Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: angry_cock
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Top Of The World

Greek Fire

4:27
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Greek Fire; Album: Top Of The World (Single) (2013) Listen Album

3.567

2

3:08
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: Les 100 Plus Belles Chansons - Eloise CD3 (2007) Listen Album

158

3

Is It My Body

Alice Cooper

2:41
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Alice Cooper: Greatest Hits (1974) Listen Album

155

4

4:05
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Not Over You Yet (Single) (1999) Listen Album

100

5

5:02
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Not Over You Yet (Single) (1999) Listen Album

97

6

Drop The Mask

Diana Ross

4:46
Lossless

US-UK -> Dance, remix

Album: Not Over You Yet (Single) (1999) Listen Album

126

7

Diaper Money

The Lonely Island

1:49
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Wack Album (2013) Listen Album

283

8

YOLO

The Lonely Island; Adam Levine; Kendrick Lamar

3:04
Lossless

US-UK -> Rap, hiphop

Album: The Wack Album (2013) Listen Album

4.499

9

3:50
Lossless

Việt Nam -> Pop, rock...

Nguyễn Cường; Album: Câu Chuyện Của Ymoan: Giấc Mơ Chapi (2011) Listen Album

3.955

10

Mama Kin

Guns N' Roses

3:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Guns N' Roses; Album: G N' R Lies (1988) Listen Album

536

11

5:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Robert Cray; Dennis Walker; Album: Icon 602527625942 (2011) Listen Album

33

12

The Changing Lights

Stacey Kent

6:19
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Changing Lights 5099943117529 (2013) Listen Album

20

13

Stay Beautiful

Taylor Swift

3:58
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Taylor Swift; Album: Taylor Swift (2006) Listen Album

10.300

14

Far Away

Helloween

4:17
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Raritets (Russian Fan Club) (2009) Listen Album

268

15

4:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Raritets (Russian Fan Club) (2009) Listen Album

209

16

A Handful Of Pain

Helloween

4:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Raritets (Russian Fan Club) (2009) Listen Album

259

17

Always Will Be

HammerFall

4:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Always Will Be (Single) (2013) Listen Album

340

18

2:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Snowfall EP (2017) Listen Album

32

19

Snowfall

Ingrid Michaelson

2:24
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Snowfall EP (2017) Listen Album

28

20

Winter Song

Ingrid Michaelson

4:27
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Snowfall EP (2017) Listen Album

25

21

3:45
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Snowfall EP (2017) Listen Album

41

22

When The Leaves

Ingrid Michaelson

1:49
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Snowfall EP (2017) Listen Album

22

23

Oceans Apart

Roger Waters

1:07
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Roger Waters; Album: Is This The Life We Really Want? 88985 43648 2 (2017) Listen Album

18

24

Wait For Her

Roger Waters

4:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Mahmoud Darwish; George Roger Waters; Album: Is This The Life We Really Want? 88985 43648 2 (2017) Listen Album

22

25

6:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Roger Waters; Album: Is This The Life We Really Want? 88985 43648 2 (2017) Listen Album

10

Album: angry_cock
Top Of The World (Single) (2013)
Greek Fire
Lossless
Les 100 Plus Belles Chansons - Eloise CD3 (2007)
Claude Francois
Lossless
Alice Cooper: Greatest Hits (1974)
Alice Cooper
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)