Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Paul Mauriat
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

Sabre Dance

Paul Mauriat

3:54
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: GOLD CONCERT 510569-2 (1992) Listen Album

950

Beat

4:37
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 826072-2 (1985) Listen Album

570

Beat

4:04
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 826072-2 (1985) Listen Album

1.230

Beat

2:17
Lossless

Playback -> Nước khác

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 826072-2 (1985) Listen Album

197

Beat

Canon Pachelbel

Paul Mauriat

3:44
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 826072-2 (1985) Listen Album

540

Beat

3:32
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 826072-2 (1985) Listen Album

477

Beat

Serenade

Paul Mauriat

4:55
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: GOLD CONCERT 510569-2 (1992) Listen Album

3.556

Beat

2:51
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 826072-2 (1985) Listen Album

802

Beat

Prelude In C Bach

Paul Mauriat

2:35
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 826072-2 (1985) Listen Album

361

Beat

5:15
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 826072-2 (1985) Listen Album

386

Beat

Liebestraum No 3 Liszt

Paul Mauriat

4:15
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 826072-2 (1985) Listen Album

402

Beat

3:57
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 826072-2 (1985) Listen Album

2.058

Beat

Ave Maria

Paul Mauriat

4:19
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 3 (1987) Listen Album

2.048

Beat

Windy

Paul Mauriat

3:27
Lossless

Playback -> Nước khác

Paul Mauriat

942

Beat

Melody

Paul Mauriat

3:06
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 3 (1987) Listen Album

1.185

Beat

Reverie

Paul Mauriat

3:15
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: GOLD CONCERT 510569-2 (1992) Listen Album

1.022

Beat

Aria

Paul Mauriat

2:53
128kbps

Playback -> US-UK

Paul Mauriat

316

Beat

Barynja

Paul Mauriat

3:10
128kbps

Playback -> US-UK

Paul Mauriat

193

Beat

Etude In A New Form

Paul Mauriat

4:04
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Nagekidori 832 715-1 (1987) Listen Album

820

Beat

Carmen (Medley)

Paul Mauriat

3:10
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 3 (1987) Listen Album

1.095

Beat

Humoresque

Paul Mauriat

2:37
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 3 (1987) Listen Album

1.061

Beat

La Paloma

Paul Mauriat

3:03
128kbps

Playback -> US-UK

Paul Mauriat

611

Beat

Czardas

Paul Mauriat

7:07
128kbps

Playback -> US-UK

Paul Mauriat

766

Beat

3:21
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 3 (1987) Listen Album

1.652

Beat

Anitra's Dance

Paul Mauriat

3:21
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 3 (1987) Listen Album

984

Album: Paul Mauriat
GOLD CONCERT 510569-2 (1992)
Paul Mauriat
Lossless
Classics In The Air 826072-2 (1985)
Paul Mauriat
Lossless
Classics In The Air 3 (1987)
Paul Mauriat
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)