Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Dark Tranquillity
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Inside The Particle Storm

Dark Tranquillity

5:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Fiction 8315-2 (2007) Listen Album

192

2

Misery's Crown

Dark Tranquillity

4:12
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Fiction 8315-2 (2007) Listen Album

466

3

Nothing To No One

Dark Tranquillity

4:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Fiction 8315-2 (2007) Listen Album

346

4

4:24
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Fiction 8315-2 (2007) Listen Album

337

5

Blind At Heart

Dark Tranquillity

4:21
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Fiction 8315-2 (2007) Listen Album

192

6

Icipher

Dark Tranquillity

4:39
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Fiction 8315-2 (2007) Listen Album

320

7

Empty Me

Dark Tranquillity

4:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Fiction 8315-2 (2007) Listen Album

193

8

The Mundane And The Magic

Dark Tranquillity

5:17
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Fiction 8315-2 (2007) Listen Album

357

9

Lost To Apathy

Dark Tranquillity

4:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Character 77603-8 (2005) Listen Album

427

10

Mind Matters

Dark Tranquillity

3:26
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Character 77603-8 (2005) Listen Album

175

11

One Thought

Dark Tranquillity

4:05
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Character 77603-8 (2005) Listen Album

171

12

Dry Run

Dark Tranquillity

4:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Character 77603-8 (2005) Listen Album

194

13

Am I 1?

Dark Tranquillity

4:27
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Character 77603-8 (2005) Listen Album

160

14

Undo Control

Dark Tranquillity; Johanna Andersson

5:10
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Projector (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 9979182 (2009) Listen Album

233

15

To A Bitter Halt

Dark Tranquillity

4:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Projector (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 9979182 (2009) Listen Album

180

16

A Closer End

Dark Tranquillity

4:07
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Fiction (Expanded Edition) 9976158 (2008) Listen Album

201

17

The Wonders At Your Feet

Dark Tranquillity

3:01
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Haven (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 997919-2 (2009) Listen Album

243

18

The Lesser Faith

Dark Tranquillity

4:37
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Fiction 8315-2 (2007) Listen Album

246

19

Focus Shift

Dark Tranquillity

3:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Fiction 8315-2 (2007) Listen Album

269

20

The New Build

Dark Tranquillity

4:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Character 77603-8 (2005) Listen Album

187

21

Through Smudged Lenses

Dark Tranquillity

4:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Character 77603-8 (2005) Listen Album

149

22

Out Of Nothing

Dark Tranquillity

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Character 77603-8 (2005) Listen Album

148

23

The Endless Feed

Dark Tranquillity

4:41
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Character 77603-8 (2005) Listen Album

153

24

Senses Tied

Dark Tranquillity

3:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Character 77603-8 (2005) Listen Album

170

25

My Negation

Dark Tranquillity

6:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dark Tranquillity; Album: Character 77603-8 (2005) Listen Album

201

Album: Dark Tranquillity
Fiction 8315-2 (2007)
Dark Tranquillity
Lossless
Character 77603-8 (2005)
Dark Tranquillity
Lossless
Projector (Band Anniversary Edition) (Digitally Remastered) 9979182 (2009)
Dark Tranquillity; Johanna Andersson
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)