Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Jonnali Parmenius
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Alone

Alan Walker; Noonie Bao

2:38
Lossless
Purchased from Beatport: http://imgur.com/a/z9xvw

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve; Album: Alone (Single) G010003681747H (2016) Listen Album

191.192

2

Alone

Alan Walker

3:05
320kbps

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve

2.097

Alone - Alan Walker

Alone

Alan Walker

2:43
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve (2016)

12.147

4

Alone (Restrung)

Alan Walker; Noonie Bao

3:05
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve; Album: Alone (Single) G010003681747H (2016) Listen Album

3.410

5

Rihanna

Clean Bandit; Noonie Bao

3:14
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Jack Patterson; Jonnali Parmenius; Grace Chatto; Album: New Eyes (Deluxe Version) (2014) Listen Album

3.794

6

4:04
320kbps

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen; Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve; Album: Alone (Heyder & Hoaprox Remix) (2016) Listen Album

8.142

7

Alone (HoaProx Mix)

Alan Walker; HoaProx

2:52
320kbps

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve

279

Alone (Restrung) - Alan Walker

Alone (Restrung)

Alan Walker

3:15
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve (2017)

199

9

Alone (Lost Frequencies Remix)

Alan Walker; Noonie Bao

6:43
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve; Album: Alone (Remixes) G010003693839F (2017) Listen Album

447

10

5:00
128kbps

US-UK -> Dance, remix

Avicii; Ash Pournouri; Jonnali Parmenius; Måns Vredenberg; Linus Wiklund

163

I Could Be The One (Miami 2013 Recap) - Avicii; Nicky Romero

3:31
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

Avicii; Nicky Romero; Linus Wiklund; Jonnali Parmenius; Måns Wredenberg; Arash Pournouri (2013)

390

12

Rihanna

Clean Bandit; Noonie Bao

3:14
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Jack Patterson; Jonnali Parmenius; Grace Chatto; Album: Dust Clears (Remixes) - EP (2013) Listen Album

736

13

Always On The Run

Avicii; Chris Martin

4:55
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Avicii; Ash Pournouri; Jonnali Parmenius; Måns Vredenberg; Linus Wiklund; Album: True (2013) Listen Album

1.165

Run Away With Me - Carly Rae Jepsen

Run Away With Me

Carly Rae Jepsen

4:12
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

Carly Rae Jepsen; Mattias Larsson; Robin Fredriksson; Shellback; Oscar Holter; Jonnali Parmenius (2015)

371

15

3:51
256kbps

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve (2016)

264

16

3:29
320kbps

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve (2016)

157

17

Alone (Alex Arcoleo Remix)

Alan Walker; Noonie Bao

4:43
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve; Album: Alone (Remixes) G010003693839F (2017) Listen Album

100

18

Alone (George Kwali Remix)

Alan Walker; Noonie Bao

4:59
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve; Album: Alone (Remixes) G010003693839F (2017) Listen Album

83

19

Alone (Jack Wins Remix)

Alan Walker; Noonie Bao

4:16
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve; Album: Alone (Remixes) G010003693839F (2017) Listen Album

82

20

Alone (Blazars Remix)

Alan Walker; Noonie Bao

5:10
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve; Album: Alone (Remixes) G010003693839F (2017) Listen Album

148

21

Alone (Parx Remix)

Alan Walker; Noonie Bao

5:47
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Fredrik Borch Olsen; Jonnali Parmenius; Alan Walker; Jesper Borgen Anders Froen; Mood Melodies; Gunnar Greve; Album: Alone (Remixes) G010003693839F (2017) Listen Album

89

22

Imaginate (Original Mix)

KSHMR; Dzeko & Torres

5:13
Lossless

US-UK -> Dance, remix

P. Anastacos-Pastacos; F. Miller; J. Parmenius; N. Hollowell-Dhar; L. Torres Raposo; J. Dzeko; Album: Imaginate (Single) (2015) Listen Album

3.668

23

Imaginate (Original Mix)

KSHMR; Dzeko; Torres

5:13
320kbps

US-UK -> Dance, remix

P. Anastacos-Pastacos; F. Miller; J. Parmenius; N. Hollowell-Dhar; L. Torres Raposo; J. Dzeko (2015)

571

24

Imaginate

KSHMR; Dzeko & Torres

5:13
262kbps

US-UK -> Dance, remix

P. Anastacos-Pastacos; F. Miller; J. Parmenius; N. Hollowell-Dhar; L. Torres Raposo; J. Dzeko; Album: Imaginate (Single) (2015) Listen Album

1.157

25

Imaginate (Remix)

KSHMR; Dzeko; Torres

3:13
320kbps

US-UK -> Dance, remix

P. Anastacos-Pastacos; F. Miller; J. Parmenius; N. Hollowell-Dhar; L. Torres Raposo; J. Dzeko (2015)

492

     
Album: Jonnali Parmenius
Alone (Single) G010003681747H (2016)
Alan Walker; Noonie Bao
Lossless
New Eyes (Deluxe Version) (2014)
Clean Bandit; Noonie Bao
Lossless
Alone (Heyder & Hoaprox Remix) (2016)
Alan Walker
320kbps

Jonnali Parmenius

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)