Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Quinn XCII
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Straightjacket

Quinn XCII

3:26
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Quinn XCII; Album: The Story Of Us (2017) Listen Album

441

2

Flare Guns

Quinn XCII; Chelsea Cutler

4:00
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Quinn XCII; Album: The Story Of Us (2017) Listen Album

564

3

Life Must Go On

Quinn XCII

3:05
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Seth Reger; GSP; Khaya Cohen; Patrick Wimberly; Quinn XCII; Johnny Simpson; Album: From Michigan With Love (2019) Listen Album

129

4

Autopilot

Quinn XCII

3:01
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Imad Royal; Quinn XCII; Album: From Michigan With Love (2019) Listen Album

121

5

Worst

Quinn XCII

3:15
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Quinn XCII; Album: The Story Of Us (2017) Listen Album

214

6

Always Been You

Quinn XCII

3:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Quinn XCII; Album: The Story Of Us (2017) Listen Album

293

7

Tourist

Quinn XCII

3:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Quinn XCII; Album: The Story Of Us (2017) Listen Album

134

8

60 Seconds

Quinn XCII

3:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Quinn XCII; Album: The Story Of Us (2017) Listen Album

154

9

Fake Denim

Quinn XCII

3:07
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Quinn XCII; Album: The Story Of Us (2017) Listen Album

220

10

One Day At A Time

Quinn XCII

3:17
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Quinn XCII; Album: The Story Of Us (2017) Listen Album

164

11

Don't You

Quinn XCII

3:52
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Quinn XCII; Album: The Story Of Us (2017) Listen Album

183

12

Middle Finger

Phoebe Ryan;Quinn XCII

4:01
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Aaron Zuckerman; Quinn XCII; Phoebe Ryan; Album: Middle Finger (Single) (2018) Listen Album

588

13

Werewolf

Quinn XCII; Yoshi Flower

3:11
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Quinn XCII; Yoshi Flower; Kevin White; Mike Woods; Album: From Michigan With Love (2019) Listen Album

69

14

Matches

Quinn XCII

3:23
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Quinn XCII; Cautious Clay; Album: From Michigan With Love (2019) Listen Album

39

15

When I Die

Quinn XCII

3:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Quinn XCII; Imad Royal; Rogét Chahayed; Album: From Michigan With Love (2019) Listen Album

62

16

Abel & Cain

Quinn XCII

3:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Quinn XCII; Fraser T Smith; Album: From Michigan With Love (2019) Listen Album

49

17

Sad Still

Quinn XCII

3:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Quinn XCII; Kinetics; One Love; Scott Harris; Album: From Michigan With Love (2019) Listen Album

48

18

Good Thing Go

Quinn XCII

3:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Quinn XCII; David Gamson; Geoff Warburton; Album: From Michigan With Love (2019) Listen Album

81

19

Right Where You Should Be

Quinn XCII; Ashè; Louis Futon

3:27
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Bonnie Brooksbank; Tyler Minford; Ashlyn Wilson; Quinn XCII; Album: From Michigan With Love (2019) Listen Album

82

20

Holding Hands

Quinn XCII; Elohim

3:45
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Quinn XCII; Jeremy Zucker; Elohim; Danny Parra; Corey Berkowitz; Antonina Armato; Album: From Michigan With Love (2019) Listen Album

227

21

U & Us

Quinn XCII

3:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

YOG$; Quinn XCII; Imad Royal; Rogét Chahayed; ​Gnash; Album: From Michigan With Love (2019) Listen Album

227

22

Tough

Quinn XCII; Noah Kahan

2:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Scott Harris; Noah Kahan; Quinn XCII; Chelsea Cutler; Album: From Michigan With Love (2019) Listen Album

210

23

Intro (Slow)

Quinn XCII

2:38
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Quinn XCII; Album: The Story Of Us (2017) Listen Album

176

24

Space

Prince Fox; Quinn XCII

2:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Prince Fox; Stephen Puth; Quinn XCII; Album: Space (Single) 812339026787 (2017) Listen Album

230

Straightjacket - Quinn XCII

Straightjacket

Quinn XCII

3:35
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

Quinn XCII (2017)

18

Album: Quinn XCII
The Story Of Us (2017)
Quinn XCII
Lossless
From Michigan With Love (2019)
Quinn XCII
Lossless
Middle Finger (Single) (2018)
Phoebe Ryan;Quinn XCII
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)