Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Sáng tác: Vincent Pontare
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Waiting For Love

Avicii; Simon Aldred

3:50
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Tim Bergling; Salem Al Fakir; Martin Garrix; Simon Aldred; Vincent Pontare; Album: Waiting For Love (Single) (2015) Listen Album

230.190

2

Without You

Avicii; Sandro Cavazza

3:01
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Dhani Lennevald; Carl Falk; Vincent Pontare; Tim Bergling; Alessandro Cavazza; Salem Al Fakir; Album: AVĪCI (01) 00602557922189 (2017) Listen Album

57.522

3

Hey Brother

Avicii; Dan Tyminski

4:15
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Avicii; Ash Pournouri; Vincent Pontare; Dan Tyminski; Album: True (2013) Listen Album

29.662

4

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Simon Aldred; Salem Al Fakir; Vincent Pontare; Tim Bergling; Album: Radio 538: Hitzone 74 (CD2) (2015) Listen Album

5.940

5

More Than You Know

Axwell Λ Ingrosso

3:23
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Salem Al Fakir; Richard Zastenker; Axwell; Sebastian Ingrosso; Vincent Pontare; Album: More Than You Know (2017) Listen Album

2.548

6

Hey Brother

Avicii

4:15
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Tim Bergling; Ash Pournouri; Vincent Pontare; Dan Tyminski; Album: True (2013) Listen Album

2.570

7

Friend Of Mine

Avicii; Vargas & Lagola

2:39
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Tim Bergling; Vincent Pontare; Michelle Phillips; Salem Al Fakir; John Phillips; Album: AVĪCI (01) 00602557922189 (2017) Listen Album

20.468

8

You Make Me

Avicii

3:53
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Tim Bergling; Ash Pournouri; Salem Al Fakir; Vincent Pontare; Album: True (2013) Listen Album

2.357

9

3:50
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Simon Aldred; Salem Al Fakir; Vincent Pontare; Tim Bergling; Album: Stories (2015) Listen Album

6.908

10

Sun Is Shining

Axwell; Ingrosso

4:14
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Sebastian Ingrosso; Axel Hedfors; Vincent Pontare; Salem Al Fakir; Album: Sun Is Shining (Single) (2015) Listen Album

16.050

11

Something New

Axwell Λ Ingrosso

4:07
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Salem Al Fakir; Vincent Pontare; Sebastian Ingrosso; Axwell; Album: More Than You Know (2017) Listen Album

353

12

Waiting For Love

Avicii; Martin Garrix; John Legend

4:33
320kbps

US-UK -> Dance, remix

Simon Aldred; Salem Al Fakir; Vincent Pontare; Tim Bergling; Album: Ultra Music Festival 2015 (2015) Listen Album

30.269

13

The Days

Avicii; Robbie Williams

4:38
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Avicii; Salem Al Fakir; Vincent Pontare; Album: The Days / Nights (EP) (2015) Listen Album

777

14

Dreamer

Axwell Λ Ingrosso; Trevor Guthrie

4:11
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Elof Loelv; Salem Al Fakir; Vincent Pontare; Sebastian Ingrosso; Axwell; Album: More Than You Know (2017) Listen Album

1.407

15

Dreamer (Matisse & Sadko Remix)

Axwell Λ Ingrosso; Trevor Guthrie

4:10
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Sebastian Ingrosso; Salem Al Fakir; Elog Loelv; Axel Hedfors; Vincent Pontare; Album: Dreamer (Remixes) 00602567426110 (2018) Listen Album

639

16

Waiting For Love (Extended Mix)

Avicii; Simon Aldred

5:24
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Tim Bergling; Salem Al Fakir; Martin Garrix; Simon Aldred; Vincent Pontare; Album: Waiting For Love (Single) (2015) Listen Album

3.461

17

Sun Is Shining

Axwell Λ Ingrosso

4:14
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Vincent Pontare; Salem Al Fakir; Sebastian Ingrosso; Axwell; Album: More Than You Know (2017) Listen Album

402

18

Without You (Acoustic Version)

Avicii; Sandro Cavazza

3:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dhani Lennevald; Carl Falk; Vincent Pontare; Tim Bergling; Alessandro Cavazza; Salem Al Fakir; Album: AVĪCI (01) 00602557922189 (2017) Listen Album

423

19

Hey Brother (Extended Mix)

Avicii; Dan Tyminski

5:30
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Avicii; Ash Pournouri; Vincent Pontare; Dan Tyminski; Album: Hey Brother (Remixes) (Single) (2013) Listen Album

1.452

20

3:46
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Simon Aldred; Salem Al Fakir; Vincent Pontare; Tim Bergling; Album: 538 Dance Smash 2015 vol.3 472 341-8 (2015) Listen Album

944

21

3:38
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Simon Aldred; Salem Al Fakir; Vincent Pontare; Tim Bergling; Album: The Annual 2016 (CD3) (2015) Listen Album

297

22

Barricade

Axwell

4:56
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Amanda Fondell; Jason Santos; Linnea Södahl; Vincent Pontare; Ash Pournoui; Salem Al Fakir; Axwell; Sebastian Ingrosso; Album: More Than You Know (2017) Listen Album

619

23

Dreamer (Extended Mix)

Axwell; Ingrosso; Trevor Guthrie

5:04
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Axel Hedfors; Sebastian Ingrosso; Vincent Pontare; Salem Al Fakir; Elog Loelv; Album: Dreamer (Single) 00602567320104 (2017) Listen Album

409

Waiting For Love - Avicii

3:51
HD 1080p

Video Clip -> US-UK

Simon Aldred; Salem Al Fakir; Vincent Pontare; Tim Bergling (2015)

2.514

25

4:33
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Simon Aldred; Salem Al Fakir; Vincent Pontare; Tim Bergling; Album: Waiting For Love (Remixes) - EP (2015) Listen Album

7.992

Album: Vincent Pontare
Waiting For Love (Single) (2015)
Avicii; Simon Aldred
Lossless
AVĪCI (01) 00602557922189 (2017)
Avicii; Sandro Cavazza
Lossless
True (2013)
Avicii; Dan Tyminski
Lossless
Bài hát vừa nghe

My playlist (0)