

In My Absence

Dark Tranquillity

4:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

253

13

At The Point Of Ignition

Dark Tranquillity

3:52
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

201

14

Her Silent Language

Dark Tranquillity

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

197

15

Arkhangelsk

Dark Tranquillity

3:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

182

16

I Am The Void

Dark Tranquillity

4:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

208

17

Surface The Infinite

Dark Tranquillity

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

160

18

Zero Distance

Dark Tranquillity

4:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

189

19

Out Of Gravity

Dark Tranquillity

4:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

144

Beat

Star Of Nothingness

Dark Tranquillity

2:06
Lossless

Playback -> US-UK

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

171

21

To Where Fires Cannot Feed

Dark Tranquility

3:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquility; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

146

22

The Bow And The Arrow

Dark Tranquillity

3:53
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

172

23

The Wonders At Your Feet

Dark Tranquillity

3:01
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Haven (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 997919-2 (2009) Listen Album

224

24

Not Built To Last

Dark Tranquillity

3:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Haven (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 997919-2 (2009) Listen Album

145

25

Indifferent Suns

Dark Tranquillity

3:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Haven (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 997919-2 (2009) Listen Album

165

Album: Dark Tranquillity
We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011)
Dark Tranquillity
Lossless
Haven (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 997919-2 (2009)
Dark Tranquillity
Lossless
Construct (U.S. Limited Edition) 9037-2 (2013)
Dark Tranquillity
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)