Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Vicky Nhung
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

51

十一月

Triệu Vy; Vicky Zhao

3:45
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

211

52

好想好想(小提琴)

Triệu Vy; Vicky Zhao

3:41
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

324

53

5:13
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

283

54

3:36
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

171

55

3:42
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

229

56

小冤家(趙薇)

Triệu Vy; Vicky Zhao

2:45
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

221

57

6:05
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

263

58

不由自主(片尾曲/趙薇)

Triệu Vy; Vicky Zhao

4:44
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

180

59

新蘭花草(趙薇)

Triệu Vy; Vicky Zhao

3:12
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

217

60

滿場飛圓舞曲(趙薇)

Triệu Vy; Vicky Zhao

2:40
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

180

61

煙雨濛濛(片尾曲/趙薇)

Triệu Vy; Vicky Zhao

4:08
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

223

62

4:38
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

220

63

5:59
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

177

64

情深深雨濛濛(雙提琴)

Triệu Vy; Vicky Zhao

4:49
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

174

65

自從離別後(小提琴)

Triệu Vy; Vicky Zhao

4:27
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

189

66

船(笛鈴齊奏Melody)

Triệu Vy; Vicky Zhao

1:35
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

236

67

4:09
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

246

68

船(趙薇)

Triệu Vy; Vicky Zhao

2:33
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

250

69

雨中的故事(趙薇)

Triệu Vy; Vicky Zhao

4:09
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

307

70

假正經(Cutie)

Triệu Vy; Vicky Zhao

2:58
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

271

71

夜上海(Cutie)

Triệu Vy; Vicky Zhao

3:04
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

277

72

毛毛雨(Cutie)

Triệu Vy; Vicky Zhao

4:38
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

391

73

往事難忘(趙薇)

Triệu Vy; Vicky Zhao

3:59
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

443

74

煙雨濛濛(大提琴)

Triệu Vy; Vicky Zhao

2:06
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

346

75

不由自主(小提琴&大提琴)

Triệu Vy; Vicky Zhao

4:47
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

223

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)