Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Nightwish
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nightwish; Album: Imaginaerum (Tour Edition) CD1 (2012) Listen Album

1.835

2

Bye Bye Beautiful

Nightwish

4:14
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nightwish; Album: Dark Passion Play CD1 (2007) Listen Album

5.758

3

4:06
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nightwish; Album: Once (Argentina Special Edition) NEMS 335 (2005) Listen Album

6.233

4

4:28
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nightwish; Album: Once (Argentina Special Edition) NEMS 335 (2005) Listen Album

1.436

5

How's The Heart

Nightwish

5:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nightwish; Album: Human. :II: Nature. (CD1) (2020) Listen Album

34

Beat

Undertow

Nightwish

5:17
Lossless

Playback -> US-UK

Nightwish; Album: Imaginaerum - The Score (2012) Listen Album

354

7

Ever Dream

Nightwish

4:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nightwish; Album: Century Child (2002) Listen Album

3.752

8

4:14
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nightwish; Album: Angels Fall First (1997) Listen Album

443

9

Come Cover Me

Nightwish

4:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nightwish; Album: Wishmaster (2000) Listen Album

644

10

Wishmaster

Nightwish

4:24
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nightwish; Album: Wishmaster (2000) Listen Album

1.300

11

Romanticide

Nightwish

4:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nightwish; Album: Once (Argentina Special Edition) NEMS 335 (2005) Listen Album

876

12

Ghost Love Score

Nightwish

10:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nightwish; Album: Once (Argentina Special Edition) NEMS 335 (2005) Listen Album

2.092

13

Nightquest

Nightwish

4:16
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nightwish; Album: Wishmastour 2000 (Limited Edition) (2000) Listen Album

374

14

Dead To The World

Nightwish

4:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nightwish; Album: Highest Hopes: The Best Of Nightwish (Extended Version) CD1 (2005) Listen Album

593

15

Wishmaster

Nightwish

4:23
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nightwish; Album: Highest Hopes: The Best Of Nightwish (Extended Version) CD1 (2005) Listen Album

657

16

Noise

Nightwish

5:40
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nightwish; Album: Noise (Single) (2020) Listen Album

111

17

Noise

Nightwish

5:40
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nightwish; Album: Human. :II: Nature. (CD1) (2020) Listen Album

29

18

Music

Nightwish

7:23
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nightwish; Album: Human. :II: Nature. (CD1) (2020) Listen Album

37

19

Harvest

Nightwish

5:13
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nightwish; Album: Human. :II: Nature. (CD1) (2020) Listen Album

25

20

Shoemaker

Nightwish

5:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nightwish; Album: Human. :II: Nature. (CD1) (2020) Listen Album

38

21

Pan

Nightwish

5:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nightwish; Album: Human. :II: Nature. (CD1) (2020) Listen Album

23

22

Procession

Nightwish

5:31
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nightwish; Album: Human. :II: Nature. (CD1) (2020) Listen Album

21

23

Tribal

Nightwish

3:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nightwish; Album: Human. :II: Nature. (CD1) (2020) Listen Album

31

24

Endlessness

Nightwish

7:11
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nightwish; Album: Human. :II: Nature. (CD1) (2020) Listen Album

41

25

The Blue

Nightwish

3:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nightwish; Album: Human. :II: Nature. (All the Works of Nature Which Adorn the World) (CD2) (2020) Listen Album

21

Album: Nightwish
Imaginaerum (Tour Edition) CD1 (2012)
Nightwish
Lossless
Dark Passion Play CD1 (2007)
Nightwish
Lossless
Once (Argentina Special Edition) NEMS 335 (2005)
Nightwish
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)