Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Hà Triều
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Nửa Đời Hương Phấn (Cải Lương) (4/5)

Thành Được; Thanh Nga; Bạch Tuyết; Phương Quang; Hồng Nga; Diệp Lang; Diệp Lang; Phương Thanh; Kim Giác; Kim Quang

18:56
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Nửa Đời Hương Phấn (Cải Lương) (Pre 75) Listen Album

4.745

2

Nửa Đời Hương Phấn (Cải Lương) (2/5)

Thành Được; Thanh Nga; Bạch Tuyết; Phương Quang; Hồng Nga; Diệp Lang; Diệp Lang; Phương Thanh; Kim Giác; Kim Quang

18:40
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Nửa Đời Hương Phấn (Cải Lương) (Pre 75) Listen Album

4.599

3

Nửa Đời Hương Phấn (Cải Lương) (1/5)

Thành Được; Thanh Nga; Bạch Tuyết; Phương Quang; Hồng Nga; Diệp Lang; Diệp Lang; Phương Thanh; Kim Giác; Kim Quang

22:55
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Nửa Đời Hương Phấn (Cải Lương) (Pre 75) Listen Album

5.525

4

Nửa Đời Hương Phấn (Cải Lương) (3/5)

Thành Được; Thanh Nga; Bạch Tuyết; Phương Quang; Hồng Nga; Diệp Lang; Diệp Lang; Phương Thanh; Kim Giác; Kim Quang

18:15
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Nửa Đời Hương Phấn (Cải Lương) (Pre 75) Listen Album

4.427

5

Cải Lương: Lá Sầu Riêng (1/3)

Thành Được; Thanh Sang; Út Hiền; Kim Cương; Ngọc Giàu; Bạch Tuyết; Kim Ngọc; Bà Năm Sa Đéc; Bé Chí Thông

12:20
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Kim Cương; Hà Triều; Album: Cải Lương - Lá Sầu Riêng (Pre 75) Listen Album

576

6

Cải Lương: Tấm Lòng Của Biển (Phần 1)

Minh Vương; Lệ Thuỷ; Châu Thanh

19:59
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương: Tấm Lòng Của Biển (2001) Listen Album

232

7

Cải Lương: Con Gái Chị Hằng (2/2)

Thanh Nga; Út Bạch Lan; Hữu Phước; Hề Minh; Tám Vân; Cô Ba Thanh Loan

24:57
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Con Gái Chị Hằng (Pre 75) Listen Album

2.165

8

Cải Lương: Sương Khuya Lạnh Lùng (2/2)

Bạch Tuyết; Văn Hường; Út Trà Ôn; Hùng Cường; Mai Lan

15:25
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Chiều; Viễn Châu; Album: Cải Lương - Sương Khuya Lạnh Lùng (Pre 75) Listen Album

4.031

9

Cải Lương: Tiếng Sáo Vọng Cung Tần (2/3)

Thanh Sang; Lệ Thuỷ; Thanh Hằng; Thanh Thuỷ; Hùng Minh; Tài Bửu Bửu

15:26
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Tiếng Sáo Vọng Cung Tần (Pre 75) Listen Album

1.611

10

Cải Lương: Lưỡi Kiếm Đoạn Trường (1/2)

Tấn Tài; Út Bạch Lan; Phượng Liên; Dũng Thanh Lâm

56:36
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Trần Hà; Hà Triều; Album: Cải Lương - Lưỡi Kiếm Đoạn Trường (Pre 75) Listen Album

1.787

11

Cải Lương: Bụi Mờ Ải Nhạn (1/3)

Tấn Tài; Út Bạch Lan; Ngọc Giàu; Út Hiền; Tám Vân; Thanh An

14:22
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Tuấn Khanh; Album: Cải Lương - Bụi Mờ Ải Nhạn (Pre 75) Listen Album

1.599

12

Cải Lương: Con Gái Chị Hằng (Phần 1)

Minh Cảnh; Mỹ Châu; Châu Thanh; Bảo Trang; Thanh Nguyệt; Diệp Lang; Tuấn An; Trương Hoàng Long

23:43
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Soạn Giả: Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương: Con Gái Chị Hằng (2003) Listen Album

263

13

Cải Lương: Tiếng Sáo Vọng Cung Tần (3/3)

Thanh Sang; Lệ Thuỷ; Thanh Hằng; Thanh Thuỷ; Hùng Minh; Tài Bửu Bửu

27:31
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Tiếng Sáo Vọng Cung Tần (Pre 75) Listen Album

1.903

14

Cải Lương: Cô Gái Đồ Long (2/2)

Lệ Thuỷ; Tấn Tài; Ngọc Giàu; Phượng Liên

25:32
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Chiều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Cô Gái Đồ Long (Pre 75) Listen Album

1.595

15

Cải Lương: Đôi Tình Nhân Khùng (2/3)

Thanh Được; Thanh Nga; Hữu Phước; Ngọc Giàu; Hương Lan; Thanh Việt; Nam Hùng; Thanh An; Thanh Thanh Hoa

16:34
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Chiều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Đôi Tình Nhân Khùng (Pre 75) Listen Album

4.376

16

Cải Lương: Bụi Mờ Ải Nhạn (2/3)

Tấn Tài; Út Bạch Lan; Ngọc Giàu; Út Hiền; Tám Vân; Thanh An

21:13
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Tuấn Khanh; Album: Cải Lương - Bụi Mờ Ải Nhạn (Pre 75) Listen Album

1.394

17

Cải Lương: Bụi Mờ Ải Nhạn (3/3)

Tấn Tài; Út Bạch Lan; Ngọc Giàu; Út Hiền; Tám Vân; Thanh An

22:31
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Tuấn Khanh; Album: Cải Lương - Bụi Mờ Ải Nhạn (Pre 75) Listen Album

1.516

18

Cải Lương: Nửa Đời Hương Phấn (1/2)

Út Bạch Lan; Hữu Phước; Thanh Loan; Ngọc Nuôi; Việt Hùng; Tám Vân; Minh Điển; Kim Nguyên; Hoàng Vân

20:33
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Nửa Đời Hương Phấn (Pre 75) Listen Album

1.610

19

Cải Lương: Khói Sóng Tiêu Tương (1/4)

Út Trà Ôn; Thành Được; Út Bạch Lan; Thanh Tuấn; Ngọc Hương; Viễn Sơn; Diệp Lang; Trường Xuân; Kim Ngọc

13:44
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Khói Sóng Tiêu Tương (Pre 75) Listen Album

389

20

Cải Lương: Khói Sóng Tiêu Tương (2/4)

Út Trà Ôn; Thành Được; Út Bạch Lan; Thanh Tuấn; Ngọc Hương; Viễn Sơn; Diệp Lang; Trường Xuân; Kim Ngọc

10:14
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Khói Sóng Tiêu Tương (Pre 75) Listen Album

239

21

12:35
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Tân Cổ - Tiếng Hát Tấn Tài (Pre 75) Listen Album

1.950

22

Cải Lương: Sương Khuya Lạnh Lùng (1/2)

Bạch Tuyết; Văn Hường; Út Trà Ôn; Hùng Cường; Mai Lan

14:17
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Chiều; Viễn Châu; Album: Cải Lương - Sương Khuya Lạnh Lùng (Pre 75) Listen Album

3.913

23

Cải Lương: Đôi Tình Nhân Khùng (1/3)

Thanh Được; Thanh Nga; Hữu Phước; Ngọc Giàu; Hương Lan; Thanh Việt; Nam Hùng; Thanh An; Thanh Thanh Hoa

20:06
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Chiều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Đôi Tình Nhân Khùng (Pre 75) Listen Album

4.715

24

Cải Lương: Lưỡi Kiếm Đoạn Trường (2/2)

Tấn Tài; Út Bạch Lan; Phượng Liên; Dũng Thanh Lâm

13:11
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Trần Hà; Hà Triều; Album: Cải Lương - Lưỡi Kiếm Đoạn Trường (Pre 75) Listen Album

1.381

25

Cải Lương: Lá Sầu Riêng (2/3)

Thành Được; Thanh Sang; Út Hiền; Kim Cương; Ngọc Giàu; Bạch Tuyết; Kim Ngọc; Bà Năm Sa Đéc; Bé Chí Thông

22:43
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Kim Cương; Hà Triều; Album: Cải Lương - Lá Sầu Riêng (Pre 75) Listen Album

383

Album: Hà Triều
Nửa Đời Hương Phấn (Cải Lương) (Pre 75)
Thành Được; Thanh Nga; Bạch Tuyết; Phương Quang; Hồng Nga; Diệp Lang; Diệp Lang; Phương Thanh; Kim Giác; Kim Quang
Lossless
Cải Lương - Lá Sầu Riêng (Pre 75)
Thành Được; Thanh Sang; Út Hiền; Kim Cương; Ngọc Giàu; Bạch Tuyết; Kim Ngọc; Bà Năm Sa Đéc; Bé Chí Thông
Lossless
Cải Lương: Tấm Lòng Của Biển (2001)
Minh Vương; Lệ Thuỷ; Châu Thanh
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)