Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Nujabes
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Feather

Nujabes; Cise Starr; Akin

2:55
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Nujabes; Album: Modal Soul (2005) Listen Album

965

2

4:17
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nujabes; Album: Modal Soul (2005) Listen Album

751

3

Ordinary Joe

Nujabes; Terry Callier

5:07
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nujabes; Album: Modal Soul (2005) Listen Album

320

4

Luv (Sic) (Part 3)

Nujabes; Shing02

5:36
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Nujabes; Album: Modal Soul (2005) Listen Album

785

Beat

Music Is Mine

Nujabes

4:20
Lossless

Playback -> US-UK

Nujabes; Album: Modal Soul (2005) Listen Album

233

6

Eclipse

Nujabes; Substantial

3:34
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Nujabes; Album: Modal Soul (2005) Listen Album

538

7

Flowers

Nujabes

3:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nujabes; Album: Modal Soul (2005) Listen Album

486

Beat

Sea Of Cloud

Nujabes

3:01
Lossless

Playback -> US-UK

Nujabes; Album: Modal Soul (2005) Listen Album

216

Beat

Modal Soul

Nujabes; Uyama Hiroto

4:41
Lossless

Playback -> US-UK

Nujabes; Album: Modal Soul (2005) Listen Album

279

Beat

Horizon

Nujabes

7:20
Lossless

Playback -> US-UK

Nujabes; Album: Modal Soul (2005) Listen Album

436

11

The Sign

Nujabes; Pase Rock

4:49
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Nujabes; Album: Modal Soul (2005) Listen Album

287

12

Thank You

Nujabes; Apani B

4:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Nujabes; Album: Modal Soul (2005) Listen Album

303

Beat

5:41
Lossless

Playback -> US-UK

Nujabes; Album: Modal Soul (2005) Listen Album

268

Beat

3:55
Lossless

Playback -> US-UK

Nujabes; Album: Modal Soul (2005) Listen Album

256

15

Luv (Sic) (Part 2)

Nujabes; Shing02

4:34
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Nujabes; Album: Hydeout Productions (First Collection) Listen Album

622

16

Luv (Sic)

Nujabes; Shing02

4:48
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Nujabes; Album: Hydeout Productions (First Collection) Listen Album

625

17

Don't Even Try It

Nujabes; Funky DL

4:52
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Nujabes; Album: Hydeout Productions (First Collection) Listen Album

409

18

3:25
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Nujabes; Album: Hydeout Productions (First Collection) Listen Album

479

19

Peoples Don't Stray

Nujabes; Funky DL

3:55
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Nujabes; Album: Hydeout Productions (First Collection) Listen Album

358

20

Kiss Of Life

Nujabes; Giovanca; Benny Sings

4:52
192kbps

US-UK -> Rap, hiphop

Nujabes; Album: Mellow Beats, Friends & Lovers Listen Album

246

Beat

After It

Nujabes; No.9

6:56
192kbps

Playback -> US-UK

Nujabes; Album: Mellow Beats, Friends & Lovers Listen Album

172

22

Aurora

Nujabes; Chari Chari

9:27
192kbps

US-UK -> Pop, rock...

Nujabes; Album: Mellow Beats, Friends & Lovers Listen Album

201

Beat

Sitting On The Beach

Nujabes; Calm

5:07
192kbps

Playback -> US-UK

Nujabes; Album: Mellow Beats, Friends & Lovers Listen Album

148

Beat

Green Power

Nujabes; Ino Hidefumi

5:22
192kbps

Playback -> US-UK

Nujabes; Album: Mellow Beats, Friends & Lovers Listen Album

138

Beat

Departure

Nujabes; Akira Kosemura

3:13
192kbps

Playback -> US-UK

Nujabes; Album: Mellow Beats, Friends & Lovers Listen Album

218

Album: Nujabes
Modal Soul (2005)
Nujabes; Cise Starr; Akin
Lossless
Hydeout Productions (First Collection)
Nujabes; Shing02
Lossless
Mellow Beats, Friends & Lovers
Nujabes; Giovanca; Benny Sings
192kbps
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)