Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: Đức Trọng
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Purple Rain

Prince And The Revolution

8:41
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Purple Rain (Japanese SHM-CD) (1984) Listen Album

1

2

Baby I'm A Star

Prince And The Revolution

4:24
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Purple Rain (Japanese SHM-CD) (1984) Listen Album

3

3

I Would Die 4 U

Prince And The Revolution

2:49
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Purple Rain (Japanese SHM-CD) (1984) Listen Album

1

4

When Doves Cry

Prince And The Revolution

5:54
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Purple Rain (Japanese SHM-CD) (1984) Listen Album

2

5

Darling Nikki

Prince And The Revolution

4:14
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Purple Rain (Japanese SHM-CD) (1984) Listen Album

1

6

Computer Blue

Prince And The Revolution

3:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Purple Rain (Japanese SHM-CD) (1984) Listen Album

1

7

Take Me With U

Prince And The Revolution

3:54
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Purple Rain (Japanese SHM-CD) (1984) Listen Album

1

8

The Beautiful Ones

Prince And The Revolution

5:14
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Purple Rain (Japanese SHM-CD) (1984) Listen Album

1

9

Let's Go Crazy

Prince And The Revolution

4:39
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Purple Rain (Japanese SHM-CD) (1984) Listen Album

3

Beat

Pocket Mirror

Pocket Mirror Sound Team

1:38
Lossless

Playback -> US-UK

Pocket Mirror Sound Team; Album: Pocket Music! Pocket Mirror Official Soundtrack (2017) Listen Album

0

Beat

Reminiscence

Pocket Mirror Sound Team

1:57
Lossless

Playback -> US-UK

Pocket Mirror Sound Team; Album: Pocket Music! Pocket Mirror Official Soundtrack (2017) Listen Album

0

Beat

Poem For My Homeland

Pocket Mirror Sound Team

4:18
Lossless

Playback -> US-UK

Pocket Mirror Sound Team; Album: Pocket Music! Pocket Mirror Official Soundtrack (2017) Listen Album

0

Beat

Platinum

Pocket Mirror Sound Team

4:15
Lossless

Playback -> US-UK

Pocket Mirror Sound Team; Album: Pocket Music! Pocket Mirror Official Soundtrack (2017) Listen Album

0

Beat

The Name Bathed In Gold

Pocket Mirror Sound Team

3:28
Lossless

Playback -> US-UK

Pocket Mirror Sound Team; Album: Pocket Music! Pocket Mirror Official Soundtrack (2017) Listen Album

0

Beat

Pumpkin Märchen: Mitternacht

Pocket Mirror Sound Team

2:36
Lossless

Playback -> US-UK

Pocket Mirror Sound Team; Album: Pocket Music! Pocket Mirror Official Soundtrack (2017) Listen Album

0

Beat

Midnight Striken Clock: Glass Slipper

Pocket Mirror Sound Team

4:14
Lossless

Playback -> US-UK

Pocket Mirror Sound Team; Album: Pocket Music! Pocket Mirror Official Soundtrack (2017) Listen Album

0

Beat

Dim Dream

Pocket Mirror Sound Team

3:01
Lossless

Playback -> US-UK

Pocket Mirror Sound Team; Album: Pocket Music! Pocket Mirror Official Soundtrack (2017) Listen Album

0

Beat

New Found Memories

Pocket Mirror Sound Team

3:42
Lossless

Playback -> US-UK

Pocket Mirror Sound Team; Album: Pocket Music! Pocket Mirror Official Soundtrack (2017) Listen Album

0

Beat

The Unnamed Maiden's Burial

Pocket Mirror Sound Team

3:04
Lossless

Playback -> US-UK

Pocket Mirror Sound Team; Album: Pocket Music! Pocket Mirror Official Soundtrack (2017) Listen Album

0

Beat

Awakening

Pocket Mirror Sound Team

1:35
Lossless

Playback -> US-UK

Pocket Mirror Sound Team; Album: Pocket Music! Pocket Mirror Official Soundtrack (2017) Listen Album

0

Beat

Midnight Circus

Pocket Mirror Sound Team

2:56
Lossless

Playback -> US-UK

Pocket Mirror Sound Team; Album: Pocket Music! Pocket Mirror Official Soundtrack (2017) Listen Album

0

Beat

Farewell Fairmaiden

Pocket Mirror Sound Team

3:05
Lossless

Playback -> US-UK

Pocket Mirror Sound Team; Album: Pocket Music! Pocket Mirror Official Soundtrack (2017) Listen Album

0

Beat

Nightfall Phantasmagoria

Pocket Mirror Sound Team

4:21
Lossless

Playback -> US-UK

Pocket Mirror Sound Team; Album: Pocket Music! Pocket Mirror Official Soundtrack (2017) Listen Album

0

Beat

Hexen

Pocket Mirror Sound Team

2:35
Lossless

Playback -> US-UK

Pocket Mirror Sound Team; Album: Pocket Music! Pocket Mirror Official Soundtrack (2017) Listen Album

0

Beat

Red Rose

Pocket Mirror Sound Team

2:09
Lossless

Playback -> US-UK

Pocket Mirror Sound Team; Album: Pocket Music! Pocket Mirror Official Soundtrack (2017) Listen Album

0

Album: Đức Trọng
Purple Rain (Japanese SHM-CD) (1984)
Prince And The Revolution
Lossless
Pocket Music! Pocket Mirror Official Soundtrack (2017)
Pocket Mirror Sound Team
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)