Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Kim Seungsoo
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Paradise

Infinite

3:37
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Yue; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Album: Paradise (Repackage Album) (2011) Listen Album

15.463

2

Be As One

Twice

3:51
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Risa Horie; Kim Seungsoo; Choi Hyun Jun; Album: BDZ -Repackage- (Regular) WPCL-12984 (2019) Listen Album

81

3

Be As One

Twice

3:51
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Risa Horie; Kim Seungsoo; Choi Hyun Jun; Album: BDZ (Regular Edition) WPCL-12914 (2018) Listen Album

3.068

4

Can U Smile

Infinite

3:15
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Album: Evolution (2011) Listen Album

3.932

5

Entrust

Infinite

3:15
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Mithra Jin; Lee Joohyung; Album: First Invasion (2010) Listen Album

831

6

Be Mine

Infinite

3:24
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Hong Seunghyun; Album: Over The Top (2011) Listen Album

4.675

7

She's Back

Infinite

3:14
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Mithra Jin; Han Jaeho; Kim Seungsoo;; Album: First Invasion (2010) Listen Album

1.814

8

3:04
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Ahn Joonsung; Album: Evolution (2011) Listen Album

7.143

9

1/3

Infinite

3:22
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Hong Seunghyun; Album: Over The Top (2011) Listen Album

656

10

Julia

Infinite

3:30
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Hong Seunghyun; Album: Over The Top (2011) Listen Album

708

Beat

0:50
Lossless

Playback -> Hàn

Song Sooyoon; Yue; Han Jaeho; Kim Seungsoo;; Album: Paradise (Repackage Album) (2011) Listen Album

384

12

Be Mine

Infinite

3:26
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Hong Seunghyun; Album: Paradise (Repackage Album) (2011) Listen Album

12.136

13

Cover Girl

Infinite

3:17
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Album: Paradise (Repackage Album) (2011) Listen Album

1.249

14

1/3

Infinite

3:24
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Hong Seunghyun; Album: Paradise (Repackage Album) (2011) Listen Album

682

15

Julia

Infinite

3:31
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Hong Seunghyun; Album: Paradise (Repackage Album) (2011) Listen Album

716

16

Because

Sungkyu

3:53
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Yue; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Album: Paradise (Repackage Album) (2011) Listen Album

566

17

Amazing

Infinite

3:27
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Yue; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Album: Paradise (Repackage Album) (2011) Listen Album

606

18

3:32
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Album: Paradise (Repackage Album) (2011) Listen Album

612

Man In Love (Japanese Version) - Infinite

3:31
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

Song Sooyoon; Han Jaeho; Lee Changhyun; Kim Seungsoo (2013)

631

20

Paradise (Live)

Infinite

4:33
320kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Yue; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Album: One Great Step Returns Live CD1 (2015) Listen Album

217

21

3:21
320kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Album: One Great Step Returns Live CD1 (2015) Listen Album

181

22

3:50
320kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Mithra Jin; Lee Joohyung; Album: One Great Step Returns Live CD2 (2015) Listen Album

176

23

3:14
320kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Album: One Great Step Returns Live CD2 (2015) Listen Album

138

24

4:08
320kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Hong Seunghyun; Album: One Great Step Returns Live CD2 (2015) Listen Album

172

25

3:45
320kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Ahn Joonsung; Album: One Great Step Returns Live CD2 (2015) Listen Album

132

Album: Kim Seungsoo
Paradise (Repackage Album) (2011)
Infinite
Lossless
BDZ -Repackage- (Regular) WPCL-12984 (2019)
Twice
Lossless
BDZ (Regular Edition) WPCL-12914 (2018)
Twice
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)