Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: chibi.maruchan
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

Beat

Love Theme

Kim Hyung Seok

2:21
Lossless

Playback -> Hàn

Album: Worlds Within OST (2008) Listen Album

135

Beat

Jun Young's Theme

Kim Hyung Seok

3:02
Lossless

Playback -> Hàn

Album: Worlds Within OST (2008) Listen Album

137

Beat

3:30
Lossless

Playback -> Hàn

Album: The Snow Queen OST (2007) Listen Album

314

Beat

3:24
Lossless

Playback -> Hàn

Album: The Snow Queen OST (2007) Listen Album

247

Beat

2:12
Lossless

Playback -> Hàn

Album: The Snow Queen OST (2007) Listen Album

225

Beat

3:28
Lossless

Playback -> Hàn

Album: The Snow Queen OST Version 2 - Love Theme (2007) Listen Album

346

Beat

4:30
Lossless

Playback -> Hàn

Album: The Snow Queen OST Version 2 - Love Theme (2007) Listen Album

174

Beat

Hamangyeon (하망연)

Yoo Kyung Hwa

4:29
Lossless

Playback -> Hàn

Album: Dae Jang Geum OST (2004) Listen Album

298

Beat

Dan Ga (단가)

Lee Shi Woo

2:34
Lossless

Playback -> Hàn

Album: Dae Jang Geum OST (2004) Listen Album

274

Beat

Bi (비)

Lee Shi Woo; Craig Eastman

2:48
Lossless

Playback -> Hàn

Album: Dae Jang Geum OST (2004) Listen Album

214

Beat

Da Som (다솜)

Im Se Hyun

2:44
Lossless

Playback -> Hàn

Album: Dae Jang Geum OST (2004) Listen Album

245

Beat

Apna

Im Se Hyun

3:09
Lossless

Playback -> Hàn

Album: Dae Jang Geum OST (2004) Listen Album

339

Beat

Duk Goo (덕구)

Park Jae Won

2:29
Lossless

Playback -> Hàn

Album: Dae Jang Geum OST (2004) Listen Album

227

Beat

Yun Bap (연밥)

Park Jae Chun; Shim Sang Won; Yoo Kyung Hwa

4:38
Lossless

Playback -> Hàn

Album: Dae Jang Geum OST (2004) Listen Album

398

Beat

0815

Eric Rigler

2:08
Lossless

Playback -> Hàn

Album: Dae Jang Geum OST (2004) Listen Album

288

Beat

Chang Ryong (창룡)

Park Jae Chun; Son Bum Joo; Yoo Kyung Hwa

5:37
Lossless

Playback -> Hàn

Album: Dae Jang Geum OST (2004) Listen Album

453

Beat

Go Won (고원)

Craig Eastman

1:43
Lossless

Playback -> Hàn

Album: Dae Jang Geum OST (2004) Listen Album

365

Beat

Fixer Upper

Cast Of Frozen; Maia Wilson

2:55
282kbps

Playback -> US-UK

Kristen Anderson-Lopez; Robert Lopez; Album: Disney Karaoke Series: Frozen (Sing-Along Favorites) (2014) Listen Album

129

Beat

Dark Waltz History

Brian Keane

2:58
Lossless

Playback -> US-UK

Album: La Belle Et La Bête (Bande Originale Du Film) (2014) Listen Album

290

20

Spring Chicken Soup (영계백숙)

Jung Joon Ha; After School

3:22
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Infinite Challenge - Olympic Express Way Duet Song Festival (2009) Listen Album

300

21

The Heat Gull

No Hong Chul; No Brain

3:42
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Infinite Challenge - Olympic Express Way Duet Song Festival (2009) Listen Album

1.074

22

Senorita

Junjin; Lee Jung Hyun

3:15
Lossless

Nhạc Hàn -> Pop, rock...

Album: Infinite Challenge - Olympic Express Way Duet Song Festival (2009) Listen Album

335

Beat

3:34
Lossless

Playback -> Hàn

Album: Jejoongwon OST (2010) Listen Album

178

Beat

Yun Do (연도)

Baek Bo Hyun

4:00
Lossless

Playback -> Hàn

Album: Dae Jang Geum OST (2004) Listen Album

250

Beat

2:52
Lossless

Playback -> Hàn

Album: All About Eve (OST) DYCD-1109 (2000) Listen Album

125

Album: chibi.maruchan
Worlds Within OST (2008)
Kim Hyung Seok
Lossless
The Snow Queen OST (2007)
Jo Sung Woo
Lossless
The Snow Queen OST Version 2 - Love Theme (2007)
Jo Sung Woo
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)