Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Sawano Hiroyuki
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

gravityWall

SawanoHiroyuki[nZk]: Tielle; Gemie

3:45
Lossless
Re:Creator OP01

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Sawano Hiroyuki; Lời: Sawano Hiroyuki; Tielle; Album: gravityWall/shØut (Re:CREATORS OP1 & OP2 Single) VVCL-1032 (2017) Listen Album

8.183

2

shØut

SawanoHiroyuki[nZk]: Tielle; Gemie

4:04
Lossless
Re:Creator OP02

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Sawano Hiroyuki; Lời: Sawano Hiroyuki; Tielle; Album: gravityWall/shØut (Re:CREATORS OP1 & OP2 Single) VVCL-1032 (2017) Listen Album

5.829

3

oldToday

SawanoHiroyuki[nZk]: mizuki

4:53
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Sawano Hiroyuki; Album: gravityWall/shØut (Re:CREATORS OP1 & OP2 Single) VVCL-1032 (2017) Listen Album

636

4

ninelie

Aimer; Egoist

4:20
Lossless
Kabaneri of the Iron Fortress ED

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Sawano Hiroyuki; Album: Best Selection "noir" SECL-2148 (2017) Listen Album

2.106

5

Destiny

SawanoHiroyuki[nZk]: Aimer

3:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Producer: Sawano Hiroyuki; Lyricist: Aimer; Album: Unchild DFCL-2071 (2014) Listen Album

321

6

Next 2 U

SawanoHiroyuki[nZk]: Aimer

4:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Producer: Sawano Hiroyuki; Lyricist: Aimer; Album: Unchild DFCL-2071 (2014) Listen Album

250

7

Because We Are Tiny In This World

SawanoHiroyuki[nZk]: Aimer

4:24
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Producer: Sawano Hiroyuki; Lyricist: Aimer; Album: Unchild DFCL-2071 (2014) Listen Album

182

8

Ninelie

Aimer

4:20
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Sawano Hiroyuki; Album: Ninelie EP Listen Album

2.077

9

Layers

Aimee Blackschleger

3:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Sawano Hiroyuki; Lời: Benjamin; mpi; Album: Re:CREATORS Original Soundtrack Disc 1 SVWC-70267 (2017) Listen Album

3.665

10

bL∞dy f8

SawanoHiroyuki[nZk]: Aimer

4:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Producer: Sawano Hiroyuki; Lyricist: Aimer; Album: Unchild DFCL-2071 (2014) Listen Album

177

11

Re: I Am

Aimer

5:45
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Sawano Hiroyuki; Album: Midnight Sun DFCL-1932 (2014) Listen Album

1.441

Beat

ge19

Sawano Hiroyuki

2:19
Lossless

Playback -> Nhật

Sawano Hiroyuki; Album: Guilty Crown Original Soundtrack SVWC-7817 (2012) Listen Album

160

Beat

βιοζ-δ

Sawano Hiroyuki

2:35
Lossless

Playback -> Nhật

Sawano Hiroyuki; Album: Guilty Crown Original Soundtrack SVWC-7817 (2012) Listen Album

184

14

AL:Lu

Eliana

4:12
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Sawano Hiroyuki; Lời: Tielle; Album: Re:CREATORS Original Soundtrack Disc 1 SVWC-70267 (2017) Listen Album

301

Beat

E:verydaytor1

Various Artists

5:50
Lossless

Playback -> Nhật

Sawano Hiroyuki; Album: Re:CREATORS Original Soundtrack Disc 2 SVWC-70268 (2017) Listen Album

268

16

gravityWall (TV size)

SawanoHiroyuki[nZk]: Tielle; Gemie

1:31
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Sawano Hiroyuki; Lời: Sawano Hiroyuki; Lời: Tielle; Album: gravityWall/shØut (Re:CREATORS OP1 & OP2 Single) VVCL-1032 (2017) Listen Album

227

17

A Letter

SawanoHiroyuki[nZk]: Aimer

4:27
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Producer: Sawano Hiroyuki; Lyricist: Aimer; Album: Unchild DFCL-2071 (2014) Listen Album

291

18

EGO

SawanoHiroyuki[nZk]: Aimer

3:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Producer: Sawano Hiroyuki; Lyricist: Aimer; Album: Unchild DFCL-2071 (2014) Listen Album

242

19

5:28
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Sawano Hiroyuki; Album: Midnight Sun DFCL-2070 (2014) Listen Album

60

20

Ready To Go

David Whitaker

4:16
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Sawano Hiroyuki; Album: Guilty Crown Original Soundtrack SVWC-7817 (2012) Listen Album

158

21

ABYSSwaltz

Gemie

4:14
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Sawano Hiroyuki; Lời: Rie; Album: Re:CREATORS Original Soundtrack Disc 1 SVWC-70267 (2017) Listen Album

213

22

Bios Delta

Kobayashi Mika

2:35
320kbps

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Sawano Hiroyuki; Album: Guilty Crown OST Listen Album

345

23

βios

Kobayashi Mika

4:33
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Sawano Hiroyuki; Album: Guilty Crown Original Soundtrack SVWC-7817 (2012) Listen Album

358

Beat

α

Sawano Hiroyuki

5:47
Lossless

Playback -> Nhật

Sawano Hiroyuki; Album: Guilty Crown Original Soundtrack SVWC-7817 (2012) Listen Album

155

Beat

Ω

Sawano Hiroyuki

4:31
Lossless

Playback -> Nhật

Sawano Hiroyuki; Album: Guilty Crown Original Soundtrack SVWC-7817 (2012) Listen Album

204

Album: Sawano Hiroyuki
gravityWall/shØut (Re:CREATORS OP1 & OP2 Single) VVCL-1032 (2017)
SawanoHiroyuki[nZk]: Tielle; Gemie
Lossless
Best Selection "noir" SECL-2148 (2017)
Aimer; Egoist
Lossless
Unchild DFCL-2071 (2014)
SawanoHiroyuki[nZk]: Aimer
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)