Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: TBHits
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

7 Rings

Ariana Grande

2:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Ariana Grande; Richard Rodgers; TBHits; Njomza; Michael "Mikey" Foster; Kaydence; Tayla Parx; Scootie; Oscar Hammerstein II; Victoria Monét; Album: 7 Rings (Single) (2019) Listen Album

53.356

2

Needy

Ariana Grande

2:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Tayla Parx; TBHits; Victoria Monét; Ariana Grande; Album: Thank U, Next (2019) Listen Album

6.588

3

NASA

Ariana Grande

3:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Ariana Grande; Scootie; Tayla Parx; TBHits; Victoria Monét; Album: Thank U, Next (2019) Listen Album

3.893

4

Thank U, Next

Ariana Grande

3:27
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Crazy Mike; Scootie; Victoria Monét; Tayla Parx; TBHits; Ariana Grande; Album: Thank U, Next (2019) Listen Album

8.324

5

7 Rings

Ariana Grande

2:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Ariana Grande; Richard Rodgers; TBHits; Njomza; Michael "Mikey" Foster; Kaydence; Tayla Parx; Scootie; Oscar Hammerstein II; Victoria Monét; Album: Thank U, Next (2019) Listen Album

4.317

6

Make Up

Ariana Grande

2:20
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Brian Malik Baptiste; Tayla Parx; TBHits; Victoria Monét; Ariana Grande; Album: Thank U, Next (2019) Listen Album

1.899

7

​Thank U, Next

Ariana Grande

3:27
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Crazy Mike; Scootie; Victoria Monét; Tayla Parx; TBHits; Ariana Grande; Album: Thank U, Next (Single) (2018) Listen Album

38.998

​Thank U, Next - Ariana Grande

​Thank U, Next

Ariana Grande

5:30
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

Crazy Mike; Scootie; Victoria Monét; Tayla Parx; TBHits; Ariana Grande (2018)

1.785

9

Boyfriend

Ariana Grande;Social House

3:06
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Edgar Barrera; Mr. Franks; TBHits; Michael “Mikey” Foster; Scootie; Ariana Grande; Album: Boyfriend (Single) (2019) Listen Album

10.222

10

2:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

TBHits; Isabella Sjöstrand; Anton Göransson; Michael “Mikey” Foster; Scootie; Album: Everything Changed… (EP) (2019) Listen Album

39

11

Haunt You

Social House

3:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

TBHits; Isabella Sjöstrand; Anton Göransson; Scootie; Michael “Mikey” Foster; Album: Everything Changed… (EP) (2019) Listen Album

50

12

3:45
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Isabella Sjöstrand; Anton Göransson; TBHits; Michael “Mikey” Foster; Scootie; Album: Everything Changed… (EP) (2019) Listen Album

15

13

Love Me Back

Social House

2:35
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

TBHits; Isabella Sjöstrand; Anton Göransson; Michael “Mikey” Foster; Scootie; Album: Everything Changed… (EP) (2019) Listen Album

16

14

Boyfriend

Ariana Grande;Social House

3:06
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Edgar Barrera; Mr. Franks; TBHits; Michael “Mikey” Foster; Scootie; Ariana Grande; Album: Everything Changed… (EP) (2019) Listen Album

342

15

Tropical Rain

Social House

2:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

TBHits; Isabella Sjöstrand; Anton Göransson; Scootie; Michael “Mikey” Foster; Album: Everything Changed… (EP) (2019) Listen Album

25

16

7 Rings (Cover) - Jazz Version

Ariana Grande;Nguyen Huy

3:25
Lossless
Recorded with my Android phone.

US-UK -> Pop, rock...

Ariana Grande; Richard Rodgers; TBHits; Njomza; Michael "Mikey" Foster; Kaydence; Tayla Parx; Scootie; Oscar Hammerstein II; Victoria Monét (2019)

0

17

7 Rings (Male Cover)

Ariana Grande;Nguyễn Phúc Phương Nam

3:00
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ariana Grande; Richard Rodgers; TBHits; Njomza; Michael "Mikey" Foster; Kaydence; Tayla Parx; Scootie; Oscar Hammerstein II; Victoria Monét

0

18

3:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Ariana Grande; Richard Rodgers; TBHits; Njomza; Michael "Mikey" Foster; Kaydence; Tayla Parx; Scootie; Oscar Hammerstein II; Victoria Monét

0

19

thank u, next (Demo)

Ariana Grande

3:36
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Crazy Mike, Scootie, Victoria Monét, Tayla Parx, TBHits & Ariana Grande; Album: thank u, next (Demo) - Single (2018) Listen Album

393

20

Better Off

Ariana Grande

2:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Hit-Boy; Kaydence; Tommy "TBHits" Brown; Ariana Grande; Album: Sweetener (2018) Listen Album

2.439

21

Pete Davidson

Ariana Grande

1:13
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Scootie; Victoria Monét; Tommy "TBHits" Brown; Ariana Grande; Album: Sweetener (2018) Listen Album

2.349

22

Goodnight N Go

Ariana Grande

3:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Scootie; Michael Foster; Victoria Monét; Tommy "TBHits" Brown; Ariana Grande; Album: Sweetener (2018) Listen Album

3.550

23

Rock Your Body

Chris Brown

2:42
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Michael Foster; Tommy "TBHITS" Brown; Chris Brown; Album: Heartbreak On A Full Moon G0100038157378 (2017) Listen Album

308

24

Mượn Rượu Tỏ Tình

Big Daddy; Emily

3:18
Lossless

Việt Nam -> Rap, hiphop

Tiên Cookie; BigDaddy; Album: Mượn Rượu Tỏ Tình (Single) (2019) Listen Album

86.030

25

Mười Năm (Lộn Xộn 3)

Đen; Ngọc Linh

4:17
Lossless

Việt Nam -> Rap, hiphop

Lynk Lee; Đen; Album: Mười Năm (Lộn Xộn 3) (Single) (2019) Listen Album

30.965

Album: TBHits
7 Rings (Single) (2019)
Ariana Grande
Lossless
Thank U, Next (2019)
Ariana Grande
Lossless
Thank U, Next (Single) (2018)
Ariana Grande
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)