Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Tedd T
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Ashes

Celine Dion

3:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Tedd T; Petey Martin; Jordan Smith; Steve Mac; Album: Ashes (Single) (2018) Listen Album

26.758

2

Ashes

Céline Dion

3:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Tedd T; Petey Martin; Jordan Smith; Steve Mac; Album: Deadpool 2 (Original Motion Picture Soundtrack) G010003921731X (2018) Listen Album

2.042

3

3:30
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Tedd T; Petey Martin; Jordan Smith; Steve Mac; Album: Ashes (Steve Aoki Deadpool Demix) [Single] (2018) Listen Album

1.114

4

Broken Prayers

Riley Clemmons

3:13
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Riley Clemmons; Emily Weisband; Josh Kerr; Ben Glover; Tedd T; Album: Riley Clemmons (2018) Listen Album

54

5

Drop Everything

Riley Clemmons

3:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Tony Wood; Tedd T; Riley Clemmons; Album: Riley Clemmons (2018) Listen Album

90

6

3:06
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Riley Clemmons; Emily Weisband; Josh Kerr; Ben Glover; Tedd T; Album: Riley Clemmons (2018) Listen Album

42

Beat

Waltz

Orchestra

1:07
256kbps

Playback -> US-UK

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

57

8

Dreams

Brian Sutherland; Diane Sutherland

5:31
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

27

9

Tell Me When

Brian Sutherland

4:14
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

43

10

Never

Brian Sutherland; Diane Sutherland

4:34
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

46

11

Damaged Goods

Brian Sutherland

3:37
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

44

12

Lullaby

Diane Sutherland

3:30
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

159

13

I Can't Wait

Brian Sutherland; Diane Sutherland

3:42
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

53

14

Ghosts

Diane Sutherland

2:48
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

50

15

Our House

Brian Sutherland

2:48
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

139

16

Damaged Goods (Reprise)

Diane Sutherland

1:49
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

48

17

Perfect

Diane Sutherland

2:28
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

42

18

You Don't Have To Worry

Brian Sutherland; Diane Sutherland

3:17
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

64

19

A Second Chance; Lullaby (Reprise)

Brian Sutherland; Diane Sutherland

3:25
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

35

20

Not At All

Brian Sutherland; Diane Sutherland

3:14
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

57

21

Perfectly Wrong

Diane Sutherland

3:19
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

51

22

The Museum Song

Brian Sutherland; Diane Sutherland

5:36
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

35

23

Snow Globe

Brian Sutherland; Diane Sutherland

2:36
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

59

24

The Bar Song

Brian Sutherland; Diane Sutherland

4:55
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

39

25

Tell Me When (Reprise)

Brian Sutherland

2:14
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

49

Album: Tedd T
Ashes (Single) (2018)
Celine Dion
Lossless
Deadpool 2 (Original Motion Picture Soundtrack) G010003921731X (2018)
Céline Dion
Lossless
Ashes (Steve Aoki Deadpool Demix) [Single] (2018)
Celine Dion
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)