Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: Master Music
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:17
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tạ Quân Ân (谢君恩) (2021) Listen Album

3

2

3:27
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lý Tinh Nguyệt; Album: Hơi Nhiều Một Chút (有点多) (2021) Listen Album

11

3

3:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lương Thượng Yến (梁上燕) (2021) Listen Album

3

4

3:20
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Triệu Hồng; Album: Vạn Vật Không Bằng Chàng (万物不如他) (2021) Listen Album

3

5

Trăng Lên Đầu Cành (月上枝头)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Trì Giáng Bất Cật Khương

3:58
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Hồ Hàn; Album: Trăng Lên Đầu Cành (月上枝头) (2021) Listen Album

6

6

Bán Sinh Hí (半生戏)

Chước Yêu; Tiểu Điền Âm Nhạc Xã

3:11
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Bán Sinh Hí (半生戏) (2021) Listen Album

12

7

3:09
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Lời Cũ Bài Mới (旧词新曲) (2021) Listen Album

4

8

3:08
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thuyết Mộng (说梦) (2021) Listen Album

6

9

Thiên Quang Hải Trần (天光海尘)

Mặc Trăn; Huy A Lệnh

4:16
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Quang Hải Trần (天光海尘) (2021) Listen Album

18

10

3:07
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiếu Hiệp Thuyết (少侠说) (2021) Listen Album

7

11

Tầm Nhĩ Phương Hoa (寻你芳华)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Trà Nhị Nương

2:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tầm Nhĩ Phương Hoa (寻你芳华) (2021) Listen Album

4

12

3:19
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Triệu Hồng; Album: Vạn Vật Không Bằng Chàng (万物不如他) (2021) Listen Album

4

13

2:39
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Triệu Hồng; Album: Vạn Vật Không Bằng Chàng (万物不如他) (2021) Listen Album

3

14

3:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Ngoài Em Ra (除了你) (2021) Listen Album

5

15

Anh Khỏe Chứ (你好哇)

Huyền Thương

3:48
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Anh Khỏe Chứ (你好哇) (2021) Listen Album

2

16

Thiên Thu Sơn Hà (千秋山河)

Tiểu Điền Âm Nhạc Xã; Lệ Cách; Hoán Ngữ

3:00
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thiên Thu Sơn Hà (千秋山河) (2021) Listen Album

9

17

3:52
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Cảnh Tử Khiêm; Album: Minh Nguyệt Chiếu (明月照) (2021) Listen Album

21

18

Nhân Gian Thán (人间叹)

Đẳng Thập Ma Quân; Quốc Phong Tân Ngữ

3:42
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Nhân Gian Thán (人间叹) (2021) Listen Album

27

19

3:28
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhất Bác, Trương Trì; Album: Vấn Tình (问情) (2021) Listen Album

40

20

3:21
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Dễ Thay Đổi (善变) (DJ版) (2021) Listen Album

8

21

2:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Ngũ Dũng Phao Diện; Album: Nửa Câu Mực Nồng (半句浓墨) (2021) Listen Album

19

22

Nổi Gió Rồi (起风了)

Vượng Tử Tiểu Kiều

5:15
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Nổi Gió Rồi (起风了) (2021) Listen Album

13

23

3:17
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Triệu Hồng; Album: Vạn Vật Không Bằng Chàng (万物不如他) (2021) Listen Album

24

24

Cô Thành Đợi Cố Nhân (孤城等旧人)

Hoàng Tĩnh Mỹ; Châu Lâm Phong

2:52
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cô Thành Đợi Cố Nhân (孤城等旧人) (2021) Listen Album

36

25

Bất Tri Xuân (不知春)

Mukyo Mộc Tây; Trà Ngữ music

3:16
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Bất Tri Xuân (不知春) (2021) Listen Album

3

Album: Master Music
Tạ Quân Ân (谢君恩) (2021)
Đông Tử
Lossless
Hơi Nhiều Một Chút (有点多) (2021)
Lý Huỳnh Dư
Lossless
Lương Thượng Yến (梁上燕) (2021)
Đại Kha
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)