Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: James Bay
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Iain Archer; James Bay; Album: Chaos and the Calm (2015) Listen Album

7.021

2

Let It Go

James Bay

4:23
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Paul Michael Barry; James Bay; Album: Chaos and the Calm (2015) Listen Album

19.583

3

Raging

Kygo; Kodaline

3:44
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Kyrre Gørvell-Dahll; Mark Williams; Derek Fuhrmann; James Bay; Album: Cloud Nine UL6970 (2016) Listen Album

2.787

4

Scars

James Bay

4:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

James Bay; Album: Chaos and the Calm (2015) Listen Album

2.713

5

Us

James Bay

3:01
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

James Bay; Jon Green; Album: Electric Light (2018) Listen Album

634

6

Slide

James Bay

3:23
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

James Bay; Jon Green; Allen Ginsberg; Album: Electric Light (2018) Listen Album

204

7

Craving

James Bay

3:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Iain Archer; James Bay; Album: Chaos and the Calm (2015) Listen Album

1.284

8

3:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

James Bay; Jonathan Green; Album: Chaos and the Calm (2015) Listen Album

914

9

Collide

James Bay

3:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Thomas Edward Percy Hull; James Bay; Album: Chaos and the Calm (2015) Listen Album

944

10

4:41
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Ed Harcourt; James Bay; Album: Chaos and the Calm (2015) Listen Album

826

11

3:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Joel Laslett Pott; James Bay; Album: Chaos and the Calm (2015) Listen Album

2.924

12

4:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Steve McEwan; James Bay; Jimmy Hogarth; Album: Chaos and the Calm (2015) Listen Album

1.745

13

Fade Out

James Bay

3:52
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

James Bay; Jon Green; Album: Electric Light (2018) Listen Album

108

14

Best Fake Smile

James Bay

3:26
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Iain Archer; James Bay; Album: Chaos and the Calm (2015) Listen Album

1.265

15

Move Together

James Bay

4:37
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jamie Alexander Hartman; James Bay; Album: Chaos and the Calm (2015) Listen Album

1.503

16

Incomplete

James Bay

3:41
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Christopher William Leonard; Jake Nathan Gosling; James Bay; Album: Chaos and the Calm (2015) Listen Album

1.367

17

Running

James Bay

3:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

James Bay; Album: Chaos and the Calm (2015) Listen Album

1.153

18

Clocks Go Forward

James Bay

4:10
Lossless
14 Clocks Go Forward.wav

US-UK -> Pop, rock...

Martin Brammer; Adam Stuart Argyle; James Bay; Album: Chaos and the Calm (2015) Listen Album

871

19

Stealing Cars

James Bay

3:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

James Bay; Album: Chaos and the Calm (2015) Listen Album

903

20

Let It Go

James Bay

4:21
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Paul Michael Barry; James Bay; Album: So Fresh: The Hits Of Winter 2015 (2015) Listen Album

214

21

In My Head

James Bay

3:07
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

James Bay; Jon Green; Album: Electric Light (2018) Listen Album

98

22

Wild Love

James Bay

3:17
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

James Bay; Jon Green; Album: Electric Light (2018) Listen Album

158

23

Pink Lemonade

James Bay

4:12
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

James Bay; Jon Green; Album: Electric Light (2018) Listen Album

185

24

3:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

James Bay; Jon Green; Album: Electric Light (2018) Listen Album

122

25

Intro

James Bay

0:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

James Bay; Album: Electric Light (2018) Listen Album

69

Album: James Bay
Chaos and the Calm (2015)
James Bay
Lossless
Cloud Nine UL6970 (2016)
Kygo; Kodaline
Lossless
Electric Light (2018)
James Bay
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)