Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Gunnar Greve
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Alone

Alan Walker; Noonie Bao

2:38
Lossless
Purchased from Beatport: http://imgur.com/a/z9xvw

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve; Album: Alone (Single) G010003681747H (2016) Listen Album

191.192

2

Sing Me To Sleep

Alan Walker; Iselin Solhei

3:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Tommy La Verdi; Alan Walker; Iselin Solheim; Jesper Borgen; Anders Froen; Magnus Bertelsen; Gunnar Greve

37.986

3

Routine

Alan Walker; David Whistle

2:46
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Alan Walker; Jesper Borgen; Anders Froen; Gunnar Greve; David Silva Fernández; Album: Routine (Single) G010003664945D (2016) Listen Album

65.249

4

Alone

Alan Walker

3:05
320kbps

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve

2.097

5

Sing Me To Sleep

Alan Walker

3:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Tommy La Verdi; Alan Walker; Iselin Solheim; Jesper Borgen; Anders Froen; Magnus Bertelsen; Gunnar Greve; Album: Sing Me To Sleep (Single) Listen Album

284

Alone - Alan Walker

Alone

Alan Walker

2:43
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve (2016)

12.147

Sing Me To Sleep - Alan Walker

Sing Me To Sleep

Alan Walker

3:11
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

Tommy La Verdi; Alan Walker; Iselin Solheim; Jesper Borgen; Anders Froen; Magnus Bertelsen; Gunnar Greve (2016)

8.417

8

Alone (Restrung)

Alan Walker; Noonie Bao

3:05
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve; Album: Alone (Single) G010003681747H (2016) Listen Album

3.410

9

Sing Me to Sleep (Marshmello Remix)

Alan Walker; Iselin Solheim

3:12
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Tommy La Verdi; Alan Walker; Iselin Solheim; Jesper Borgen; Anders Froen; Magnus Bertelsen; Gunnar Greve; Album: Sing Me to Sleep (Marshmello Remix) (2016) Listen Album

18.213

10

Faded (Osias Trap Remix)

Alan Walker; Iselin Solheim

3:00
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Alan Walker; Jesper Borgen; Mood Melodies; Gunnar Greve; Album: Faded (Osias Trap Remix) (Single) (2015) Listen Album

829

Sing Me To Sleep (Marshmello Remix) - Alan Walker

3:12
HD 720p

Video Clip -> US-UK

Tommy La Verdi; Alan Walker; Iselin Solheim; Jesper Borgen; Anders Froen; Magnus Bertelsen; Gunnar Greve (2016)

600

12

Alone (Instrumental Remix)

Alan Walker; Noonie Bao

2:58
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Alan Walker; Jesper Borgen; Anders Froen; Gunnar Greve; Noonie Bao; Album: Alone (Single) G010003681747H (2016) Listen Album

536

13

4:04
320kbps

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen; Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve; Album: Alone (Heyder & Hoaprox Remix) (2016) Listen Album

8.142

Routine - Alan Walker; David Whistle

Routine

Alan Walker; David Whistle

2:46
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

Alan Walker; Jesper Borgen; Anders Froen; Gunnar Greve; David Silva Fernández

394

15

Sing Me To Sleep (Marshmello Remix)

Alan Walker; Marshmello

3:12
268kbps

US-UK -> Dance, remix

Alan Walker; Jesper Borgen; Anders Froen; Gunnar Greve; Tommy La Verdi; Magnus Bertelsen; Iselin Solheim; Album: Sing Me To Sleep (Marshmello Remix) - Single (2016) Listen Album

3.510

16

Alone (HoaProx Mix)

Alan Walker; HoaProx

2:52
320kbps

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve

279

Alone (Restrung) - Alan Walker

Alone (Restrung)

Alan Walker

3:15
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve (2017)

199

18

Alone (Lost Frequencies Remix)

Alan Walker; Noonie Bao

6:43
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve; Album: Alone (Remixes) G010003693839F (2017) Listen Album

447

19

Sing Me to Sleep (Instrumental)

Alan Walker; Iselin Solheim

3:10
278kbps
02 Sing Me to Sleep (Instrumental).m4a Title: Sing Me to Sleep (Instrumental) Artist: Alan Walker

US-UK -> Dance, remix

Tommy La Verdi; Alan Walker; Iselin Solheim; Jesper Borgen; Anders Froen; Magnus Bertelsen; Gunnar Greve; Album: Sing Me to Sleep – Single (2016) Listen Album

1.853

20

Faded (Daniel Mastro X BeeBB Remix)

Alan Walker; Iselin Solheim

3:34
320kbps

US-UK -> Dance, remix

Alan Walker; Jesper Borgen; Mood Melodies; Gunnar Greve; Album: Faded (Daniel Mastro X BEEBB Remix) - Single (2017) Listen Album

106

21

Sing Me to Sleep (Otiah Remix)

Alan Walker ft. Iselin Solheim

3:15
128kbps
Otiah Remix

US-UK -> Dance, remix

Tommy La Verdi; Alan Walker; Iselin Solheim; Jesper Borgen; Anders Froen; Magnus Bertelsen; Gunnar Greve; Album: Sing Me To Sleep (Remixes) (2016) Listen Album

1.038

Sing Me To Sleep - Rosendale

Sing Me To Sleep

Rosendale

2:47
HD 720p

Video Clip -> US-UK

Tommy La Verdi; Alan Walker; Iselin Solheim; Jesper Borgen; Anders Froen; Magnus Bertelsen; Gunnar Greve (2016)

250

23

4:31
320kbps

US-UK -> Dance, remix

Tommy La Verdi; Alan Walker; Iselin Solheim; Jesper Borgen; Anders Froen; Magnus Bertelsen; Gunnar Greve

492

24

2:53
128kbps

US-UK -> Dance, remix

Tommy La Verdi; Alan Walker; Iselin Solheim; Jesper Borgen; Anders Froen; Magnus Bertelsen; Gunnar Greve

1.582

25

3:52
320kbps

US-UK -> Dance, remix

Tommy La Verdi; Alan Walker; Iselin Solheim; Jesper Borgen; Anders Froen; Magnus Bertelsen; Gunnar Greve (2016)

1.128

     
Album: Gunnar Greve
Alone (Single) G010003681747H (2016)
Alan Walker; Noonie Bao
Lossless
Routine (Single) G010003664945D (2016)
Alan Walker; David Whistle
Lossless
Sing Me To Sleep (Single)
Alan Walker
Lossless

Gunnar Greve

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)