Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Rich Brian
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Glow Like Dat

Rich Brian

3:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Rich Brian; Album: Amen (2018) Listen Album

1.928

2

Chaos

Rich Brian; 21 Savage

2:12
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Rich Brian; Album: Amen (2018) Listen Album

1.153

3

Midsummer Madness

88rising; Joji; Rich Brian; AUGUST 08

4:41
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

88rising; AUGUST 08; Higher Brothers; joji; Rich Brian; Album: Head In The Clouds (2018) Listen Album

3.375

4

History

88rising; Rich Brian

3:27
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

88rising; Rich Brian; Album: Head In The Clouds (2018) Listen Album

2.948

5

Amen

Rich Brian

1:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Rich Brian; Album: Amen (2018) Listen Album

437

6

Cold

Rich Brian

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Rich Brian; Album: Amen (2018) Listen Album

1.013

7

Little Prince

Rich Brian; Niki

2:52
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Rich Brian; Album: Amen (2018) Listen Album

501

8

Disrespectin

88rising; Rich Brian; AUGUST 08; Higher Brothers

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

88rising; AUGUST 08; Higher Brothers; Rich Brian; Falcons; Album: Head In The Clouds (2018) Listen Album

241

9

Little Prince

Rich Brian; NIKI

2:52
320kbps

US-UK -> Rap, hiphop

Rich Brian; Album: Amen (2018) Listen Album

174

10

Flight

Rich Brian

2:57
320kbps

US-UK -> Rap, hiphop

Rich Brian; Album: Amen (2018) Listen Album

99

11

Red Rubies

88rising; Rich Brian; Yung Bans; Yung Pinch; Higher Brothers; Don Krez

4:03
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

88rising; Rich Brian; Yung Bans; Higher Brothers; Yung Pinch; Don Krez; Y2K; Album: Head In The Clouds (2018) Listen Album

306

12

Beam

88rising; Rich Brian; Playboi Carti

2:31
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

88rising; Rich Brian; Playboi Carti; Murda Beatz; Southside; Album: Head In The Clouds (2018) Listen Album

250

13

Occupied

Rich Brian

2:41
320kbps

US-UK -> Rap, hiphop

Rich Brian; Album: Amen (2018) Listen Album

87

14

Trespass

Rich Brian

2:59
320kbps

US-UK -> Rap, hiphop

Rich Brian; Album: Amen (2018) Listen Album

100

15

Arizona

Rich Brian; August 08

4:52
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Rich Brian; Album: Amen (2018) Listen Album

224

16

Introvert

Rich Brian; Joji

3:42
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Rich Brian; Album: Amen (2018) Listen Album

779

17

Attention

Rich Brian; Offset

2:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Rich Brian; Album: Amen (2018) Listen Album

388

18

Occupied

Rich Brian

2:41
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Rich Brian; Album: Amen (2018) Listen Album

228

19

Trespass

Rich Brian

2:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Rich Brian; Album: Amen (2018) Listen Album

185

20

Flight

Rich Brian

2:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Rich Brian; Album: Amen (2018) Listen Album

181

21

See Me

Rich Brian

3:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Rich Brian; Album: Amen (2018) Listen Album

440

22

Enemies

Rich Brian

3:27
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Rich Brian; Album: Amen (2018) Listen Album

193

23

Kitty

Rich Brian

2:45
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Rich Brian; Album: Amen (2018) Listen Album

174

24

Yellow

Rich Brian;Bekon

4:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Caloway; Rappy; Sean Miyashiro; Gregory Hein; Rich Brian; Bekon; Album: Yellow (Single) (2019) Listen Album

380

25

Rapapapa

Rich Brian;RZA

4:07
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Tyler Mehlenbacher; Sergiu Gherman; Gregory Hein; Bēkon; Daniel Krieger; Craig Balmoris; Rich Brian; RZA; Album: The Sailor (2019) Listen Album

316

Album: Rich Brian
Amen (2018)
Rich Brian
Lossless
Head In The Clouds (2018)
88rising; Joji; Rich Brian; AUGUST 08
Lossless
Amen (2018)
Rich Brian; NIKI
320kbps
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)