Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Vicky Nhung
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

51

一直下雨的星期天

Triệu Vy; Vicky Zhao

3:46
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

344

52

表情动作语言

Triệu Vy; Vicky Zhao

4:20
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

219

53

状态

Triệu Vy; Vicky Zhao

3:49
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

326

54

十一月

Triệu Vy; Vicky Zhao

3:45
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

212

55

天使之名

Triệu Vy; Vicky Zhao

4:41
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

257

56

3:42
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

233

57

小冤家(趙薇)

Triệu Vy; Vicky Zhao

2:45
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

222

58

6:05
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

266

59

不由自主(片尾曲/趙薇)

Triệu Vy; Vicky Zhao

4:44
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

181

60

新蘭花草(趙薇)

Triệu Vy; Vicky Zhao

3:12
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

218

61

滿場飛圓舞曲(趙薇)

Triệu Vy; Vicky Zhao

2:40
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

180

62

煙雨濛濛(片尾曲/趙薇)

Triệu Vy; Vicky Zhao

4:08
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

223

63

4:38
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

220

64

5:59
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

177

65

情深深雨濛濛(雙提琴)

Triệu Vy; Vicky Zhao

4:49
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

174

66

自從離別後(小提琴)

Triệu Vy; Vicky Zhao

4:27
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

190

67

船(笛鈴齊奏Melody)

Triệu Vy; Vicky Zhao

1:35
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

236

68

4:09
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

246

69

船(趙薇)

Triệu Vy; Vicky Zhao

2:33
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

251

70

雨中的故事(趙薇)

Triệu Vy; Vicky Zhao

4:09
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

308

71

假正經(Cutie)

Triệu Vy; Vicky Zhao

2:58
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

271

72

夜上海(Cutie)

Triệu Vy; Vicky Zhao

3:04
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

280

73

毛毛雨(Cutie)

Triệu Vy; Vicky Zhao

4:38
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

393

74

往事難忘(趙薇)

Triệu Vy; Vicky Zhao

3:59
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

444

75

好想好想(小提琴)

Triệu Vy; Vicky Zhao

3:41
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

326

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)