Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Salem Al Fakir
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Waiting For Love

Avicii; Simon Aldred

3:50
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Tim Bergling; Salem Al Fakir; Martin Garrix; Simon Aldred; Vincent Pontare; Album: Waiting For Love (Single) (2015) Listen Album

228.728

2

Without You

Avicii; Sandro Cavazza

3:01
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Dhani Lennevald; Carl Falk; Vincent Pontare; Tim Bergling; Alessandro Cavazza; Salem Al Fakir; Album: AVĪCI (01) 00602557922189 (2017) Listen Album

56.404

3

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Simon Aldred; Salem Al Fakir; Vincent Pontare; Tim Bergling; Album: Radio 538: Hitzone 74 (CD2) (2015) Listen Album

5.376

4

Sun Is Shining

Axwell; Ingrosso

4:14
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Sebastian Ingrosso; Axel Hedfors; Vincent Pontare; Salem Al Fakir; Album: Sun Is Shining (Single) (2015) Listen Album

15.859

5

Friend Of Mine

Avicii; Vargas & Lagola

2:39
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Tim Bergling; Vincent Pontare; Michelle Phillips; Salem Al Fakir; John Phillips; Album: AVĪCI (01) 00602557922189 (2017) Listen Album

20.278

6

3:50
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Simon Aldred; Salem Al Fakir; Vincent Pontare; Tim Bergling; Album: Stories (2015) Listen Album

6.737

7

You Make Me

Avicii

3:53
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Tim Bergling; Ash Pournouri; Salem Al Fakir; Vincent Pontare; Album: True (2013) Listen Album

2.154

8

More Than You Know

Axwell Λ Ingrosso

3:23
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Salem Al Fakir; Richard Zastenker; Axwell; Sebastian Ingrosso; Vincent Pontare; Album: More Than You Know (2017) Listen Album

2.387

9

4:52
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Simon Aldred; Salem Al Fakir; Vincent Pontare; Tim Bergling; Album: Waiting For Love (Remixes) - EP (2015) Listen Album

4.530

10

Without You (Acoustic Version)

Avicii; Sandro Cavazza

3:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dhani Lennevald; Carl Falk; Vincent Pontare; Tim Bergling; Alessandro Cavazza; Salem Al Fakir; Album: AVĪCI (01) 00602557922189 (2017) Listen Album

180

11

The Days

Avicii; Robbie Williams

4:38
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Avicii; Salem Al Fakir; Vincent Pontare; Album: The Days / Nights (EP) (2015) Listen Album

666

12

Sun Is Shining

Axwell Λ Ingrosso

4:14
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Vincent Pontare; Salem Al Fakir; Sebastian Ingrosso; Axwell; Album: More Than You Know (2017) Listen Album

350

13

Waiting For Love (Extended Mix)

Avicii; Simon Aldred

5:24
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Tim Bergling; Salem Al Fakir; Martin Garrix; Simon Aldred; Vincent Pontare; Album: Waiting For Love (Single) (2015) Listen Album

3.438

14

4:33
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Simon Aldred; Salem Al Fakir; Vincent Pontare; Tim Bergling; Album: Waiting For Love (Remixes) - EP (2015) Listen Album

7.929

15

Barricade

Axwell

4:56
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Amanda Fondell; Jason Santos; Linnea Södahl; Vincent Pontare; Ash Pournoui; Salem Al Fakir; Axwell; Sebastian Ingrosso; Album: More Than You Know (2017) Listen Album

552

16

Dreamer

Axwell Λ Ingrosso; Trevor Guthrie

4:11
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Elof Loelv; Salem Al Fakir; Vincent Pontare; Sebastian Ingrosso; Axwell; Album: More Than You Know (2017) Listen Album

1.359

17

Dreamer (Extended Mix)

Axwell; Ingrosso; Trevor Guthrie

5:04
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Axel Hedfors; Sebastian Ingrosso; Vincent Pontare; Salem Al Fakir; Elog Loelv; Album: Dreamer (Single) 00602567320104 (2017) Listen Album

394

18

Sun Is Shining

Axwell ^ Ingrosso

3:00
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Sebastian Ingrosso; Axel Hedfors; Vincent Pontare; Salem Al Fakir; Album: 538 Dance Smash 2015 vol.3 472 341-8 (2015) Listen Album

1.175

Waiting For Love - Avicii

3:51
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

Simon Aldred; Salem Al Fakir; Vincent Pontare; Tim Bergling (2015)

2.488

20

5:24
Lossless

Nhạc Nhật -> Dance, remix

Simon Aldred; Salem Al Fakir; Vincent Pontare; Tim Bergling (2015)

681

21

Sun Is Shining (R3hab Remix)

Axwell Λ Ingrosso

3:41
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Sebastian Ingrosso; Axel Hedfors; Vincent Pontare; Salem Al Fakir; Album: Sun Is Shining (R3hab Remix) (2015) Listen Album

1.324

22

3:49
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Simon Aldred; Salem Al Fakir; Vincent Pontare; Tim Bergling; Album: Beach Party (2015) Listen Album

864

23

5:12
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Simon Aldred; Salem Al Fakir; Vincent Pontare; Tim Bergling; Album: Pacha Ibiza 2016 (CD1) B018N37VES (2016) Listen Album

222

24

Without You (Adans Remix)

Avicii; Sandro Cavazza

3:04
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Alessandro Cavazza; Carl Falk; Dhani Lennevald; Salem Al Fakir; Tim Bergling; Vincent Pontare; Album: Without You (Remixes) (2017) Listen Album

199

25

4:47
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Simon Aldred; Salem Al Fakir; Vincent Pontare; Tim Bergling; Album: Waiting For Love (Remixes) - EP (2015) Listen Album

628

Album: Salem Al Fakir
Waiting For Love (Single) (2015)
Avicii; Simon Aldred
Lossless
AVĪCI (01) 00602557922189 (2017)
Avicii; Sandro Cavazza
Lossless
Radio 538: Hitzone 74 (CD2) (2015)
Avicii
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)