Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Rado
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Gotta Go

Chung Ha

3:41
Lossless

Nhạc Hàn -> Dance, remix

Black Eyed Pilseung; Jeon Gun; Rado; Album: Gotta Go (Single) CMCC-11355 (2019) Listen Album

13.052

2

I'm So Sick

A Pink

3:19
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Black Eyed Pilseung; Jeon Gun; Rado; Album: One & Six (EP) L200001596 (2018) Listen Album

11.988

3

Lonely

Sistar

3:27
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Black Eyed Pilseung; Rado; Sistar; Album: Lonely (Single) 00602557772753 (2017) Listen Album

22.638

4

3:28
Lossless

Nhạc Hàn -> Dance, remix

Black Eyed Pilseung; Jeon Gun; Rado; Album: Percent (EP) L200001692 (2019) Listen Album

4.712

5

Touch My Body

Sistar

3:26
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Rado; Choi Kyu Sung; Album: Touch & Move (2014) Listen Album

19.232

6

Now

Trouble Maker

3:39
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Shinsadong Tiger; Rado; EXID's LE; Album: Chemistry (EP) (2013) Listen Album

5.223

7

6:24
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

Black Eyed Pilseung; Jeon Gun; Rado (2019)

51

8

My My

A Pink

3:56
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Rado; Shinsadong Tiger; Album: Snow Pink (EP) (2011) Listen Album

9.482

Gotta Go - Chung Ha

Gotta Go

Chung Ha

3:41
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

Black Eyed Pilseung; Jeon Gun; Rado (2019)

240

%% (Eung Eung) - A Pink

3:56
HD 1080p

Video Clip -> Hàn

Black Eyed Pilseung; Jeon Gun; Rado (2019)

310

11

3:39
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Shinsadong Tiger; Rado; LE; Album: Chemistry (2013) Listen Album

16.067

12

3:29
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Rado; Yong Jun Hyung; Album: Midnight Sun (2012) Listen Album

2.399

13

You

BEAST

3:50
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Choi Gyu Seong; Rado; Junhyung; Album: Fiction And Fact (2011) Listen Album

1.932

14

Lightless

Beast

3:25
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Rado; Shinsadong Tiger; Yong Jun Hyung; Choi Kyu Sung; Album: Lights Go On Again (2010) Listen Album

1.162

15

3:31
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Shinsadong Tiger; Choi Gyusung; Rado; Yong Junhyung; Album: Mastermind (2010) Listen Album

7.000

16

When The Door Closes

Yoon Doo Joon; Son Dong Woon

3:25
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Yoon Doo Joon; Son Dong Woon; Rado; Album: Shock (Limited Edition) (2011) Listen Album

1.673

17

Breath

Beast

3:33
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Shinsadong Tiger; Choi Kyu Sung; Rado; Yong Jun Hyung; Album: So Beast (2011) Listen Album

3.696

18

Christmas Song

Huh Gak; Shin Ji Hoon; Kim Ki Lee; Roh Ji Hoon; BTOB; G.Na; A Pink; 4Minute; Beast

4:14
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Rado; Choi Kyu Sung; Isaac; Album: Christmas Song (Single) (2013) Listen Album

5.155

19

Hush (허쉬)

A Pink

3:32
128kbps

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Hyu Woo; Rado

356

20

My Love

Ailee; Swings

3:35
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Rado; Moon Ji Hoon; Album: Invitation (EP) (2012) Listen Album

1.280

21

3:25
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Shinsadong Tiger; Choi Gyu Seong; Rado; Junhyung; Album: Fiction And Fact (2011) Listen Album

1.168

22

I'm Sorry

Beast

3:14
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Rado; Yong Jun Hyung; Choi Kyu Sung; Album: Lights Go On Again (2010) Listen Album

1.800

23

Hush

A Pink

3:31
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Rado; HyuWoo; Album: Une Année (2012) Listen Album

7.788

24

Stay

MBLAQ

3:20
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Rado; Jin; Won Taek; Jean; Gilmi; Album: BLAQ Style (2011) Listen Album

4.224

25

I Knew It

Beast

3:33
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Yong Jun Hyung; Rado (2012)

6.008

Album: Rado
Gotta Go (Single) CMCC-11355 (2019)
Chung Ha
Lossless
One & Six (EP) L200001596 (2018)
A Pink
Lossless
Lonely (Single) 00602557772753 (2017)
Sistar
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)