Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Geoff Warburton
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Shawn Mendes; Geoff Warburton; Scott Harris; Teddy Geiger; Album: There's Nothing Holdin' Me Back (Single) (2017) Listen Album

122.800

2

Chances

Backstreet Boys

2:52
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Scott Harris; Shawn Mendes; Geoff Warburton; Ryan Tedder; Fiona Bevan; Casey Smith; Zach Skelton; Album: Chances (Single) (2018) Listen Album

5.062

3

In My Blood

Shawn Mendes

3:31
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Shawn Mendes; Teddy Geiger; Geoff Warburton; Scott Harris; Album: Shawn Mendes (2018) Listen Album

30.010

4

Nervous

Shawn Mendes

2:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Robin Weisse; Scott Harris; Teddy Geiger; Geoff Warburton; Shawn Mendes; Album: Shawn Mendes (2018) Listen Album

8.743

Chances - Backstreet Boys

Chances

Backstreet Boys

3:16
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

Scott Harris; Shawn Mendes; Geoff Warburton; Ryan Tedder; Fiona Bevan; Casey Smith; Zach Skelton (2018)

119

6

3:20
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Shawn Mendes; Geoff Warburton; Scott Harris; Teddy Geiger; Album: BRAVO Hits 98 Disc.1 (2017) Listen Album

1.539

There's Nothing Holdin' Me Back - Shawn Mendes

3:57
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

Shawn Mendes; Geoff Warburton; Scott Harris; Teddy Geiger (2017)

821

8

3:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Shawn Mendes; Geoff Warburton; Scott Harris; Teddy Geiger; Album: Shape Of Pop (2017) Listen Album

1.382

Beat

3:18
Lossless
Có bè

Playback -> US-UK

Shawn Mendes; Geoff Warburton; Scott Harris; Teddy Geiger; Album: There's Nothing Holdin' Me Back (Single) (2017) Listen Album

160

Beat

3:18
Lossless
Chuẩn Không bè

Playback -> US-UK

Shawn Mendes; Geoff Warburton; Scott Harris; Teddy Geiger; Album: There's Nothing Holdin' Me Back (Single) (2017) Listen Album

176

11

3:14
320kbps

US-UK -> Dance, remix

Shawn Mendes; Geoff Warburton; Scott Harris; Teddy Geiger

300

Nervous - Shawn Mendes

Nervous

Shawn Mendes

2:46
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

Robin Weisse; Scott Harris; Teddy Geiger; Geoff Warburton; Shawn Mendes (2018)

59

13

2:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Shawn Mendes; Geoff Warburton; Scott Harris; Teddy Geiger; Album: Rose (CD1 & CD2) (2018) Listen Album

372

14

2:14
320kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Shawn Mendes; Geoff Warburton; Scott Harris; Teddy Geiger; Album: 'Stray Kids' YG vs JYP Free Battle (2017) Listen Album

462

There's Nothing Holdin' Me Back (MTV EMA 2017) - Shawn Mendes

3:28
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

Shawn Mendes; Geoff Warburton; Scott Harris; Teddy Geiger (2017)

47

16

3:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Shawn Mendes; Geoff Warburton; Scott Harris; Teddy Geiger; Album: MTV Unplugged: Shawn Mendes (2017) Listen Album

377

There's Nothing Holdin' Me Back - Dario Del Priore

3:26
HD 720p

Video Clip -> US-UK

Shawn Mendes; Geoff Warburton; Scott Harris; Teddy Geiger (2017)

12

In My Blood - Shawn Mendes

In My Blood

Shawn Mendes

3:37
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

Scott Harris; Teddy Geiger; Geoff Warburton; Shawn Mendes (2018)

202

19

3:22
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Shawn Mendes; Geoff Warburton; Scott Harris; Teddy Geiger; Album: Cover Sessions, Vol. 5 (2017) Listen Album

98

20

3:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Scott Harris; Teddy Geiger; Geoff Warburton; Shawn Mendes; Album: In My Blood (Acoustic Version) (2018) Listen Album

382

21

In My Blood

Shane Mendes

3:31
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Scott Harris, Teddy Geiger, Geoff Warburton & Shawn Mendes (2018)

381

22

Act Like You Love Me

Shawn Mendes

3:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Shawn Mendes; Geoffrey Warburton; Album: Handwritten (Revisited) (2015) Listen Album

3.418

23

Memories

Shawn Mendes

3:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Shawn Mendes; Geoffrey Warburton; Max River; Album: Handwritten (Revisited) (2015) Listen Album

6.630

24

Three Empty Words

Shawn Mendes

3:19
261kbps

US-UK -> Pop, rock...

Shawn Mendes; Scott Harris; Geoffrey Warburton; Album: Three Empty Words (Single) (2016) Listen Album

615

25

Three Empty Words

Shawn Mendes

3:17
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Shawn Mendes; Scott Harris; Geoffrey Warburton (2016)

2.237

Album: Geoff Warburton
There's Nothing Holdin' Me Back (Single) (2017)
Shawn Mendes
Lossless
Chances (Single) (2018)
Backstreet Boys
Lossless
Shawn Mendes (2018)
Shawn Mendes
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)