Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Shinsadong Tiger
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

I Love You

EXID

3:14
Lossless

Nhạc Hàn -> Dance, remix

Shinsadong Tiger; LE; Album: I Love You (Single) S90997C (2018) Listen Album

10.427

2

Fiction

BEAST

3:54
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Shinsadong Tiger; Choi Gyu Seong; Junhyung; Album: Fiction And Fact (2011) Listen Album

117.997

3

Roly-Poly

T-Ara

3:35
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Shinsadong Tiger; Choi Gyu Sung; Album: Roly Poly In Copacabana (Regular) L100004341 (2011) Listen Album

113.379

4

Up & Down

EXID

3:09
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Shinsadong Tiger; Beom & Nang; LE; Album: Up & Down (Single) G010003217348O (2014) Listen Album

44.160

5

Sexy Love

T-Ara

3:47
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Shinsadong Tiger; Choi Kyu Sung; Album: Mirage (2012) Listen Album

55.055

6

Lovey Dovey

T-Ara

3:37
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Shinsadong Tiger; Choi Gyu Sung; Album: T-Ara's Best Of Best 2009-2012 (Korean Version) (2012) Listen Album

89.338

7

Number 9

T-Ara

3:48
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Shinsadong Tiger; Choi Gyu Sung; Album: Again (2013) Listen Album

46.983

8

DDD

EXID

3:25
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Shinsadong Tiger; V!VE; LE; Album: Full Moon (EP) S90972C (2017) Listen Album

43.578

9

3:55
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Yong Jun Hyung; Kim Tae Joo; Shinsadong Tiger; Album: Midnight Sun (2012) Listen Album

25.739

10

Sugar Free

T-Ara

3:55
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Shinsadong Tiger; Nangi; Beomi; Album: And & End (EP) (2014) Listen Album

43.621

11

NoNoNo

A Pink

3:41
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Shinsadong Tiger; Album: Secret Garden (EP) (2013) Listen Album

20.830

12

Lady

EXID

3:10
Lossless

Nhạc Hàn -> Dance, remix

Shinsadong Tiger; V!VE; LE; Album: Lady (Single) S90983C (2018) Listen Album

8.428

Beat

Baam

Momoland

3:28
Lossless

Playback -> Hàn

Shinsadong Tiger; Beomi; Album: Fun To The World (EP) L100005495 (2018) Listen Album

3.073

14

3:45
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Shinsadong Tiger; Choi Kyu Sung; Album: Absolute First Album (Regular) CMCC-9425 (2009) Listen Album

19.838

15

Roly-Poly

T-Ara

3:35
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Shinsadong Tiger; Choi Gyu Sung; Album: John Travolta Wannabe (2011) Listen Album

2.964

16

3:28
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Shinsadong Tiger; Choi Gyu Sung; Album: Roly Poly In Copacabana (Regular) L100004341 (2011) Listen Album

5.029

17

WooWoo

DIA

3:21
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Shinsadong Tiger; Beomi; Nangi; Album: Summer Ade (EP) INT-0155 (2018) Listen Album

1.108

18

Now

Trouble Maker

3:39
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Shinsadong Tiger; Rado; EXID's LE; Album: Chemistry (EP) (2013) Listen Album

4.542

19

Beautiful

Beast

3:37
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Kim Do Hoon; Shinsadong Tiger; Lee Sang Ho; Album: Lights Go On Again (2010) Listen Album

22.239

20

Yeah

A Pink

3:13
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Choi Kyu Sung; Shinsadong Tiger; Album: Snow Pink (EP) (2011) Listen Album

1.501

Beat

Lady

EXID

3:10
Lossless

Playback -> Hàn

Shinsadong Tiger; V!VE; LE; Album: Lady (Single) S90983C (2018) Listen Album

248

22

3:39
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Shinsadong Tiger; Polar Bear; Album: White Winter (Repackage Album) (2013) Listen Album

3.004

23

3:55
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Shinsadong Tiger; Nangi; Beomi; Album: And & End (EP) (2014) Listen Album

18.743

24

Remember

A Pink

3:53
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Shinsadong Tiger; Nangi; Beomi; Album: Pink Memory (2015) Listen Album

16.414

25

One More

Fiestar

3:13
Lossless

Nhạc Hàn -> Dance, remix

Shinsadong Tiger; Beomy Nangy; Album: One More (2014) Listen Album

772

Album: Shinsadong Tiger
I Love You (Single) S90997C (2018)
EXID
Lossless
Fiction And Fact (2011)
BEAST
Lossless
Roly Poly In Copacabana (Regular) L100004341 (2011)
T-Ara
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)