Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Kim Seungsoo
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Be Mine

Infinite

3:24
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Hong Seunghyun; Album: Over The Top (2011) Listen Album

3.420

2

Paradise

Infinite

3:37
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Yue; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Album: Paradise (Repackage Album) (2011) Listen Album

14.553

3

Can U Smile

Infinite

3:15
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Album: Evolution (2011) Listen Album

3.702

4

Entrust

Infinite

3:15
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Mithra Jin; Lee Joohyung; Album: First Invasion (2010) Listen Album

730

5

She's Back

Infinite

3:14
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Mithra Jin; Han Jaeho; Kim Seungsoo;; Album: First Invasion (2010) Listen Album

1.726

6

3:04
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Ahn Joonsung; Album: Evolution (2011) Listen Album

6.687

7

1/3

Infinite

3:22
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Hong Seunghyun; Album: Over The Top (2011) Listen Album

610

8

Julia

Infinite

3:30
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Hong Seunghyun; Album: Over The Top (2011) Listen Album

685

Beat

0:50
Lossless

Playback -> Hàn

Song Sooyoon; Yue; Han Jaeho; Kim Seungsoo;; Album: Paradise (Repackage Album) (2011) Listen Album

362

10

Be Mine

Infinite

3:26
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Hong Seunghyun; Album: Paradise (Repackage Album) (2011) Listen Album

11.920

11

Cover Girl

Infinite

3:17
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Album: Paradise (Repackage Album) (2011) Listen Album

1.169

12

1/3

Infinite

3:24
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Hong Seunghyun; Album: Paradise (Repackage Album) (2011) Listen Album

644

13

Julia

Infinite

3:31
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Hong Seunghyun; Album: Paradise (Repackage Album) (2011) Listen Album

678

14

Because

Sungkyu

3:53
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Yue; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Album: Paradise (Repackage Album) (2011) Listen Album

526

15

Amazing

Infinite

3:27
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Yue; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Album: Paradise (Repackage Album) (2011) Listen Album

566

16

3:32
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Album: Paradise (Repackage Album) (2011) Listen Album

567

Man In Love (Japanese Version) - Infinite

3:31
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

Song Sooyoon; Han Jaeho; Lee Changhyun; Kim Seungsoo (2013)

624

18

Paradise (Live)

Infinite

4:33
320kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Yue; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Album: One Great Step Returns Live CD1 (2015) Listen Album

214

19

3:21
320kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Album: One Great Step Returns Live CD1 (2015) Listen Album

175

20

3:50
320kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Mithra Jin; Lee Joohyung; Album: One Great Step Returns Live CD2 (2015) Listen Album

170

21

3:14
320kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Album: One Great Step Returns Live CD2 (2015) Listen Album

132

22

4:08
320kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Hong Seunghyun; Album: One Great Step Returns Live CD2 (2015) Listen Album

166

23

3:45
320kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Ahn Joonsung; Album: One Great Step Returns Live CD2 (2015) Listen Album

128

24

Entrust (Live)

Infinite

3:30
320kbps

Nhạc Hàn -> Dance, remix

Song Sooyoon; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Mithra Jin; Lee Joohyung; Album: INFINITE EFFECT ADVANCE LIVE (CD1) (2016) Listen Album

72

25

Paradise (Live)

Infinite

3:40
320kbps

Nhạc Hàn -> Dance, remix

Song Sooyoon; Yue; Han Jaeho; Kim Seungsoo; Album: INFINITE EFFECT ADVANCE LIVE (CD1) (2016) Listen Album

116

Album: Kim Seungsoo
Over The Top (2011)
Infinite
Lossless
Paradise (Repackage Album) (2011)
Infinite
Lossless
Evolution (2011)
Infinite
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)