Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: David Lynch
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Adam Met; Jack Met; Ryan Met; Peter Ivers; David Lynch; Album: Neotheater (2019) Listen Album

3.368

2

I Want You

David Lynch

3:48
128kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

David Lynch

133

3

Say It

David Lynch

3:59
128kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

David Lynch

183

4

4:41
128kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

David Lynch

126

5

The Big Dream

David Lynch

4:07
128kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

David Lynch

104

6

Are You Sure

David Lynch

3:46
128kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

David Lynch

155

7

Last Call

David Lynch

3:49
128kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

David Lynch

88

8

Star Dream Girl

David Lynch

3:27
128kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

David Lynch

121

9

5:13
128kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

David Lynch

125

10

6:37
320kbps

US-UK -> Dance, remix

David Lynch; Dean Hurley; Album: The Big Dream Remix (EP) NGRD045 (2014) Listen Album

109

11

4:03
320kbps

US-UK -> Dance, remix

David Lynch; Dean Hurley; Album: The Big Dream Remix (EP) NGRD045 (2014) Listen Album

87

12

The Big Dream (Moby Reversion)

David Lynch; Mindy Jones

4:34
320kbps
Experimental

US-UK -> Dance, remix

David Lynch; Dean Hurley; Album: The Big Dream Remix (EP) NGRD045 (2014) Listen Album

123

13

5:35
320kbps

US-UK -> Dance, remix

David Lynch; Dean Hurley; Album: The Big Dream Remix (EP) NGRD045 (2014) Listen Album

97

14

4:15
320kbps

US-UK -> Dance, remix

David Lynch; Dean Hurley; Album: The Big Dream Remix (EP) NGRD045 (2014) Listen Album

100

15

This Train

Chrysta Bell

7:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

David Lynch; Chrysta Bell; John Neff; Album: This Train LRN0108 (2011) Listen Album

66

16

Right Down To You

Chrysta Bell

5:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

David Lynch; Chrysta Bell; John Neff; Album: This Train LRN0108 (2011) Listen Album

72

17

I Die

Chrysta Bell

5:26
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

David Lynch; Chrysta Bell; Dean Hurley; Album: This Train LRN0108 (2011) Listen Album

126

18

Swing With Me

Chrysta Bell

5:01
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

David Lynch; Chrysta Bell; Dean Hurley; Album: This Train LRN0108 (2011) Listen Album

57

19

Angel Star

Chrysta Bell

4:27
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

David Lynch; Chrysta Bell; Dean Hurley; Album: This Train LRN0108 (2011) Listen Album

61

20

Friday Night Fly

Chrysta Bell

4:10
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

David Lynch; Chrysta Bell; Dean Hurley; Album: This Train LRN0108 (2011) Listen Album

66

21

Down By Babylon

Chrysta Bell

6:42
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

David Lynch; Chrysta Bell; Dean Hurley; Album: This Train LRN0108 (2011) Listen Album

87

22

Real Love

Chrysta Bell

4:41
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

David Lynch; Chrysta Bell; Dean Hurley; Album: This Train LRN0108 (2011) Listen Album

65

23

Bird Of Flames

Chrysta Bell; David Lynch

4:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

David Lynch; Dean Hurley; Album: This Train LRN0108 (2011) Listen Album

71

24

Polish Poem

Chrysta Bell

5:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

David Lynch; Chrysta Bell; Album: This Train LRN0108 (2011) Listen Album

63

25

The Truth Is

Chrysta Bell

4:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

David Lynch; Dean Hurley; Album: This Train LRN0108 (2011) Listen Album

531

Album: David Lynch
Neotheater (2019)
AJR
Lossless
The Big Dream Remix (EP) NGRD045 (2014)
David Lynch
320kbps
This Train LRN0108 (2011)
Chrysta Bell
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)