Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Paul Mauriat
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

Sabre Dance

Paul Mauriat

3:54
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: GOLD CONCERT 510569-2 (1992) Listen Album

922

Beat

4:37
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 826072-2 (1985) Listen Album

523

Beat

4:04
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 826072-2 (1985) Listen Album

1.181

Beat

2:17
Lossless

Playback -> Nước khác

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 826072-2 (1985) Listen Album

188

Beat

Canon Pachelbel

Paul Mauriat

3:44
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 826072-2 (1985) Listen Album

507

Beat

3:32
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 826072-2 (1985) Listen Album

467

Beat

Serenade

Paul Mauriat

4:55
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: GOLD CONCERT 510569-2 (1992) Listen Album

3.498

Beat

2:51
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 826072-2 (1985) Listen Album

774

Beat

Prelude In C Bach

Paul Mauriat

2:35
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 826072-2 (1985) Listen Album

349

Beat

5:15
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 826072-2 (1985) Listen Album

373

Beat

Liebestraum No 3 Liszt

Paul Mauriat

4:15
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 826072-2 (1985) Listen Album

366

Beat

3:57
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 826072-2 (1985) Listen Album

2.014

Beat

Ave Maria

Paul Mauriat

4:19
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 3 (1987) Listen Album

2.024

Beat

Windy

Paul Mauriat

3:27
Lossless

Playback -> Nước khác

Paul Mauriat

938

Beat

Melody

Paul Mauriat

3:06
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 3 (1987) Listen Album

1.155

Beat

Reverie

Paul Mauriat

3:15
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: GOLD CONCERT 510569-2 (1992) Listen Album

1.015

Beat

Aria

Paul Mauriat

2:53
128kbps

Playback -> US-UK

Paul Mauriat

317

Beat

Barynja

Paul Mauriat

3:10
128kbps

Playback -> US-UK

Paul Mauriat

194

Beat

Etude In A New Form

Paul Mauriat

4:04
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Nagekidori 832 715-1 (1987) Listen Album

820

Beat

Carmen (Medley)

Paul Mauriat

3:10
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 3 (1987) Listen Album

1.075

Beat

Humoresque

Paul Mauriat

2:37
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 3 (1987) Listen Album

1.048

Beat

La Paloma

Paul Mauriat

3:03
128kbps

Playback -> US-UK

Paul Mauriat

611

Beat

Czardas

Paul Mauriat

7:07
128kbps

Playback -> US-UK

Paul Mauriat

759

Beat

3:21
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 3 (1987) Listen Album

1.631

Beat

Anitra's Dance

Paul Mauriat

3:21
Lossless

Playback -> US-UK

Paul Mauriat; Album: Classics In The Air 3 (1987) Listen Album

970

Album: Paul Mauriat
GOLD CONCERT 510569-2 (1992)
Paul Mauriat
Lossless
Classics In The Air 826072-2 (1985)
Paul Mauriat
Lossless
Classics In The Air 3 (1987)
Paul Mauriat
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)