Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: G-Dragon
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:31
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; Teddy; Album: Made 8809269506764 (2016) Listen Album

78.939

2

Monster

Big Bang

3:51
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; T.O.P; Album: Still Alive (Special Edition) (2012) Listen Album

41.547

3

Loser

Big Bang

3:39
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Teddy; T.O.P; G-Dragon; Taeyang; Album: Made 8809269506764 (2016) Listen Album

117.387

4

Bae Bae

Big Bang

2:49
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Teddy; T.O.P; G-Dragon; Album: Made 8809269506764 (2016) Listen Album

58.331

5

Tell Me Goodbye

Big Bang

4:06
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

G-Dragon; Album: Big Bang 2 (2011) Listen Album

105.573

6

Lies

Big Bang

3:49
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; Album: Big Bang Best Collection (Korea Edition) (2013) Listen Album

38.223

7

If You

Big Bang

4:24
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; P.K; Dee.P; Album: Made 8809269506764 (2016) Listen Album

70.402

8

Haru Haru

Big Bang

4:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; Daishi Dance; Album: Number 1 (2008) Listen Album

108.007

9

Fantastic Baby

Big Bang

3:50
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; T.O.P; Album: Alive (2012) Listen Album

7.572

10

Sober

Big Bang

3:57
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Teddy; Choice37; G-Dragon; T.O.P; Album: Made 8809269506764 (2016) Listen Album

52.725

11

Heaven (천국)

Big Bang

3:52
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

G-Dragon; Daishi Dance; Album: Stand Up (2008) Listen Album

990

12

Ringa Linga

Taeyang

3:47
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

G-Dragon; Jose E. Luna; Album: Ringa Linga (Single) (2013) Listen Album

44.086

13

Tonight

Big Bang

3:39
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; Choi Pil Kang; E.Knock; Album: Tonight (2011) Listen Album

47.592

14

Fxxk It

Big Bang

3:51
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Teddy; G-Dragon; T.O.P; Album: Made 8809269506764 (2016) Listen Album

75.457

Beat

Good Boy

G-Dragon; Taeyang

4:06
320kbps

Playback -> Hàn

G-Dragon

760

16

Runaway

G-Dragon

3:23
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

G-Dragon; Album: Coup D'Etat (2013) Listen Album

2.297

Beat

Good Boy

G-Dragon; Taeyang

4:05
320kbps

Playback -> Hàn

G-Dragon (2014)

276

18

Good Boy

G-Dragon; Taeyang

3:08
192kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon

2.218

19

Hands Up

Big Bang

3:54
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; Choice 37; E.Knock; DJ Murf; Peejay; Album: Tonight (2011) Listen Album

2.044

20

Big Bang

Big Bang

3:25
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; Album: BIGBANG 03 (2008) Listen Album

3.319

21

Gara Gara Go!!

Big Bang

3:18
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

G-Dragon; Album: BIGBANG (1st Japanese Album) (2009) Listen Album

1.940

22

Ain't No Fun

Big Bang

3:42
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; T.O.P; Album: Alive (2012) Listen Album

2.671

23

What Is Right

Big Bang

3:43
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; DJ Murf; Peejay; Album: Tonight (2011) Listen Album

8.185

24

Good Boy

G-Dragon; Taeyang; JP Nguyễn

4:10
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

G-Dragon (2015)

636

25

Black

G-Dragon; Kim Jennie

3:25
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

G-Dragon; Teddy; Album: Coup D'Etat + One Of A Kind & Heartbreaker (2013) Listen Album

1.299

Album: G-Dragon
Made 8809269506764 (2016)
Big Bang
Lossless
Still Alive (Special Edition) (2012)
Big Bang
Lossless
Big Bang 2 (2011)
Big Bang
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)