Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Vicky Nhung
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

51

十一月

Triệu Vy; Vicky Zhao

3:45
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

211

52

天使之名

Triệu Vy; Vicky Zhao

4:41
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

257

53

3:42
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

233

54

小冤家(趙薇)

Triệu Vy; Vicky Zhao

2:45
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

221

55

6:05
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

263

56

不由自主(片尾曲/趙薇)

Triệu Vy; Vicky Zhao

4:44
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

180

57

新蘭花草(趙薇)

Triệu Vy; Vicky Zhao

3:12
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

217

58

滿場飛圓舞曲(趙薇)

Triệu Vy; Vicky Zhao

2:40
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

180

59

煙雨濛濛(片尾曲/趙薇)

Triệu Vy; Vicky Zhao

4:08
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

223

60

4:38
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

220

61

5:59
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

177

62

情深深雨濛濛(雙提琴)

Triệu Vy; Vicky Zhao

4:49
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

174

63

自從離別後(小提琴)

Triệu Vy; Vicky Zhao

4:27
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

189

64

船(笛鈴齊奏Melody)

Triệu Vy; Vicky Zhao

1:35
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

236

65

4:09
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

246

66

船(趙薇)

Triệu Vy; Vicky Zhao

2:33
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

250

67

雨中的故事(趙薇)

Triệu Vy; Vicky Zhao

4:09
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

307

68

假正經(Cutie)

Triệu Vy; Vicky Zhao

2:58
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

271

69

夜上海(Cutie)

Triệu Vy; Vicky Zhao

3:04
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

277

70

毛毛雨(Cutie)

Triệu Vy; Vicky Zhao

4:38
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

393

71

往事難忘(趙薇)

Triệu Vy; Vicky Zhao

3:59
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

443

72

好想好想(小提琴)

Triệu Vy; Vicky Zhao

3:41
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

326

73

煙雨濛濛(大提琴)

Triệu Vy; Vicky Zhao

2:06
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

346

74

不由自主(小提琴&大提琴)

Triệu Vy; Vicky Zhao

4:47
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

223

75

煙雨濛濛(人聲曲)

Triệu Vy; Vicky Zhao

4:07
128kbps

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Triệu Vy / Vicky Zhao

404

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)