Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Tedd T
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Ashes

Celine Dion

3:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Tedd T; Petey Martin; Jordan Smith; Steve Mac; Album: Ashes (Single) (2018) Listen Album

19.875

2

Ashes

Céline Dion

3:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Tedd T; Petey Martin; Jordan Smith; Steve Mac; Album: Deadpool 2 (Original Motion Picture Soundtrack) G010003921731X (2018) Listen Album

894

3

3:30
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Tedd T; Petey Martin; Jordan Smith; Steve Mac; Album: Ashes (Steve Aoki Deadpool Demix) [Single] (2018) Listen Album

816

4

Dreams

Brian Sutherland; Diane Sutherland

5:31
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

27

5

Tell Me When

Brian Sutherland

4:14
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

43

6

Never

Brian Sutherland; Diane Sutherland

4:34
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

44

7

Damaged Goods

Brian Sutherland

3:37
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

44

8

Lullaby

Diane Sutherland

3:30
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

157

Beat

Waltz

Orchestra

1:07
256kbps

Playback -> US-UK

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

51

10

I Can't Wait

Brian Sutherland; Diane Sutherland

3:42
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

53

11

Ghosts

Diane Sutherland

2:48
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

50

12

Our House

Brian Sutherland

2:48
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

139

13

Damaged Goods (Reprise)

Diane Sutherland

1:49
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

48

14

Perfect

Diane Sutherland

2:28
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

42

15

You Don't Have To Worry

Brian Sutherland; Diane Sutherland

3:17
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

60

16

Not At All

Brian Sutherland; Diane Sutherland

3:14
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

57

17

Perfectly Wrong

Diane Sutherland

3:19
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

51

18

The Museum Song

Brian Sutherland; Diane Sutherland

5:36
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

33

19

Snow Globe

Brian Sutherland; Diane Sutherland

2:36
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

59

20

The Bar Song

Brian Sutherland; Diane Sutherland

4:55
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

39

21

Tell Me When (Reprise)

Brian Sutherland

2:14
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

49

22

The Friends Song

Brian Sutherland; Diane Sutherland

4:40
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

40

23

Here I Go Again

Diane Sutherland

3:35
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

49

24

You Started It!

Brian Sutherland; Diane Sutherland

4:16
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

34

25

A Second Chance; Lullaby (Reprise)

Brian Sutherland; Diane Sutherland

3:25
256kbps

US-UK -> Pop, rock...

Ted Shen; Album: A Second Chance: Original Cast Recording (2014) Listen Album

31

Album: Tedd T
Ashes (Single) (2018)
Celine Dion
Lossless
Deadpool 2 (Original Motion Picture Soundtrack) G010003921731X (2018)
Céline Dion
Lossless
Ashes (Steve Aoki Deadpool Demix) [Single] (2018)
Celine Dion
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)