Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Thanh Phương
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

51

5:25
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Thanh Phương

19

52

Đôi Tay Mẹ

Lê Thị Lê Vy; Duy Hải

4:02
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Thanh Phương

939

53

Căn Nhà Mộng Ước

Hàn Quốc Vũ

5:28
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Thanh Phương

787

Căn Nhà Mộng Ước - Hàn Quốc Vũ

Căn Nhà Mộng Ước

Hàn Quốc Vũ

5:25
480x270

Video Clip -> Việt Nam

Thanh Phương

803

55

3:34
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Thanh Phương

1.168

56

Giấc Mơ Ban Đầu

Lê Nhật Du Phương

4:12
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Thanh Phương

303

57

Lời Hẹn Ước

Lê Nhật Du Phương

4:28
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Thanh Phương

565

58

Sao Đành Chia Tay

Lê Nhật Du Phương

3:54
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Thanh Phương

299

59

Hạ Thương

Trọng Phúc

6:02
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Hàn Châu; Thanh Phương

701

60

Đôi Tay Mẹ

Tam Ca Áo Trắng

4:25
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Thanh Phương; K300

213

61

Đôi Tay Mẹ

Duy Hải; Lê Vy

4:16
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Thanh Phương

447

62

Hạ Thương

Quang Bình

6:53
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Hàn Châu; Thanh Phương

800

Beat

Quê Nhà (Outro)

Trần Thu Hà

2:37
Lossless

Playback -> Việt Nam

Thanh Phương; Album: Đối Thoại 06 (Communication 06) (2006) Listen Album

1.191

64

3:40
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Thanh Phương; Album: Souvenir Kỷ Niệm 3: Anh Tiền Tuyến Em Hậu Phương (2004) Listen Album

1.327

65

Đôi Tay Mẹ

Trần Thu Hà

4:00
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Thanh Phương; K300; Album: Đôi Tay Mẹ (Single) (2013) Listen Album

2.748

Beat

Đôi Tay Mẹ

Trần Thu Hà

4:02
Lossless
tone nữ

Playback -> Việt Nam

Thanh Phương; K300; Album: Đôi Tay Mẹ (Single) (2013) Listen Album

490

Beat

Đôi Tay Mẹ

Trần Thu Hà

4:02
Lossless
tone nam

Playback -> Việt Nam

Thanh Phương; K300; Album: Đôi Tay Mẹ (Single) (2013) Listen Album

437

68

Hạ Thương

Tuấn Vũ

5:52
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hàn Châu; Thanh Phương; Album: Nhạc Chọn Lọc 2 VSCD (1999) Listen Album

2.858

69

Căn Nhà Mộng Ước

Mai Quốc Huy

5:20
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Thanh Phương

10.452

70

Hạ Thương

Đình Văn

6:40
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Hàn Châu; Thanh Phương

1.072

71

Hạ Thương

Thu Hương

6:44
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hàn Châu; Thanh Phương (2013)

407

72

5:49
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Thanh Phương; Album: Tình Ca Nhạc Tuyển 1 - Kim Đằng (Pre 75) Listen Album

1.433

73

Căn Nhà Mộng Ước

Lương Mạnh Hùng

5:11
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Thanh Phương; Album: Cơn Mê Tình Ái (2013) Listen Album

1.252

Hạ Thương - Ngọc Sơn

Hạ Thương

Ngọc Sơn

5:56
960x720

Video Clip -> Việt Nam

Hàn Châu; Thanh Phương

1.831

75

Hạ Thương

Tuấn Tú

5:40
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Hàn Châu; Thanh Phương; Album: Bài Ca Kỷ Niệm (2012) Listen Album

591

Album: Thanh Phương
Đối Thoại 06 (Communication 06) (2006)
Trần Thu Hà
Lossless
Souvenir Kỷ Niệm 3: Anh Tiền Tuyến Em Hậu Phương (2004)
Hoàng Oanh
Lossless
Đôi Tay Mẹ (Single) (2013)
Trần Thu Hà
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)