Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Hoa Phượng
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Nửa Đời Hương Phấn (Cải Lương) (4/5)

Thành Được; Thanh Nga; Bạch Tuyết; Phương Quang; Hồng Nga; Diệp Lang; Diệp Lang; Phương Thanh; Kim Giác; Kim Quang

18:56
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Nửa Đời Hương Phấn (Cải Lương) (Pre 75) Listen Album

4.745

2

Nửa Đời Hương Phấn (Cải Lương) (2/5)

Thành Được; Thanh Nga; Bạch Tuyết; Phương Quang; Hồng Nga; Diệp Lang; Diệp Lang; Phương Thanh; Kim Giác; Kim Quang

18:40
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Nửa Đời Hương Phấn (Cải Lương) (Pre 75) Listen Album

4.599

3

Cải Lương: Xe Cát Biển Đông (2/3)

Thành Được; Hữu Phước; Hương Lan; Bạch Tuyết; Diệu Hiền; Tùng Lâm; Phi Thoàn

16:32
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hoa Phượng; Tường Lâm; Album: Cải Lương - Xe Cát Biển Đông (Pre 75) Listen Album

1.154

4

Cải Lương: Xe Cát Biển Đông (3/3)

Thành Được; Hữu Phước; Hương Lan; Bạch Tuyết; Diệu Hiền; Tùng Lâm; Phi Thoàn

9:14
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hoa Phượng; Tường Lâm; Album: Cải Lương - Xe Cát Biển Đông (Pre 75) Listen Album

1.109

5

Cải Lương: Đường Gươm Nguyên Bá (1/4)

Minh Vương; Thanh Tuấn; Chí Tâm; Thanh Sang; Viễn Sơn; Thanh Kim Huệ; Hồng Nga; Văn Chung; Tư Rọm

13:47
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Đường Gươm Nguyên Bá (Pre 75) Listen Album

4.448

6

Nửa Đời Hương Phấn (Cải Lương) (1/5)

Thành Được; Thanh Nga; Bạch Tuyết; Phương Quang; Hồng Nga; Diệp Lang; Diệp Lang; Phương Thanh; Kim Giác; Kim Quang

22:55
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Nửa Đời Hương Phấn (Cải Lương) (Pre 75) Listen Album

5.525

7

Nửa Đời Hương Phấn (Cải Lương) (3/5)

Thành Được; Thanh Nga; Bạch Tuyết; Phương Quang; Hồng Nga; Diệp Lang; Diệp Lang; Phương Thanh; Kim Giác; Kim Quang

18:15
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Nửa Đời Hương Phấn (Cải Lương) (Pre 75) Listen Album

4.427

8

Quán Gấm Đầu Làng (Tân Cổ)

Minh Cảnh; Chí Tâm; Lệ Quyên

7:50
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Giao Tiên; Vc: Hoa Phượng; Thuý Vũ; Album: Tân Cổ - Quán Gấm Đầu Làng (Pre 75) Listen Album

11.774

9

Cải Lương: Xe Cát Biển Đông (1/3)

Thành Được; Hữu Phước; Hương Lan; Bạch Tuyết; Diệu Hiền; Tùng Lâm; Phi Thoàn

24:17
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hoa Phượng; Tường Lâm; Album: Cải Lương - Xe Cát Biển Đông (Pre 75) Listen Album

1.694

10

Cải Lương: Tuyệt Tình Ca (1/3)

Út Trà Ôn; Văn Chung; Hùng Cường; Bạch Tuyết; Thanh Sang

47:48
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

HOA PHƯỢNG; NGỌC ĐIỆP; Album: Cải Lương - Tuyệt Tình Ca Listen Album

5.153

11

Cải Lương: Tấm Lòng Của Biển (Phần 1)

Minh Vương; Lệ Thuỷ; Châu Thanh

19:59
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương: Tấm Lòng Của Biển (2001) Listen Album

232

12

Cải Lương: Sông Dài (1/3)

Út Trà Ôn; Thanh Nga; Hữu Phước; Năm Châu; Ngọc Nuôi; Việt Hùng

14:08
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Sông Dài (Pre 75) Listen Album

1.479

13

Cải Lương: Con Gái Chị Hằng (2/2)

Thanh Nga; Út Bạch Lan; Hữu Phước; Hề Minh; Tám Vân; Cô Ba Thanh Loan

24:57
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Con Gái Chị Hằng (Pre 75) Listen Album

2.165

14

Cải Lương: Tiếng Sáo Vọng Cung Tần (2/3)

Thanh Sang; Lệ Thuỷ; Thanh Hằng; Thanh Thuỷ; Hùng Minh; Tài Bửu Bửu

15:26
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Tiếng Sáo Vọng Cung Tần (Pre 75) Listen Album

1.611

15

Cải Lương: Tuyệt Tình Ca (2/3)

Út Trà Ôn; Văn Chung; Hùng Cường; Bạch Tuyết; Thanh Sang

28:46
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

HOA PHƯỢNG; NGỌC ĐIỆP; Album: Cải Lương - Tuyệt Tình Ca Listen Album

4.025

16

Cải Lương: Bụi Mờ Ải Nhạn (1/3)

Tấn Tài; Út Bạch Lan; Ngọc Giàu; Út Hiền; Tám Vân; Thanh An

14:22
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Tuấn Khanh; Album: Cải Lương - Bụi Mờ Ải Nhạn (Pre 75) Listen Album

1.599

17

Cải Lương: Con Gái Chị Hằng (Phần 1)

Minh Cảnh; Mỹ Châu; Châu Thanh; Bảo Trang; Thanh Nguyệt; Diệp Lang; Tuấn An; Trương Hoàng Long

23:43
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Soạn Giả: Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương: Con Gái Chị Hằng (2003) Listen Album

263

18

Cải Lương: Tuyệt Tình Ca (3/3)

Út Trà Ôn; Văn Chung; Hùng Cường; Bạch Tuyết; Thanh Sang

10:46
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

HOA PHƯỢNG; NGỌC ĐIỆP; Album: Cải Lương - Tuyệt Tình Ca Listen Album

3.303

19

Cải Lương: Sông Dài (2/3)

Út Trà Ôn; Thanh Nga; Hữu Phước; Năm Châu; Ngọc Nuôi; Việt Hùng

19:05
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Sông Dài (Pre 75) Listen Album

1.145

20

Cải Lương: Tiếng Sáo Vọng Cung Tần (3/3)

Thanh Sang; Lệ Thuỷ; Thanh Hằng; Thanh Thuỷ; Hùng Minh; Tài Bửu Bửu

27:31
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Tiếng Sáo Vọng Cung Tần (Pre 75) Listen Album

1.903

21

Cải Lương: Cô Gái Đồ Long (2/2)

Lệ Thuỷ; Tấn Tài; Ngọc Giàu; Phượng Liên

25:32
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Chiều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Cô Gái Đồ Long (Pre 75) Listen Album

1.595

22

Cải Lương: Đôi Tình Nhân Khùng (2/3)

Thanh Được; Thanh Nga; Hữu Phước; Ngọc Giàu; Hương Lan; Thanh Việt; Nam Hùng; Thanh An; Thanh Thanh Hoa

16:34
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Chiều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Đôi Tình Nhân Khùng (Pre 75) Listen Album

4.376

23

Cải Lương: Bụi Mờ Ải Nhạn (2/3)

Tấn Tài; Út Bạch Lan; Ngọc Giàu; Út Hiền; Tám Vân; Thanh An

21:13
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Tuấn Khanh; Album: Cải Lương - Bụi Mờ Ải Nhạn (Pre 75) Listen Album

1.394

24

Cải Lương: Bụi Mờ Ải Nhạn (3/3)

Tấn Tài; Út Bạch Lan; Ngọc Giàu; Út Hiền; Tám Vân; Thanh An

22:31
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Tuấn Khanh; Album: Cải Lương - Bụi Mờ Ải Nhạn (Pre 75) Listen Album

1.516

25

Cải Lương: Nửa Đời Hương Phấn (1/2)

Út Bạch Lan; Hữu Phước; Thanh Loan; Ngọc Nuôi; Việt Hùng; Tám Vân; Minh Điển; Kim Nguyên; Hoàng Vân

20:33
Lossless

Việt Nam -> Truyền thống

Hà Triều; Hoa Phượng; Album: Cải Lương - Nửa Đời Hương Phấn (Pre 75) Listen Album

1.610

Album: Hoa Phượng
Nửa Đời Hương Phấn (Cải Lương) (Pre 75)
Thành Được; Thanh Nga; Bạch Tuyết; Phương Quang; Hồng Nga; Diệp Lang; Diệp Lang; Phương Thanh; Kim Giác; Kim Quang
Lossless
Cải Lương - Xe Cát Biển Đông (Pre 75)
Thành Được; Hữu Phước; Hương Lan; Bạch Tuyết; Diệu Hiền; Tùng Lâm; Phi Thoàn
Lossless
Cải Lương - Đường Gươm Nguyên Bá (Pre 75)
Minh Vương; Thanh Tuấn; Chí Tâm; Thanh Sang; Viễn Sơn; Thanh Kim Huệ; Hồng Nga; Văn Chung; Tư Rọm
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)