Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Don Krez
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Red Rubies

88rising; Rich Brian; Yung Bans; Yung Pinch; Higher Brothers; Don Krez

4:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

88rising; Rich Brian; Yung Bans; Higher Brothers; Yung Pinch; Don Krez; Y2K; Album: Head In The Clouds (2018) Listen Album

276

2

Victim Of Love

The Eagles

4:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Don Felder; Don Henley; Glenn Frey; J. D. Souther; Album: Hotel California (1976) Listen Album

1.304

3

4:12
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Don Felder; Don Henley; Glenn Frey; J. D. Souther; Album: Hotel California (1976) Listen Album

296

4

7:12
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Don Felder, Don Henley, Glenn Frey; Album: Hell Freezes Over (1994) Listen Album

847

5

Hotel California

Philip Huy

5:16
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Don Felder; Don Henley; Glenn Frey; Album: Without You (1995) Listen Album

354

6

7:12
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Don Felder; Don Henley; Glenn Frey (1994)

1.109

7

6:31
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Don Henley; Don Felder;Glenn Frey; Album: Hotel California (40th Anniversary Expanded Edition) (CD1) 081227933234 (2017) Listen Album

1.000

8

6:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Don Felder; Don Henley; Glenn Frey; Album: Slow Rock 1 (1995) Listen Album

800

9

6:49
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Don Henley; Don Felder; Glenn Frey; Album: Hotel California (40th Anniversary Expanded Edition) (CD2) 081227933234 (2017) Listen Album

489

10

6:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Don Felder; Don Henley; Glenn Frey; Album: In The World #2 (1994) Listen Album

818

11

Hotel California

Eric Clapton

6:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Don Felder; Don Henley; Glenn Frey; Album: Hard Rock Ballads Vol 9 38957218 (1997) Listen Album

7.074

12

6:31
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Don Felder; Don Henley; Glenn Frey; Album: Heavy Rock Radio KICP-1784 (2016) Listen Album

948

13

5:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Don Felder; Don Henley; Glenn Frey; Album: Bmw2: On True HD Road (2012) Listen Album

1.577

Beat

Hotel California

James Last

5:44
Lossless

Playback -> US-UK

Don Felder; Don Henley; Glenn Frey; Album: James Last: Pop Symphonies 849 429-4 (1991) Listen Album

560

15

Hotel California

Pat the cat; Rachel Moreau

4:13
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Don Felder; Don Henley; Glenn Frey; Album: Santa Lounge (2015) Listen Album

448

16

Hotel California

Trần Đức

6:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Don Felder; Don Henley; Glenn Frey; Album: Tình Nồng - Chiếc Lá Mùa Đông 2 (1996) Listen Album

131

17

Hotel California

Billy Vaughn

3:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Don Felder; Don Henley; Glenn Frey; Album: BIlly Vaughn - Golden hits F8323-2 (2002) Listen Album

239

Hotel California - Vocal Sampling

Hotel California

Vocal Sampling

6:47
HD 720p

Video Clip -> US-UK

Don Felder; Don Henley; Glenn Frey

426

19

Hotel California

Vocal Sampling

5:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Don Felder; Don Henley; Glenn Frey

471

20

Good Thing (Original)

Dr; Don Don; Amali Ward

3:57
128kbps

US-UK -> Dance, remix

Dr. Don Don Feat. Amali Ward

716

21

2:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Don Felder; Don Henley; Glenn Frey; Album: The Long Run (1979) Listen Album

459

22

Those Shoes

Eagles

4:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Don Felder; Don Henley; Glenn Frey; Album: The Long Run (1979) Listen Album

333

23

Those Shoes

Eagles

4:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Don Felder; Don Henley; Glenn Frey; Album: The Eagles - The Complete Greatest Hits (CD2) (2003) Listen Album

550

Hotel California - Don Hồ

Hotel California

Don Hồ

6:19
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

Don Felder; Don Henley; Glenn Frey (2014)

997

25

Hotel California

Philip Huy

5:16
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Don Felder; Don Henley; Glenn Frey

1.387

Album: Don Krez
Head In The Clouds (2018)
88rising; Rich Brian; Yung Bans; Yung Pinch; Higher Brothers; Don Krez
Lossless
Hotel California (1976)
The Eagles
Lossless
Hell Freezes Over (1994)
The Eagles
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)