Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Lana Del Rey
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Summertime Sadness

Lana Del Rey

4:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey; Album: Born To Die - The Paradise Edition (Disc 1) 00602537173990 (2012) Listen Album

9.269

2

Noir

Lana Del Rey

2:21
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey

654

3

Cola

Lana Del Rey

4:21
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey; Album: Born To Die - The Paradise Edition (Disc 2) 00602537173990 (2012) Listen Album

1.809

4

Yayo

Lana Del Rey

5:21
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey; Album: Born To Die - The Paradise Edition (Disc 2) 00602537173990 (2012) Listen Album

2.851

5

3:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey; Album: Born To Die B005QJZ5FA (2012) Listen Album

2.204

6

Carmen

Lana Del Rey

4:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey; Album: Born To Die B005QJZ5FA (2012) Listen Album

2.994

7

Carmen

Lana Del Rey

4:08
192kbps

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey; Album: Born To Die - Paradise Edition CD1 (2012) Listen Album

1.252

8

Carmen

Lana Del Rey

4:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey; Album: Carmen (Single) (2012) Listen Album

896

9

Scarface

Lana Del Rey

2:26
253kbps

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey; Album: Unreleased (2013) (2013) Listen Album

800

10

Born To Die

Lana Del Rey

4:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey; Album: Born To Die - The Paradise Edition (Disc 1) 00602537173990 (2012) Listen Album

6.081

11

Dark Paradise

Lana Del Rey

4:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey; Album: Born To Die B005QJZ5FA (2012) Listen Album

2.681

12

Ride

Lana Del Rey

4:49
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey; Album: Born To Die - Paradise Edition CD2 (2012) Listen Album

1.413

13

Ride

Lana Del Rey

4:49
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey; Album: Born To Die - The Paradise Edition (Disc 2) 00602537173990 (2012) Listen Album

15.416

14

Radio

Lana Del Rey

3:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey; Album: Born To Die - The Paradise Edition (Disc 1) 00602537173990 (2012) Listen Album

8.660

15

Carmen

Lana Del Rey

4:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey; Album: Born To Die - The Paradise Edition (Disc 1) 00602537173990 (2012) Listen Album

5.869

16

Puppy Love

Lana Del Rey

4:07
192kbps

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey; Album: God Bless America - Mixtape (2012) Listen Album

697

17

Butterflies

Lana Del Rey

4:45
192kbps

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey; Album: Lana Del Rey: The Best (Unreleased Edition) (2011) Listen Album

700

18

Aviation

Lana Del Rey

3:11
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey; Album: Sirens (2006) Listen Album

599

19

Carmen

Lana Del Rey

4:24
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey (2012)

273

20

Born To Die

Das Nguyen

4:45
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey

173

Love - Lana Del Rey

Love

Lana Del Rey

4:54
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

Lana Del Rey; Emile Haynie; Rick Nowels; Benny Blanco (2017)

1.543

22

Radio

Lana Del Rey

3:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey; Album: Born To Die B005QJZ5FA (2012) Listen Album

2.533

23

Million Dollar Man

Lana Del Rey

3:49
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey; Album: Born To Die B005QJZ5FA (2012) Listen Album

1.582

24

9:34
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey

115

25

National Anthem

Lana Del Rey

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Lana Del Rey; Album: Born To Die B005QJZ5FA (2012) Listen Album

2.331

Album: Lana Del Rey
Born To Die - The Paradise Edition (Disc 1) 00602537173990 (2012)
Lana Del Rey
Lossless
Born To Die - The Paradise Edition (Disc 2) 00602537173990 (2012)
Lana Del Rey
Lossless
Born To Die B005QJZ5FA (2012)
Lana Del Rey
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)