Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Twin Shadow
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

At My Heels

Twin Shadow

3:37
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Twin Shadow

122

2

Castles In The Snow

Twin Shadow

2:53
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Twin Shadow

144

3

For Now

Twin Shadow

4:08
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Twin Shadow

140

4

Forget

Twin Shadow

3:50
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Twin Shadow

187

5

I Can't Wait

Twin Shadow

3:53
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Twin Shadow

114

6

Shooting Holes

Twin Shadow

3:29
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Twin Shadow

164

7

Slow

Twin Shadow

3:54
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Twin Shadow

162

8

Tether Beat

Twin Shadow

3:36
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Twin Shadow

439

9

Tyrant Destroyed

Twin Shadow

3:29
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Twin Shadow

126

10

When We're Dancing

Twin Shadow

4:11
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Twin Shadow

153

11

Yellow Balloon

Twin Shadow

4:23
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Twin Shadow

112

12

Be Mine Tonight

Twin Shadow

8:50
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Twin Shadow

147

13

I Don'T Care

Twin Shadow

2:48
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Twin Shadow

128

14

When The Movie'S Over

Twin Shadow

3:58
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Twin Shadow

105

15

Patient

Twin Shadow

3:25
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Twin Shadow

163

16

Beg For The Night

Twin Shadow

3:42
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Twin Shadow

145

17

The One

Twin Shadow

3:19
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Twin Shadow

181

18

Run My Heart

Twin Shadow

4:38
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Twin Shadow

111

19

You Call Me On

Twin Shadow

3:32
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Twin Shadow

108

20

Golden Light

Twin Shadow

4:38
128kbps

US-UK -> Pop, rock...

Twin Shadow

113

Beat

6:28
Lossless

Playback -> US-UK

Twin Atlantic; Album: Greatest Hits & Remixes 2 Listen Album

589

22

4:50
320kbps

US-UK -> Dance, remix

Aphex Twin; Album: Syro (2014) Listen Album

172

23

10:34
320kbps

US-UK -> Dance, remix

Aphex Twin; Album: Syro (2014) Listen Album

171

24

Produk 29

Aphex Twin

5:07
320kbps

US-UK -> Dance, remix

Aphex Twin; Album: Syro (2014) Listen Album

172

25

1:01
320kbps

US-UK -> Dance, remix

Aphex Twin; Album: Syro (2014) Listen Album

156

Album: Twin Shadow
Greatest Hits & Remixes 2
Skrillex
Lossless
Syro (2014)
Aphex Twin
320kbps
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)