Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: Đức Trọng
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:14
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 6 STAL-1701 (2017) Listen Album

0

Beat

A Comfy Eientei

Shibayan

4:33
Lossless

Playback -> Nhật

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 6 STAL-1701 (2017) Listen Album

0

Beat

3:19
Lossless

Playback -> Nhật

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 6 STAL-1701 (2017) Listen Album

0

4

3:09
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 6 STAL-1701 (2017) Listen Album

0

Beat

Wind Waterfall

Shibayan

3:59
Lossless

Playback -> Nhật

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 6 STAL-1701 (2017) Listen Album

0

Beat

Scarlet Samba

Shibayan

4:26
Lossless

Playback -> Nhật

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 6 STAL-1701 (2017) Listen Album

0

Beat

3:29
Lossless

Playback -> Nhật

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 6 STAL-1701 (2017) Listen Album

0

Beat

4:32
Lossless

Playback -> Nhật

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 6 STAL-1701 (2017) Listen Album

0

9

3:13
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 8 STAL-1901 (2019) Listen Album

1

10

4:44
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 8 STAL-1901 (2019) Listen Album

0

11

3:56
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 8 STAL-1901 (2019) Listen Album

0

12

3:37
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 8 STAL-1901 (2019) Listen Album

0

13

Insane Stoicism

Shibayan

3:59
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 8 STAL-1901 (2019) Listen Album

0

14

食べ歩き魂

Shibayan

3:17
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 8 STAL-1901 (2019) Listen Album

0

15

4:02
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 8 STAL-1901 (2019) Listen Album

0

16

Dear Illusion

Shibayan

3:41
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 8 STAL-1901 (2019) Listen Album

0

17

2:38
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 8 STAL-1901 (2019) Listen Album

0

18

Flowing

nachi

2:34
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 7 STAL-1801 (2018) Listen Album

0

19

4:22
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 7 STAL-1801 (2018) Listen Album

0

20

3:38
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 7 STAL-1801 (2018) Listen Album

0

21

5:09
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 7 STAL-1801 (2018) Listen Album

0

22

4:32
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 7 STAL-1801 (2018) Listen Album

0

23

4:14
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 7 STAL-1801 (2018) Listen Album

0

24

4:35
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 7 STAL-1801 (2018) Listen Album

0

25

2:39
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 7 STAL-1801 (2018) Listen Album

0

Album: Đức Trọng
TOHO BOSSA NOVA 6 STAL-1701 (2017)
milka
Lossless
TOHO BOSSA NOVA 8 STAL-1901 (2019)
3L
Lossless
TOHO BOSSA NOVA 7 STAL-1801 (2018)
nachi
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)