Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: Nguyễn Ba
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

2:41
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Otis Redding; Steve Cropper; Album: The Otis Redding Story (1987) Listen Album

0

2

Tell The Truth

Otis Redding

3:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Lowman Pauling; Album: The Otis Redding Story (1987) Listen Album

0

3

The Match Game

Otis Redding

2:53
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Otis Redding; Album: The Otis Redding Story (1987) Listen Album

0

4

Look at That Girl

Otis Redding

2:37
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Bert Berns; Jeff Barry; Album: The Otis Redding Story (1987) Listen Album

0

5

Free Me

Otis Redding

3:07
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Otis Redding; Gene Lawson; Album: The Otis Redding Story (1987) Listen Album

0

6

Love Man

Otis Redding

2:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Otis Redding; Album: The Otis Redding Story (1987) Listen Album

0

7

White Christmas

Otis Redding

3:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Irving Berlin; Album: The Otis Redding Story (1987) Listen Album

0

8

Merry Christmas Baby

Otis Redding

2:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Johnny Moore; Lou Baxter; Album: The Otis Redding Story (1987) Listen Album

0

9

Direct Me

Otis Redding

2:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Otis Redding; Steve Cropper; Album: The Otis Redding Story (1987) Listen Album

0

10

Champagne And Wine

Otis Redding

2:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Otis Redding; Roy Johnson; Alan Walden; Album: The Otis Redding Story (1987) Listen Album

0

11

3:14
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Zelma Redding; Otis Redding; Album: The Otis Redding Story (1987) Listen Album

0

12

Amen

Otis Redding

3:05
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Traditional; Album: The Otis Redding Story (1987) Listen Album

0

13

Hard to Handle

Otis Redding

2:20
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Allen Jones; Alvertis Isbell; Otis Redding; Album: The Otis Redding Story (1987) Listen Album

0

14

2:40
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Otis Redding; Steve Cropper; Album: The Otis Redding Story (1987) Listen Album

0

15

2:22
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Dan Penn; Oscar Franks; Rick Hall; Album: The Otis Redding Story (1987) Listen Album

0

16

Stay in School

Otis Redding

1:13
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Otis Redding; Album: The Otis Redding Story (1987) Listen Album

0

17

Ooh Carla, Ooh Otis

Otis Redding

2:32
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Otis Redding; Alvertis Isbell; Album: The Otis Redding Story (1987) Listen Album

0

18

New Year's Resolution

Otis Redding

3:22
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Danie Catron; Mary Fierson; Randle Catron; Album: The Otis Redding Story (1987) Listen Album

0

19

Lovey Dovey

Otis Redding

2:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Eddie Curtis; Nugetre; Album: The Otis Redding Story (1987) Listen Album

0

20

Knock on Wood

Otis Redding

2:53
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Eddie Floyd; Steve Cropper; Album: The Otis Redding Story (1987) Listen Album

0

21

Tramp

Otis Redding

2:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Jimmy McCracklin; Lowell Fulson; Album: The Otis Redding Story (1987) Listen Album

0

22

Hawg for You

Otis Redding

3:26
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Otis Redding; Album: The Otis Redding Story (1987) Listen Album

0

23

Ton of Joy

Otis Redding

2:46
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Otis Redding; Album: The Otis Redding Story (1987) Listen Album

0

24

Day Tripper

Otis Redding

2:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

John Lennon; Paul McCartney; Album: The Otis Redding Story (1987) Listen Album

0

25

3:50
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Harry Wood; James Campbell; Reginald Connelly; Album: The Otis Redding Story (1987) Listen Album

0

Album: Nguyễn Ba
The Otis Redding Story (1987)
Otis Redding
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)