Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: Master Music
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Hoa Nhạc Ký (华乐记)

Winky Thi; Vạn Tượng Phàm Âm

4:56
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Winky Thi; Album: Hoa Nhạc Ký (华乐记) (2020) Listen Album

0

2

5:04
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hẳn Là Ta Đa Tình (多情应是我) (2020) Listen Album

0

3

4:18
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Khấp Nguyệt Lưu Châu (泣月流珠) (2020) Listen Album

0

4

3:37
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Bách Lộc; Album: Lưu Tinh Thuyết (流星说) (2020) Listen Album

0

5

Biển Thời Gian (时间的海)

Đường Nhất Gia

3:15
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Tiểu Hàm Ngư; Album: Biển Thời Gian (时间的海) (2020) Listen Album

0

6

Tha Vũ Quá Tây Lâu (拖雨过西楼)

Âm Khuyết Thi Thính; A' scent Phức Thiếu Nữ

3:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tha Vũ Quá Tây Lâu (拖雨过西楼) (2020) Listen Album

1

7

Đào Hoa Tửu (桃花酒)

Lương Âm Chế Táo; Tô Miên Miên

3:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Ngư Quyển; Album: Đào Hoa Tửu (桃花酒) (2020) Listen Album

4

8

4:18
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Liệt Tuyết (烈雪) (2020) Listen Album

5

9

4:33
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tầm Dương Cố Mộng (浔阳故梦) (2020) Listen Album

1

10

4:14
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mời Rượu Cả Nhân Gian (邀尽人间酒) (2020) Listen Album

5

11

Cổ Độ Bạch Phát (古渡白发)

Ngự Lộc Thần Cốc; Phi Nhược

4:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lưu Phương Hồng; Album: Cổ Độ Bạch Phát (古渡白发) (2020) Listen Album

0

Ảnh (影) - Châu Thâm

Ảnh (影)

Châu Thâm

1:42
HD 1080p

Video Clip -> Hoa

(2020)

0

13

3:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Phải Lòng Ai Đó (偷偷心动) (2020) Listen Album

33

14

Thanh Phong Từ (清风词)

Nhất Khỏa Tiểu Thông Thích Kỳ

4:42
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thanh Phong Từ (清风词) (2020) Listen Album

9

15

Tư Hữu Tà (思有邪)

Tư Nam; Vạn Tượng Phàm Âm

3:43
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tư Hữu Tà (思有邪) (2020) Listen Album

21

16

Chu Bạch (朱白)

Kỳ Nhiên

5:03
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Chu Bạch (朱白) (2020) Listen Album

13

17

4:01
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hối Tiếc (憾情) (2020) Listen Album

10

18

Thật Sâu Thâm Mấy Phần (深深深几许)

Quốc Phong Vật Ngữ; Mãn Hán Nữ Thần; Quốc Phong Đường

3:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thật Sâu Thâm Mấy Phần (深深深几许) (2020) Listen Album

10

19

Tâm Vi Sinh Tuyết (心微生雪)

Phong Minh Quýnh Khuẩn

3:50
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tâm Vi Sinh Tuyết (心微生雪) (2020) Listen Album

11

20

Xuân Đình Tuyết (春庭雪)

Đẳng Thập Ma Quân

4:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Xuân Đình Tuyết (春庭雪) (2020) Listen Album

47

21

Mấy Người (几人)

Yếu Bất Yếu Mãi Thái

3:45
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Mấy Người (几人) (2020) Listen Album

51

22

Muốn Nói (想说)

Nhan Nhân Trung

3:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhan Nhân Trung; Album: Muốn Nói (想说) (2020) Listen Album

15

23

Quy Ngạn (归岸)

Tưởng Tuyết Nhi

3:52
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Quy Ngạn (归岸) (2020) Listen Album

20

24

Đồng Dao (童谣)

Thái Dực Thăng; Quốc Phong Đường

2:53
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Đồng Dao (童谣) (2020) Listen Album

17

25

Linh Sam Cựu (伶衫旧)

Tiêu Ức Tình Alex

3:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Linh Sam Cựu (伶衫旧) (2020) Listen Album

25

Album: Master Music
Hoa Nhạc Ký (华乐记) (2020)
Winky Thi; Vạn Tượng Phàm Âm
Lossless
Hẳn Là Ta Đa Tình (多情应是我) (2020)
Chỉ Hữu Ảnh Tử
Lossless
Khấp Nguyệt Lưu Châu (泣月流珠) (2020)
Nghê Mạc Vấn
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)