Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Produced by Flow Blow Written by Wooseok & Hui (PENTAGON)
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Energetic

Wanna One

3:09
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Flow Blow; Hui; Wooseok; Album: 1X1=1 (To Be One) (2017) Listen Album

65.168

Energetic (2018 MAMA Premiere In Korea Live) - IZ*ONE

1:33
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

Flow Blow; Hui; Wooseok (2018)

66

3

Energetic

Wanna One

3:09
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Flow Blow; Hui; Wooseok; Album: 1-1=0 (Nothing Without You) (2017) Listen Album

1.486

Energetic (2018 Music Bank In Berlin Live) - Wanna One

3:24
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

Flow Blow; Hui; Wooseok (2018)

5

Energetic (2018 MAMA In HongKong Live) - Wanna One

3:06
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

Flow Blow; Hui; Wooseok (2018)

40

Energetic (2018 Busan One Asia Festival BOF Live) - Wanna One

3:12
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

Flow Blow; Hui; Wooseok (2018)

1

7

Never

Wanna One

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Hui; Flow Blow; E'Dawn; Wooseok; Album: 1X1=1 (To Be One) (2017) Listen Album

9.320

8

Never

Nation's Son

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Hui; Flow Blow; E'dawn; Wooseok; Album: Produce 101 Season 2: 35 Boys 5 Concepts (2017) Listen Album

2.060

Beat

The Glitch

VHS Glitch

2:05
Lossless

Playback -> Nhật

written and produced by VHS Glitch; mastered by Jeppe "Dynatron" Hasseriis; Album: Evil Technology 185 (2014) Listen Album

39

Beat

Blood In Blood Out

VHS Glitch

5:07
Lossless

Playback -> Nhật

written and produced by VHS Glitch; mastered by Jeppe "Dynatron" Hasseriis; Album: Evil Technology 185 (2014) Listen Album

52

Beat

Can't Catch Me

VHS Glitch

3:46
Lossless

Playback -> Nhật

written and produced by VHS Glitch; mastered by Jeppe "Dynatron" Hasseriis; Album: Evil Technology 185 (2014) Listen Album

17

Beat

Jaw Breaker

VHS Glitch

4:26
Lossless

Playback -> Nhật

written and produced by VHS Glitch; mastered by Jeppe "Dynatron" Hasseriis; Album: Evil Technology 185 (2014) Listen Album

22

Beat

Streets On Fire

VHS Glitch

4:24
Lossless

Playback -> Nhật

written and produced by VHS Glitch; mastered by Jeppe "Dynatron" Hasseriis; Album: Evil Technology 185 (2014) Listen Album

29

Beat

Reset

VHS Glitch

3:31
Lossless

Playback -> Nhật

written and produced by VHS Glitch; mastered by Jeppe "Dynatron" Hasseriis; Album: Evil Technology 185 (2014) Listen Album

176

Beat

End Of Transmission

VHS Glitch

2:46
Lossless

Playback -> Nhật

written and produced by VHS Glitch; mastered by Jeppe "Dynatron" Hasseriis; Album: Evil Technology 185 (2014) Listen Album

44

Beat

Insert Coin

VHS Glitch

1:36
Lossless

Playback -> Nhật

written and produced by VHS Glitch; mastered by Jeppe "Dynatron" Hasseriis; Album: Evil Technology 185 (2014) Listen Album

19

Beat

The Search

VHS Glitch

3:13
Lossless

Playback -> Nhật

written and produced by VHS Glitch; mastered by Jeppe "Dynatron" Hasseriis; Album: Evil Technology 185 (2014) Listen Album

26

Beat

Dark Alley

VHS Glitch

5:11
Lossless

Playback -> Nhật

written and produced by VHS Glitch; mastered by Jeppe "Dynatron" Hasseriis; Album: Evil Technology 185 (2014) Listen Album

19

Beat

Return

VHS Glitch

5:06
Lossless

Playback -> Nhật

written and produced by VHS Glitch; mastered by Jeppe "Dynatron" Hasseriis; Album: Evil Technology 185 (2014) Listen Album

29

Beat

Revenge

VHS Glitch

6:36
Lossless

Playback -> Nhật

written and produced by VHS Glitch; mastered by Jeppe "Dynatron" Hasseriis; Album: Evil Technology 185 (2014) Listen Album

17

Beat

Final Round

VHS Glitch

4:05
Lossless

Playback -> Nhật

written and produced by VHS Glitch; mastered by Jeppe "Dynatron" Hasseriis; Album: Evil Technology 185 (2014) Listen Album

44

22

5:32
Lossless

Nhạc Nhật -> Dance, remix

Written, Composed by Chiyomaru Shikura; Arranged by Toshimichi Isoe; Album: Hyper Moe Trance Ayane VGCD-0083 (2007) Listen Album

113

23

4:49
Lossless
Yanezutai no Kimi he OP Theme

Nhạc Nhật -> Dance, remix

Written, Composed by Chiyomaru Shikura; Arranged by Toshimichi Isoe; Album: THE WORKS ~Chiyomaru Shikura Music Collection~ 1.2 VGCD-0151 (2008) Listen Album

113

Energetic (M Countdown No.1 Stage Live) - Wanna One

6:30
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

Hui; Woosuk; Flow Blow (2017)

199

Energetic (Music Core Live) - Wanna One

3:13
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

Hui; Woosuk; Flow Blow (2017)

68

Album: Produced by Flow Blow Written by Wooseok & Hui (PENTAGON)
1X1=1 (To Be One) (2017)
Wanna One
Lossless
1-1=0 (Nothing Without You) (2017)
Wanna One
Lossless
Produce 101 Season 2: 35 Boys 5 Concepts (2017)
Nation's Son
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)