Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: Đức Trọng
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:14
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 10 STAL-2101 (2021) Listen Album

1

2

2:50
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 10 STAL-2101 (2021) Listen Album

2

3

soliloque

milka

3:39
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 10 STAL-2101 (2021) Listen Album

0

4

オートマトン

じんぞう

3:37
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 10 STAL-2101 (2021) Listen Album

1

5

3:03
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 10 STAL-2101 (2021) Listen Album

0

6

4:24
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 10 STAL-2101 (2021) Listen Album

1

7

薄曇りの涼

鯛の小骨

4:40
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 10 STAL-2101 (2021) Listen Album

2

8

組長Bossa

まさみティー

4:39
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 10 STAL-2101 (2021) Listen Album

2

9

Instincts

signum/ii (w/ Irus & Yousuke Saito)

3:47
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

ZUN; Album: TOHO BOSSA NOVA 10 STAL-2101 (2021) Listen Album

2

10

Head

Prince

4:44
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Dirty Mind (Japanese SHM-CD) (1980) Listen Album

1

11

Sister

Prince

1:31
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Dirty Mind (Japanese SHM-CD) (1980) Listen Album

1

12

Partyup

Prince

4:26
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Dirty Mind (Japanese SHM-CD) (1980) Listen Album

1

13

Uptown

Prince

5:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Dirty Mind (Japanese SHM-CD) (1980) Listen Album

2

14

2:16
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Dirty Mind (Japanese SHM-CD) (1980) Listen Album

1

15

3:42
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Dirty Mind (Japanese SHM-CD) (1980) Listen Album

1

16

3:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Dirty Mind (Japanese SHM-CD) (1980) Listen Album

1

17

Dirty Mind

Prince

4:15
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Dirty Mind (Japanese SHM-CD) (1980) Listen Album

1

18

Baby

Prince

3:10
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: For You (Japanese SHM-CD) (1978) Listen Album

0

19

4:11
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: For You (Japanese SHM-CD) (1978) Listen Album

0

20

So Blue

Prince

4:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: For You (Japanese SHM-CD) (1978) Listen Album

0

21

I'm Yours

Prince

5:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: For You (Japanese SHM-CD) (1978) Listen Album

8

22

6:24
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: For You (Japanese SHM-CD) (1978) Listen Album

0

23

Crazy You

Prince

2:17
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: For You (Japanese SHM-CD) (1978) Listen Album

0

24

Soft And Wet

Prince

3:02
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: For You (Japanese SHM-CD) (1978) Listen Album

0

25

In Love

Prince

3:37
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: For You (Japanese SHM-CD) (1978) Listen Album

0

Album: Đức Trọng
TOHO BOSSA NOVA 10 STAL-2101 (2021)
ハム
Lossless
Dirty Mind (Japanese SHM-CD) (1980)
Prince
Lossless
For You (Japanese SHM-CD) (1978)
Prince
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)