Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Dark Tranquillity
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Misery's Crown

Dark Tranquillity

4:14
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity

295

2

FreeCard

Dark Tranquillity

4:31
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Projector (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 9979182 (2009) Listen Album

242

3

Auctioned

Dark Tranquillity

6:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Projector (1999) Listen Album

556

4

Zero Distance

Dark Tranquillity

4:30
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity

288

5

For Broken Words

Dark Tranquillity

4:34
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity (2013)

225

6

Iridium

Dark Tranquillity

6:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

394

7

Shadow In Our Blood

Dark Tranquillity

3:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

212

8

Dream Oblivion

Dark Tranquillity

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

197

9

The Fatalist

Dark Tranquillity

4:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

255

10

In My Absence

Dark Tranquillity

4:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

253

11

The Grandest Acusation

Dark Tranquillity

4:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

194

12

At The Point Of Ignition

Dark Tranquillity

3:52
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

201

13

Her Silent Language

Dark Tranquillity

3:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

212

14

Arkhangelsk

Dark Tranquillity

3:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

182

15

I Am The Void

Dark Tranquillity

4:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

209

16

Surface The Infinite

Dark Tranquillity

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

160

17

Zero Distance

Dark Tranquillity

4:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

191

18

Out Of Gravity

Dark Tranquillity

4:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

146

Beat

Star Of Nothingness

Dark Tranquillity

2:06
Lossless

Playback -> US-UK

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

171

20

To Where Fires Cannot Feed

Dark Tranquility

3:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquility; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

148

21

The Bow And The Arrow

Dark Tranquillity

3:53
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011) Listen Album

173

22

The Wonders At Your Feet

Dark Tranquillity

3:01
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Haven (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 997919-2 (2009) Listen Album

231

23

Not Built To Last

Dark Tranquillity

3:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Haven (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 997919-2 (2009) Listen Album

147

24

Indifferent Suns

Dark Tranquillity

3:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Haven (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 997919-2 (2009) Listen Album

169

25

Feast Of Burden

Dark Tranquillity

3:24
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Haven (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 997919-2 (2009) Listen Album

205

Album: Dark Tranquillity
Projector (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 9979182 (2009)
Dark Tranquillity
Lossless
We Are The Void (Tour Edition) 9979550 (2011)
Dark Tranquillity
Lossless
Haven (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 997919-2 (2009)
Dark Tranquillity
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)