Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Huỳnh Gia Câu
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:19
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Huỳnh Gia Câu; Album: Wong Ka Kui Collection (黄家驹原作精选集) CD3 (1995) Listen Album

51

2

5:16
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Huỳnh Gia Câu; Album: Wong Ka Kui Collection (黄家驹原作精选集) CD3 (1995) Listen Album

33

3

4:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Huỳnh Gia Câu; Album: Wong Ka Kui Collection (黄家驹原作精选集) CD3 (1995) Listen Album

32

4

4:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Huỳnh Gia Câu; Album: Wong Ka Kui Collection (黄家驹原作精选集) CD3 (1995) Listen Album

29

5

4:31
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Huỳnh Gia Câu; Album: Wong Ka Kui Collection (黄家驹原作精选集) CD3 (1995) Listen Album

86

Trời Cao Biển Rộng (海阔天空 MV) - Beyond

5:26
HD 720p

Video Clip -> Hoa

Huỳnh Gia Câu (1993)

40

7

4:38
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Huỳnh Gia Câu; Album: Wong Ka Kui Collection (黄家驹原作精选集) CD3 (1995) Listen Album

44

8

AMANI

Beyond

4:47
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Huỳnh Gia Câu; Album: Wong Ka Kui Collection (黄家驹原作精选集) CD3 (1995) Listen Album

40

9

3:09
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Huỳnh Gia Câu; Album: Wong Ka Kui Collection (黄家驹原作精选集) CD3 (1995) Listen Album

17

10

4:36
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Huỳnh Gia Câu; Album: Wong Ka Kui Collection (黄家驹原作精选集) CD3 (1995) Listen Album

86

11

3:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Huỳnh Gia Câu; Album: Wong Ka Kui Collection (黄家驹原作精选集) CD3 (1995) Listen Album

25

12

3:47
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Huỳnh Gia Câu; Album: Wong Ka Kui Collection (黄家驹原作精选集) CD3 (1995) Listen Album

37

13

5:20
HD 720p

Video Clip -> Hoa

Huỳnh Gia Câu (1992)

10

14

5:22
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Huỳnh Gia Câu; Album: Wong Ka Kui Collection (黄家驹原作精选集) CD1 (1995) Listen Album

60

15

5:36
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Huỳnh Gia Câu; Lời: Lưu Trác Huy; Album: Beyond Live 1991 (Beyond Live 1991生命接觸演唱會) (CD1) (1991) Listen Album

124

Quỹ Đạo Màu Xám (灰色轨迹) - Beyond

5:35
720x480

Video Clip -> Hoa

Huỳnh Gia Câu (1991)

40

17

5:16
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Huỳnh Gia Câu

32

Thích Em (喜歡妳) - Beyond

4:29
HD 720p

Video Clip -> Hoa

Huỳnh Gia Câu (1988)

11

19

5:08
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Huỳnh Gia Câu; Trần Thì An; Lời: Huỳnh Gia Câu; Diệp Thế Vinh; Huỳnh Gia Cường; Album: Tạm Biệt Lý Tưởng (再見理想) KM91-3-02 (1986) Listen Album

126

20

5:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Huỳnh Gia Câu; Huỳnh Quán Trung; Lời: Diệp Thế Vinh; Album: Tạm Biệt Lý Tưởng (再見理想) KM91-3-02 (1986) Listen Album

81

21

7:23
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nhạc: Huỳnh Gia Câu; Lời: Trần Thì An; Album: Tạm Biệt Lý Tưởng (再見理想) KM91-3-02 (1986) Listen Album

49

22

1:54
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Huỳnh Gia Câu; Huỳnh Gia Cường; Huỳnh Quán Trung; Album: Tạm Biệt Lý Tưởng (再見理想) KM91-3-02 (1986) Listen Album

77

23

Myth

Beyond

6:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nhạc: Huỳnh Gia Câu; Trần Thì An; Lời: Trần Thì An; Album: Tạm Biệt Lý Tưởng (再見理想) KM91-3-02 (1986) Listen Album

55

24

7:19
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhạc: Huỳnh Gia Câu; Lời: Huỳnh Gia Câu; Diệp Thế Vinh; Huỳnh Gia Cường; Huỳnh Quán Trung; Album: Tạm Biệt Lý Tưởng (再見理想) KM91-3-02 (1986) Listen Album

95

Beat

6:54
Lossless

Playback -> Hoa

Nhạc: Huỳnh Gia Câu; Album: Tạm Biệt Lý Tưởng (再見理想) KM91-3-02 (1986) Listen Album

38

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)