Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: angry_cock
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

Far Away

Helloween

4:17
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Raritets (Russian Fan Club) (2009) Listen Album

268

2

4:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Raritets (Russian Fan Club) (2009) Listen Album

209

3

A Handful Of Pain

Helloween

4:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Raritets (Russian Fan Club) (2009) Listen Album

259

4

Always Will Be

HammerFall

4:47
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Always Will Be (Single) (2013) Listen Album

338

5

2:30
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Snowfall EP (2017) Listen Album

32

6

Snowfall

Ingrid Michaelson

2:24
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Snowfall EP (2017) Listen Album

28

7

Winter Song

Ingrid Michaelson

4:27
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Snowfall EP (2017) Listen Album

25

8

3:45
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Snowfall EP (2017) Listen Album

41

9

When The Leaves

Ingrid Michaelson

1:49
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Snowfall EP (2017) Listen Album

22

10

Oceans Apart

Roger Waters

1:07
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Roger Waters; Album: Is This The Life We Really Want? 88985 43648 2 (2017) Listen Album

11

11

Wait For Her

Roger Waters

4:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Mahmoud Darwish; George Roger Waters; Album: Is This The Life We Really Want? 88985 43648 2 (2017) Listen Album

19

12

6:09
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Roger Waters; Album: Is This The Life We Really Want? 88985 43648 2 (2017) Listen Album

8

13

5:55
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Roger Waters; Album: Is This The Life We Really Want? 88985 43648 2 (2017) Listen Album

9

14

Broken Bones

Roger Waters

4:57
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Roger Waters; Album: Is This The Life We Really Want? 88985 43648 2 (2017) Listen Album

10

15

The Last Refugee

Roger Waters

4:12
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Roger Waters; Album: Is This The Life We Really Want? 88985 43648 2 (2017) Listen Album

11

16

Déjà Vu

Roger Waters

4:27
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Roger Waters; Album: Is This The Life We Really Want? 88985 43648 2 (2017) Listen Album

13

17

When We Were Young

Roger Waters

1:38
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: Is This The Life We Really Want? 88985 43648 2 (2017) Listen Album

20

18

Part Of Me Died

Roger Waters

3:12
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Roger Waters; Album: Is This The Life We Really Want? 88985 43648 2 (2017) Listen Album

13

19

Walking In The Air

Celtic Woman

3:29
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: The Best Of Christmas (2017) Listen Album

17

Beat

5:33
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Tales Weaver Presents 6th Anniversary Special Album B003EW4KIY (2010) Listen Album

229

Beat

Beyond

Vanilla Mood

4:32
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Tales Weaver Presents 6th Anniversary Special Album B003EW4KIY (2010) Listen Album

171

Beat

Apparition

Vanilla Mood

5:05
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Tales Weaver Presents 6th Anniversary Special Album B003EW4KIY (2010) Listen Album

206

Beat

5:32
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Tales Weaver Presents 6th Anniversary Special Album B003EW4KIY (2010) Listen Album

192

Beat

3:19
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Tales Weaver Presents 6th Anniversary Special Album B003EW4KIY (2010) Listen Album

223

Beat

4:23
Lossless

Playback -> Nhật

Album: Tales Weaver Presents 6th Anniversary Special Album B003EW4KIY (2010) Listen Album

190

Album: angry_cock
Raritets (Russian Fan Club) (2009)
Helloween
Lossless
Always Will Be (Single) (2013)
HammerFall
Lossless
Snowfall EP (2017)
Ingrid Michaelson
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)