Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Triết Phạm
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:42
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm; Album: Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời (Single) (2017) Listen Album

97.457

Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời - Erik

5:16
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Triết Phạm

1.693

3

2:46
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm; Album: Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời (Single) (2016) Listen Album

43.287

4

2:40
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm; Album: The Best Of Vietnamese Indie/ Pop (2017) Listen Album

449

Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời (Live) - Erik; Đức Phúc

5:48
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Triết Phạm (2017)

125

6

4:42
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm (2017)

8

7

5:04
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm

10

8

3:57
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm; Album: Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời (Cover) (2016) Listen Album

3.111

9

2:40
128kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm (2016)

2.048

10

4:48
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm

298

11

6:02
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm (2017)

157

12

2:45
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm (2017)

196

13

5:01
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm

148

14

Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời

Nguyễn Trung Nghĩa

2:40
192kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm

77

15

4:34
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm

99

16

5:01
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm

47

17

5:11
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm (2017)

132

Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời - An Coong

4:49
HD 1080p

Video Clip -> Việt Nam

Triết Phạm (2017)

73

19

5:08
256kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm (2017)

87

20

5:05
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm (2017)

49

21

2:45
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm (2017)

29

22

2:45
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm (2017)

48

23

2:43
256kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm

59

24

2:37
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm

64

25

5:07
320kbps

Việt Nam -> Pop, rock...

Triết Phạm; Album: Yêu Thương C 10/4 (2017) Listen Album

136

Album: Triết Phạm
Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời (Single) (2017)
Erik
Lossless
Lạc Nhau Có Phải Muôn Đời (Single) (2016)
Erik
Lossless
The Best Of Vietnamese Indie/ Pop (2017)
Triết Phạm
320kbps
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)