Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Fredrik Borch Olsen
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Alone

Alan Walker; Noonie Bao

2:38
Lossless
Purchased from Beatport: http://imgur.com/a/z9xvw

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve; Album: Alone (Single) G010003681747H (2016) Listen Album

314.182

2

Alone

Alan Walker

3:05
320kbps

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve

24.475

Alone - Alan Walker

Alone

Alan Walker

2:43
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve (2016)

18.793

4

Alone (Jack Wins Remix)

Alan Walker; Noonie Bao

4:16
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve; Album: Alone (Remixes) G010003693839F (2017) Listen Album

351

5

Alone (George Kwali Remix)

Alan Walker; Noonie Bao

4:59
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve; Album: Alone (Remixes) G010003693839F (2017) Listen Album

219

6

Tired (Kygo Remix)

Alan Walker; Gavin James

4:00
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Gavin James; Anders Froen; Fredrik Borch Olsen; Gunnar Greve Pettersen; Daniel Bryer; Lars Kristian Rosness; Marcus Arnbekk; Oliver Green; Mike Needle; Alan Walker; Album: Tired (Kygo Remix) G0100037758798 (2017) Listen Album

4.043

7

Alone (Restrung)

Alan Walker; Noonie Bao

3:05
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve; Album: Alone (Single) G010003681747H (2016) Listen Album

7.591

8

Alone (Instrumental)

Alan Walker; Noonie Bao

2:41
128kbps

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve; Album: Alone (Instrumental) (2016) Listen Album

74

9

3:29
320kbps

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve (2016)

389

10

2:47
320kbps

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve (2017)

725

11

Alone (Lost Frequencies Remix)

Alan Walker; Noonie Bao

6:43
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve; Album: Alone (Remixes) G010003693839F (2017) Listen Album

1.350

12

Alone (Blazars Remix)

Alan Walker; Noonie Bao

5:10
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve; Album: Alone (Remixes) G010003693839F (2017) Listen Album

620

13

Alone (Parx Remix)

Alan Walker; Noonie Bao

5:47
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve; Album: Alone (Remixes) G010003693839F (2017) Listen Album

221

Alone (Restrung) - Alan Walker

Alone (Restrung)

Alan Walker

3:15
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve (2017)

1.333

15

Alone (Alex Arcoleo Remix)

Alan Walker; Noonie Bao

4:43
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve; Album: Alone (Remixes) G010003693839F (2017) Listen Album

236

16

Alone (Remix 2017)

Noonie Bao; DJ 79 Melo

5:52
320kbps

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Alan Walker (2017)

342

17

Alone

Trizzle Phương Trinh

4:51
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve; Album: I Love Rock N Roll (Tape) Tape55 (1991) Listen Album

63

18

Tired

Alan Walker; Gavin James

3:12
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Mike Needle; Marcus Arnbekk; Lars Kristian Rosness; Daniel Bryer; Fredrik Borch Olsen Gunnar Greve; Gavin Wigglesworth; Alan Walker; Oliver Green; Anders Frøen; Album: Tired (Single) G010003741374V (2017) Listen Album

73.077

19

Tired (Alan Walker Remix)

Alan Walker; Gavin James

3:30
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Mike Needle; Marcus Arnbekk; Lars Kristian Rosness; Daniel Bryer; Fredrik Borch Olsen Gunnar Greve; Gavin Wigglesworth; Alan Walker; Oliver Green; Anders Frøen; Album: Tired (Remixes) G0100037656348 (2017) Listen Album

5.572

20

Tired (K-391 Remix)

Alan Walker; Gavin James

3:15
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Mike Needle; Marcus Arnbekk; Lars Kristian Rosness; Daniel Bryer; Fredrik Borch Olsen Gunnar Greve; Gavin Wigglesworth; Alan Walker; Oliver Green; Anders Frøen; Album: Tired (Remixes) G0100037656348 (2017) Listen Album

172

21

Tired (Steerner; Tobu Remix)

Alan Walker; Gavin James

3:22
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Mike Needle; Marcus Arnbekk; Lars Kristian Rosness; Daniel Bryer; Fredrik Borch Olsen Gunnar Greve; Gavin Wigglesworth; Alan Walker; Oliver Green; Anders Frøen; Album: Tired (Remixes) G0100037656348 (2017) Listen Album

876

22

Tired (Axollo Remix)

Alan Walker; Gavin James

3:49
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Mike Needle; Marcus Arnbekk; Lars Kristian Rosness; Daniel Bryer; Fredrik Borch Olsen Gunnar Greve; Gavin Wigglesworth; Alan Walker; Oliver Green; Anders Frøen; Album: Tired (Remixes) G0100037656348 (2017) Listen Album

704

23

Tired (Lemarroy Remix)

Alan Walker; Gavin James

3:16
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Mike Needle; Marcus Arnbekk; Lars Kristian Rosness; Daniel Bryer; Fredrik Borch Olsen Gunnar Greve; Gavin Wigglesworth; Alan Walker; Oliver Green; Anders Frøen; Album: Tired (Remixes) G0100037656348 (2017) Listen Album

262

24

Tired (Kovan; Alex Skrindo Remix)

Alan Walker; Gavin James

3:20
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Mike Needle; Marcus Arnbekk; Lars Kristian Rosness; Daniel Bryer; Fredrik Borch Olsen Gunnar Greve; Gavin Wigglesworth; Alan Walker; Oliver Green; Anders Frøen; Album: Tired (Remixes) G0100037656348 (2017) Listen Album

907

25

Tired (Bruno Martini Remix)

Alan Walker; Gavin James

4:29
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Mike Needle; Marcus Arnbekk; Lars Kristian Rosness; Daniel Bryer; Fredrik Borch Olsen Gunnar Greve; Gavin Wigglesworth; Alan Walker; Oliver Green; Anders Frøen; Album: Tired (Remixes) G0100037656348 (2017) Listen Album

114

Album: Fredrik Borch Olsen
Alone (Single) G010003681747H (2016)
Alan Walker; Noonie Bao
Lossless
Alone (Remixes) G010003693839F (2017)
Alan Walker; Noonie Bao
Lossless
Tired (Kygo Remix) G0100037758798 (2017)
Alan Walker; Gavin James
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)