Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Dark Tranquillity
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

In My Absence

Dark Tranquillity

4:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

259

2

The Grandest Acusation

Dark Tranquillity

4:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

204

3

Her Silent Language

Dark Tranquillity

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

228

4

Arkhangelsk

Dark Tranquillity

3:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

191

5

Iridium

Dark Tranquillity

6:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

406

6

Shadow In Our Blood

Dark Tranquillity

3:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

221

7

Dream Oblivion

Dark Tranquillity

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

203

8

The Fatalist

Dark Tranquillity

4:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

259

9

At The Point Of Ignition

Dark Tranquillity

3:52
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

206

10

I Am The Void

Dark Tranquillity

4:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

215

11

Surface The Infinite

Dark Tranquillity

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

169

12

Misery's Crown

Dark Tranquillity

4:12
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Fiction 8315-2 (2007) Listen Album

429

13

Auctioned

Dark Tranquillity

6:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Projector (1999) Listen Album

576

14

Misery's Crown

Dark Tranquillity

4:14
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity

306

15

Zero Distance

Dark Tranquillity

4:30
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity

288

16

For Broken Words

Dark Tranquillity

4:34
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity (2013)

225

17

Zero Distance

Dark Tranquillity

4:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

194

18

Out Of Gravity

Dark Tranquillity

4:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

149

Beat

Star Of Nothingness

Dark Tranquillity

2:06
Lossless

Playback -> US-UK

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

177

20

To Where Fires Cannot Feed

Dark Tranquility

3:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquility; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

151

21

The Bow And The Arrow

Dark Tranquillity

3:53
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

177

22

The Wonders At Your Feet

Dark Tranquillity

3:01
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Haven (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 997919-2 (2009) Listen Album

234

23

Not Built To Last

Dark Tranquillity

3:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Haven (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 997919-2 (2009) Listen Album

151

24

Indifferent Suns

Dark Tranquillity

3:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Haven (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 997919-2 (2009) Listen Album

173

25

Feast Of Burden

Dark Tranquillity

3:24
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Haven (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 997919-2 (2009) Listen Album

215

Album: Dark Tranquillity
We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011)
Dark Tranquillity
Lossless
Fiction 8315-2 (2007)
Dark Tranquillity
Lossless
Haven (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 997919-2 (2009)
Dark Tranquillity
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)