Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Troye Sivan
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

I'm So Tired

Lauv; Troye Sivan

2:42
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Lauv; Michael Pollack; Troye Sivan; Leland; OZGO; Album: I'm So Tired (Single) (2019) Listen Album

15.541

2

There For You

Martin Garrix; Troye Sivan

3:41
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Cook Classics; Ben Burgess; Jesse Thomas; Brett McLaughlin; Martin Garrix; Troye Sivan; Album: There For You (Single) G010003744008R (2017) Listen Album

113.676

3

3:21
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jack Antonoff; Alex Hope; Troye Sivan; Album: Love, Simon (Original Motion Picture Soundtrack) (2018) Listen Album

11.964

Lucky Strike - Troye Sivan

Lucky Strike

Troye Sivan

4:06
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

Troye Sivan; Alex Hope (2019)

197

5

My My My!

Troye Sivan

3:24
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

OZGO; James Alan Ghaleb; Troye Sivan; Leland; Album: Bloom (Deluxe Edition) (2018) Listen Album

1.177

6

Dance To This

Troye Sivan; Ariana Grande

3:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Troye Sivan; Leland; Oscar Holter; Noonie Bao; Album: Bloom (Deluxe Edition) (2018) Listen Album

1.472

7

Bloom

Troye Sivan

3:42
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Troye Sivan; Leland; Peter Svensson; Oscar Holter; Album: Bloom (Deluxe Edition) (2018) Listen Album

2.264

8

Plum

Troye Sivan

3:05
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

James Alan Ghaleb; Allie X; OZGO; Leland; Troye Sivan; Album: Bloom (Deluxe Edition) (2018) Listen Album

1.327

9

This This

Troye Sivan

3:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Troye Sivan; Leland; Allie X; Bram Inscore; Album: Bloom (Deluxe Edition) (2018) Listen Album

712

10

The Good Side

Troye Sivan

4:28
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Troye Sivan; Leland; Bram Inscore; Allie X; Ariel Rechtshaid; Jam City; Album: Bloom (Deluxe Edition) (2018) Listen Album

1.019

11

3:07
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Bram Inscore; Allie X; Leland; Troye Sivan; Album: Bloom (Deluxe Edition) (2018) Listen Album

1.136

12

Bite

Troye Sivan

3:06
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Troye Sivan; Bram Inscore; Brett McLaughlin; Allie X; Album: Blue Neighbourhood (Target Deluxe Edition) (2015) Listen Album

6.323

13

Postcard

Troye Sivan; Gordi

3:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Troye Sivan; Gordi; Bram Inscore; Album: Bloom (Deluxe Edition) (2018) Listen Album

1.274

14

Running Shoes

Troye Sivan

3:13
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Troye Sivan; Leland; Michael Ozowuru; Jeff Kleinman; Album: Bloom (Deluxe Edition) (2018) Listen Album

668

15

Seventeen

Troye Sivan

3:38
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Allie X; Leland; Bram Inscore; Troye Sivan; Album: Bloom (Deluxe Edition) (2018) Listen Album

3.643

16

1999

Charli XCX; Troye Sivan

3:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Charli XCX; Troye Sivan; Leland; Oscar Holter; Noonie Bao; Album: 1999 (Single) (2018) Listen Album

5.901

17

Fools

Troye Sivan

3:40
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Troye Sivan; Hope; Pip Norman; Album: Wild (EP) (2015) Listen Album

20.338

18

Dance To This

Troye Sivan; Ariana Grande

3:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Troye Sivan; Oscar Holter; Brett McLaughlin; Noonie Bao; Album: Dance To This (Single) (2018) Listen Album

11.479

19

Lucky Strike

Troye Sivan

3:28
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Troye Sivan; Alex Hope; Album: Bloom (Deluxe Edition) (2018) Listen Album

2.163

20

Animal

Troye Sivan

4:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Troye Sivan; Leland; Bram Inscore; Allie X; Ariel Rechtshaid; Jam City; Album: Bloom (Deluxe Edition) (2018) Listen Album

1.230

21

Revelation

Troye Sivan; Jónsi

3:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jónsi; Troye Sivan; Leland; Album: Revelation (Single) (2018) Listen Album

499

22

3:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Leland; Lindsey Beer; Troye Sivan; Allie X; Bram Inscore; Album: Sierra Burgess Is A Loser (Original Motion Picture Soundtrack) (2018) Listen Album

359

23

FOOLS

Jungkook; Rap Monster

3:55
320kbps

US-UK -> Pop, rock...

Countbounce; Alex Hope; Troye Sivan; Album: FOOLS (Troye Sivan Cover) (2015) Listen Album

4.564

24

Fools

Troye Sivan

3:40
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Troye Sivan; Hope; Pip Norman; Album: Blue Neighbourhood (Target Deluxe Edition) (2015) Listen Album

7.030

25

There For You (Araatan Remix)

Martin Garrix; Troye Sivan

2:49
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Cook Classics; Ben Burgess; Jesse Thomas; Brett McLaughlin; Martin Garrix; Troye Sivan; Album: There For You (The Remixes) G010003792431J (2017) Listen Album

958

Album: Troye Sivan
I'm So Tired (Single) (2019)
Lauv; Troye Sivan
Lossless
There For You (Single) G010003744008R (2017)
Martin Garrix; Troye Sivan
Lossless
Love, Simon (Original Motion Picture Soundtrack) (2018)
Troye Sivan
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)