Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Produced by Flow Blow Written by Wooseok & Hui (PENTAGON)
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Energetic

Wanna One

3:09
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Flow Blow; Hui; Wooseok; Album: 1X1=1 (To Be One) (2017) Listen Album

60.760

2

Energetic

Wanna One

3:09
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Flow Blow; Hui; Wooseok; Album: 1-1=0 (Nothing Without You) (2017) Listen Album

1.168

3

Never

Wanna One

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Hui; Flow Blow; E'Dawn; Wooseok; Album: 1X1=1 (To Be One) (2017) Listen Album

8.087

4

Never

Nation's Son

3:16
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Hui; Flow Blow; E'dawn; Wooseok; Album: Produce 101 Season 2: 35 Boys 5 Concepts (2017) Listen Album

1.860

Beat

The Glitch

VHS Glitch

2:05
Lossless

Playback -> Nhật

written and produced by VHS Glitch; mastered by Jeppe "Dynatron" Hasseriis; Album: Evil Technology 185 (2014) Listen Album

33

Beat

Blood In Blood Out

VHS Glitch

5:07
Lossless

Playback -> Nhật

written and produced by VHS Glitch; mastered by Jeppe "Dynatron" Hasseriis; Album: Evil Technology 185 (2014) Listen Album

48

Beat

Can't Catch Me

VHS Glitch

3:46
Lossless

Playback -> Nhật

written and produced by VHS Glitch; mastered by Jeppe "Dynatron" Hasseriis; Album: Evil Technology 185 (2014) Listen Album

13

Beat

Jaw Breaker

VHS Glitch

4:26
Lossless

Playback -> Nhật

written and produced by VHS Glitch; mastered by Jeppe "Dynatron" Hasseriis; Album: Evil Technology 185 (2014) Listen Album

18

Beat

Streets On Fire

VHS Glitch

4:24
Lossless

Playback -> Nhật

written and produced by VHS Glitch; mastered by Jeppe "Dynatron" Hasseriis; Album: Evil Technology 185 (2014) Listen Album

26

Beat

Reset

VHS Glitch

3:31
Lossless

Playback -> Nhật

written and produced by VHS Glitch; mastered by Jeppe "Dynatron" Hasseriis; Album: Evil Technology 185 (2014) Listen Album

168

Beat

End Of Transmission

VHS Glitch

2:46
Lossless

Playback -> Nhật

written and produced by VHS Glitch; mastered by Jeppe "Dynatron" Hasseriis; Album: Evil Technology 185 (2014) Listen Album

32

Beat

Insert Coin

VHS Glitch

1:36
Lossless

Playback -> Nhật

written and produced by VHS Glitch; mastered by Jeppe "Dynatron" Hasseriis; Album: Evil Technology 185 (2014) Listen Album

16

Beat

The Search

VHS Glitch

3:13
Lossless

Playback -> Nhật

written and produced by VHS Glitch; mastered by Jeppe "Dynatron" Hasseriis; Album: Evil Technology 185 (2014) Listen Album

18

Beat

Dark Alley

VHS Glitch

5:11
Lossless

Playback -> Nhật

written and produced by VHS Glitch; mastered by Jeppe "Dynatron" Hasseriis; Album: Evil Technology 185 (2014) Listen Album

15

Beat

Return

VHS Glitch

5:06
Lossless

Playback -> Nhật

written and produced by VHS Glitch; mastered by Jeppe "Dynatron" Hasseriis; Album: Evil Technology 185 (2014) Listen Album

26

Beat

Revenge

VHS Glitch

6:36
Lossless

Playback -> Nhật

written and produced by VHS Glitch; mastered by Jeppe "Dynatron" Hasseriis; Album: Evil Technology 185 (2014) Listen Album

14

Beat

Final Round

VHS Glitch

4:05
Lossless

Playback -> Nhật

written and produced by VHS Glitch; mastered by Jeppe "Dynatron" Hasseriis; Album: Evil Technology 185 (2014) Listen Album

38

18

5:32
Lossless

Nhạc Nhật -> Dance, remix

Written, Composed by Chiyomaru Shikura; Arranged by Toshimichi Isoe; Album: Hyper Moe Trance Ayane VGCD-0083 (2007) Listen Album

108

19

4:49
Lossless
Yanezutai no Kimi he OP Theme

Nhạc Nhật -> Dance, remix

Written, Composed by Chiyomaru Shikura; Arranged by Toshimichi Isoe; Album: THE WORKS ~Chiyomaru Shikura Music Collection~ 1.2 VGCD-0151 (2008) Listen Album

109

Energetic (M Countdown No.1 Stage Live) - Wanna One

6:30
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

Hui; Woosuk; Flow Blow (2017)

152

Energetic (Music Core Live) - Wanna One

3:13
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

Hui; Woosuk; Flow Blow (2017)

39

Energetic (Performance Version) - Wanna One

3:22
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

Hui; Woosuk; Flow Blow (2017)

104

Energetic (M Countdown Live) - Wanna One

3:11
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

Hui; Woosuk; Flow Blow (2017)

82

Energetic (Music Bank Live) - Wanna One

3:27
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

Hui; Woosuk; Flow Blow (2017)

63

Energetic (Music Core Live) - Wanna One

3:11
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

Hui; Woosuk; Flow Blow (2017)

41

Album: Produced by Flow Blow Written by Wooseok & Hui (PENTAGON)
1X1=1 (To Be One) (2017)
Wanna One
Lossless
1-1=0 (Nothing Without You) (2017)
Wanna One
Lossless
Produce 101 Season 2: 35 Boys 5 Concepts (2017)
Nation's Son
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)