Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Devin Townsend
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

N9

Devin Townsend

5:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Devin Townsend; Album: Ziltoid the Omniscient (2007) Listen Album

151

2

Seventh Wave

Devin Townsend

6:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Devin Townsend; Album: Ocean Machine: Biomech (1997) Listen Album

92

3

Life

Devin Townsend

4:31
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Devin Townsend; Album: Ocean Machine: Biomech (1997) Listen Album

90

4

Night

Devin Townsend

4:45
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Devin Townsend; Album: Ocean Machine: Biomech (1997) Listen Album

167

5

Hide Nowhere

Devin Townsend

5:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Devin Townsend; Album: Ocean Machine: Biomech (1997) Listen Album

103

6

Sister

Devin Townsend

2:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Devin Townsend; Album: Ocean Machine: Biomech (1997) Listen Album

82

7

3 A.M.

Devin Townsend

1:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Devin Townsend; Album: Ocean Machine: Biomech (1997) Listen Album

58

8

Voices In The Fan

Devin Townsend

4:39
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Devin Townsend; Album: Ocean Machine: Biomech (1997) Listen Album

60

9

Greetings

Devin Townsend

2:53
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Devin Townsend; Album: Ocean Machine: Biomech (1997) Listen Album

40

10

Regulator

Devin Townsend

5:06
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Devin Townsend; Album: Ocean Machine: Biomech (1997) Listen Album

116

11

Funeral

Devin Townsend

8:06
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Devin Townsend; Album: Ocean Machine: Biomech (1997) Listen Album

49

12

Bastard

Devin Townsend

10:17
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Devin Townsend; Album: Ocean Machine: Biomech (1997) Listen Album

117

13

The Death Of Music

Devin Townsend

12:15
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Devin Townsend; Album: Ocean Machine: Biomech (1997) Listen Album

76

14

Things Beyond Things

Devin Townsend

4:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Devin Townsend; Album: Ocean Machine: Biomech (1997) Listen Album

213

15

Truth

Devin Townsend

3:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Devin Townsend; Album: Infinity (1998) Listen Album

51

16

Christeen

Devin Townsend

3:41
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Devin Townsend; Album: Infinity (1998) Listen Album

113

17

Soul Driven Cadillac

Devin Townsend

5:15
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Devin Townsend; Album: Infinity (1998) Listen Album

46

18

Ants

Devin Townsend

2:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Devin Townsend; Album: Infinity (1998) Listen Album

51

19

Wild Colonial Boy

Devin Townsend

3:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Devin Townsend; Album: Infinity (1998) Listen Album

41

20

Life Is All Dynamics

Devin Townsend

5:06
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Devin Townsend; Album: Infinity (1998) Listen Album

35

21

Unity

Devin Townsend

6:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Devin Townsend; Album: Infinity (1998) Listen Album

171

22

Noisy Pink Bubbles

Devin Townsend

5:20
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Devin Townsend; Album: Infinity (1998) Listen Album

129

Beat

Sister (Live Acoustic)

Devin Townsend

2:15
Lossless

Playback -> US-UK

Devin Townsend; Album: Infinity (1998) Listen Album

59

24

5:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Devin Townsend; Album: Infinity (1998) Listen Album

47

25

Man (1996 Demo)

Devin Townsend

5:12
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Devin Townsend; Album: Infinity (1998) Listen Album

105

Album: Devin Townsend
Ziltoid the Omniscient (2007)
Devin Townsend
Lossless
Ocean Machine: Biomech (1997)
Devin Townsend
Lossless
Infinity (1998)
Devin Townsend
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)