Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Rob Jager
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Let The Games Begin

ReauBeau; Heuse; LISS

3:09
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Nakul Pal; Rob Jager; Album: Let The Games Begin (Single) (2018) Listen Album

56

2

Party Doll

Mick Jagger

5:20
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Mick Jagger

282

3

Angie

Alfie Boe

4:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Mick Jagger; Album: Storyteller (2012) Listen Album

245

4

Shattered

Linda Ronstadt

2:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jagger; Richards; Album: Cry Like A Rainstorm 8122 79828 5 (1989) Listen Album

70

5

3:28
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Mick Jagger; Keith Richards; Album: The Music - Volume 2 (2009) Listen Album

456

6

Shine A Light

Alfie Boe

5:20
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Mick Jagger; K. Richards; Album: Storyteller (2012) Listen Album

199

Beat

3:42
281kbps

Playback -> US-UK

Mick Jagger; Keith Richards; Album: Play (2011) Listen Album

297

8

Tumbling Dice

Jill Johnson; Kim Carnes

3:38
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Mick Jagger; Keith Richards; Album: Duetterna (2013) Listen Album

201

Miss You (Live) - Mia Z

2:26
HD 1080p
The Voice 2015 Top 12

Video Clip -> US-UK

Mick Jagger; Keith Richards (2015)

94

10

Tumbling Dice

Linda Ronstadt

3:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Mick Jagger; Keith Richards; Album: Simple Dreams 8122 79828 5 (1977) Listen Album

80

11

5:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Richard Ashcroft; Mick Jagger; Keith Richards; Album: This Is Music: The Singles 92–98 (2004) Listen Album

7.613

12

5:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Richard Ashcroft; Mick Jagger; Keith Richards; Album: Urban Hymns (1997) Listen Album

1.731

13

Drive Of Shame

Brad Paisley; Mick Jagger

4:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Brad Paisley; Mick Jagger; Matt Clifford; Album: Love And War G010003538318S (2017) Listen Album

88

14

5:14
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Richard Ashcroft; Mick Jagger; Keith Richards; Album: Anh Nhớ Em - I Miss You HACD179 Listen Album

8

15

Freedom

Pitbull

2:55
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Pitbull; Rick Pearl; Keith Richards; Mick Jagger; Album: Climate Change (2017) Listen Album

466

16

Last Time

Trey Songz

4:21
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Kendrick Dean; Mick Jagger; Quintin Amey; Tremaine Neverson; Keith Richards; Bryan Michael Cox; Tamir Ruffin; Album: Trey Day (2007) Listen Album

268

17

Bells

Rob

2:46
128kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Rob

465

18

Doll

Rob

1:47
128kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Rob

554

19

1:35
128kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Rob

433

20

1:57
128kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Rob

419

21

2:06
128kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Rob

425

22

Haunted

Rob

3:40
128kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Rob

462

23

3:25
128kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Rob

508

24

3:45
128kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Rob

465

25

Headache

Rob

3:54
128kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Rob

446

Album: Rob Jager
Let The Games Begin (Single) (2018)
ReauBeau; Heuse; LISS
Lossless
Storyteller (2012)
Alfie Boe
Lossless
Cry Like A Rainstorm 8122 79828 5 (1989)
Linda Ronstadt
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)