Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: Nguyễn Ba
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Bob Dylan; Album: Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II (1971) Listen Album

1

2

3:41
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Bob Dylan; Album: Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II (1971) Listen Album

1

3

Lay Lady Lay

Bob Dylan

3:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Bob Dylan; Album: Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II (1971) Listen Album

1

4

7:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Bob Dylan; Album: Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II (1971) Listen Album

1

5

2:37
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Bob Dylan; Album: Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II (1971) Listen Album

1

6

4:05
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Bob Dylan; Album: Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II (1971) Listen Album

1

7

My Back Pages

Bob Dylan

4:25
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Bob Dylan; Album: Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II (1971) Listen Album

1

8

Maggie's Farm

Bob Dylan

3:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Bob Dylan; Album: Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II (1971) Listen Album

1

9

3:23
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Bob Dylan; Album: Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II (1971) Listen Album

1

10

She Belongs To Me

Bob Dylan

2:51
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Bob Dylan; Album: Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II (1971) Listen Album

1

11

2:33
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Bob Dylan; Album: Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II (1971) Listen Album

1

12

2:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Bob Dylan; Album: Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II (1971) Listen Album

1

13

5:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Bob Dylan; Album: Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II (1971) Listen Album

1

14

6:53
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Bob Dylan; Album: Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II (1971) Listen Album

1

15

If Not For You

Bob Dylan

2:42
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Bob Dylan; Album: Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II (1971) Listen Album

2

16

4:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Bob Dylan; Album: Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II (1971) Listen Album

1

17

3:05
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Bob Dylan; Album: Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II (1971) Listen Album

1

18

3:26
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Bob Dylan; Album: Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II (1971) Listen Album

1

19

3:05
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Bob Dylan; Album: Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II (1971) Listen Album

2

20

2:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Bob Dylan; Album: Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II (1971) Listen Album

1

21

Down In The Flood

Bob Dylan

2:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Bob Dylan; Album: Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II (1971) Listen Album

1

22

Superstition

Stevie Wonder

4:28
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Stevie Wonder; Album: The Definitive Collection (2002) Listen Album

3

23

Sir Duke

Stevie Wonder

3:54
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Stevie Wonder; Album: The Definitive Collection (2002) Listen Album

1

24

I Wish

Stevie Wonder

4:14
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Stevie Wonder; Album: The Definitive Collection (2002) Listen Album

1

25

Masterblaster (Jammin')

Stevie Wonder

5:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Stevie Wonder; Album: The Definitive Collection (2002) Listen Album

2

Album: Nguyễn Ba
Bob Dylan's Greatest Hits Vol. II (1971)
Bob Dylan
Lossless
The Definitive Collection (2002)
Stevie Wonder
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)