Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Triết Phạm
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:42
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm; Album: Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời (Single) (2017) Listen Album

100.630

2

2:46
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm; Album: Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời (Single) (2016) Listen Album

43.649

3

3:27
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm; Album: Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất 2018 - Tập 4 (2018) Listen Album

122

4

4:48
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm

385

Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời (Live) - Erik; Đức Phúc

5:48
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Triết Phạm (2017)

144

6

3:57
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm; Album: Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời (Cover) (2016) Listen Album

3.133

7

2:40
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm (2016)

2.080

8

6:02
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm (2017)

165

9

2:45
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm (2017)

200

Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời - Erik

5:16
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Triết Phạm

1.716

11

5:01
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm

152

12

Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời

Nguyễn Trung Nghĩa

2:40
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm

85

13

4:34
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm

107

14

5:01
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm

51

15

5:11
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm (2017)

144

Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời - An Coong

4:49
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Triết Phạm (2017)

89

17

5:08
256kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm (2017)

88

18

5:05
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm (2017)

50

19

2:45
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm (2017)

35

20

2:45
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm (2017)

54

21

2:43
256kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm

62

22

2:37
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm

74

23

5:07
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm; Album: Yêu Thương C 10/4 (2017) Listen Album

141

24

5:09
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm (2017)

61

25

4:42
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm (2017)

101

Album: Triết Phạm
Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời (Single) (2017)
Erik
Lossless
Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời (Single) (2016)
Erik
Lossless
Sing My Song - Bài Hát Hay Nhất 2018 - Tập 4 (2018)
Triết Phạm
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)