Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: J-Hope
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:11
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Pdogg; Chung Bobby; Jordan “DJ Swivel” Young; Conor Maynard; Candace Nicole Sosa; RM; Suga; J-Hope; Ray Michael Djan Jr; Ashton Foster; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

7.434

2

3:38
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Pdogg; RM; Ali Tamposi; Liza Owen; Roman Campolo; "Hitman" Bang; Suga; j-hope; Album: Love Yourself: Tear (Regular) BHK-1007 (2018) Listen Album

10.952

3

Sea

BTS

5:12
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

J-Hope; Suga; Slow Rabbit; Rap Monster; Album: Love Yourself: Her (2017) Listen Album

12.316

4

3:47
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Andrew Taggart; Sam Klempner; J-Hope; Ray Michael Djan Jr; Hitman Bang; Pdogg; RM; Adora; Ashton Foster; Suga; Album: Love Yourself 結: Answer (CD2) BHK-1010 (2018) Listen Album

3.630

5

3:45
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Hiss Noise; J-Hope; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

5.823

6

Love Maze

BTS

3:41
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Pdogg; Jordan “DJ Swivel” Young; Candace Nicole Sosa; RM; Suga; j-hope; Bobby Chung; Adora; Album: Love Yourself: Tear (Regular) BHK-1007 (2018) Listen Album

8.248

7

So What

BTS

4:41
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

"Hitman" Bang; Adora; Pdogg; Suga; j-hope; RM; Album: Love Yourself: Tear (Regular) BHK-1007 (2018) Listen Album

7.852

8

MIC Drop (Steve Aoki Remix)

BTS; Desiigner; Steve Aoki

3:58
Lossless

Nhạc Hàn -> Dance, remix

Steve Aoki; PDOGG; Supreme Boi; "Hitman" Bang; J-Hope; RM; Desiigner; Tayla Parx; Shae Jacobs; Album: MIC Drop (Steve Aoki Remix) (2017) Listen Album

121.208

9

4:07
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Pdogg; Rap Monster; SUGA; J-hope; Album: WAKE UP PCCA-04139 (2014) Listen Album

379

10

5:07
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Pdogg; RM; J-Hope; Supreme Boi; Hitman Bang; Album: Love Yourself 結: Answer (CD2) BHK-1010 (2018) Listen Album

3.358

11

4:35
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Jungkook; RM; Hiss Noise; Jordan “DJ Swivel” Young; Adora; Candace Nicole Sosa; J-Hope; Suga; Album: Love Yourself 結: Answer (CD2) BHK-1010 (2018) Listen Album

3.717

12

134340

BTS

3:50
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Pdogg; Adora; Bobby Chung; RM; Martin Luke Brown; Orla Gartland; Suga; j-hope; Album: Love Yourself: Tear (Regular) BHK-1007 (2018) Listen Album

5.903

13

3:59
192kbps

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Rap Monster; Suga; J-Hope (2013)

6.944

14

3:58
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Steve Aoki; PDOGG; Supreme Boi; "Hitman" Bang; J-Hope; RM; Desiigner; Tayla Parx; Shae Jacobs; Album: MIC Drop (Steve Aoki Remix) (2017) Listen Album

8.201

15

Tomorrow

BTS

4:21
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Rap Monster; J-Hope; Suga; Slow Rabbit; Album: Skool Luv Affair (Special Addition) (2014) Listen Album

784

16

4:00
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

J-Hope; Suga; Rap Monster; Cream; Album: Skool Luv Affair (Special Addition) (2014) Listen Album

568

17

4:04
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Lyrics: Seo Taiji; Rap Monster; J-Hope; Supreme Boi; Composition: Seo Taiji; Arrangement: Supreme Boi; Pdogg; Album: Come Back Home (2017) Listen Album

15.935

18

3:38
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Pdogg; RM; Ali Tamposi; Liza Owen; Roman Campolo; "Hitman" Bang; Suga; j-hope; Album: Love Yourself 結: Answer (CD2) BHK-1010 (2018) Listen Album

1.312

Come Back Home - BTS

4:30
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

Seo Taiji; Rap Monster; J-Hope; Supreme Boi; Pdogg (2017)

297

20

3:52
Lossless

Nhạc Hàn -> Rap, hiphop

Slow Rabbit; Rap Monster; SUGA; J-Hope; Produced: Slow Rabbit; Album: Skool Luv Affair (Special Addition) (2014) Listen Album

644

21

3:55
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Slow Rabbit; Rap Monster; SUGA; J-hope; Pdogg; Album: WAKE UP PCCA-04139 (2014) Listen Album

983

22

Her

BTS

3:48
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

J-Hope; Suga; RM; Slow Rabbit; Album: Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018) Listen Album

2.471

23

The Stars

BTS

4:15
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

KM-MARKIT; Rap Monster; SUGA; J-Hope; Pdogg; Album: WAKE UP PCCA-04139 (2014) Listen Album

764

24

3:52
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Slow Rabbit; Rap Monster; SUGA; J-hope; Album: WAKE UP PCCA-04139 (2014) Listen Album

367

25

WAKE UP

BTS

5:52
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Swing-O; Rap Monster; SUGA; J-hope; KM-MARKIT; Album: WAKE UP PCCA-04139 (2014) Listen Album

833

Album: J-Hope
Love Yourself 結: Answer (CD1) BHK-1010 (2018)
BTS
Lossless
Love Yourself: Tear (Regular) BHK-1007 (2018)
BTS
Lossless
Love Yourself: Her (2017)
BTS
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)