Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: danjustince
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

3:31
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lý Thủ Tuấn; Quan Kiếm; Ngũ Uy; Album: Thử Hỏi Tình Yêu Này Đáng Giá Bao Nhiêu (试问此情值几钱) (Single) (2021) Listen Album

20

Beat

3:31
Lossless

Playback -> Hoa

Lý Thủ Tuấn; Quan Kiếm; Ngũ Uy; Album: Thử Hỏi Tình Yêu Này Đáng Giá Bao Nhiêu (试问此情值几钱) (Single) (2021) Listen Album

1

3

3:05
Lossless

Nhạc Hoa -> Dance, remix

Lý Thủ Tuấn; Quan Kiếm; Ngũ Uy; Album: Thử Hỏi Tình Yêu Này Đáng Giá Bao Nhiêu (试问此情值几钱) (Single) (2021) Listen Album

0

4

Bắc Địa Lúc Này (北地此时)

An Cửu; Diệp Lý; Quốc Phong Tân Ngữ

5:55
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

An Cửu; Lý Kiến Hành; Lư Ấn Ian; Album: Bắc Địa Lúc Này (北地此时) (Single) (2021) Listen Album

0

Beat

Bắc Địa Lúc Này (北地此时)

An Cửu; Diệp Lý; Quốc Phong Tân Ngữ

5:55
Lossless

Playback -> Hoa

An Cửu; Lý Kiến Hành; Lư Ấn Ian; Album: Bắc Địa Lúc Này (北地此时) (Single) (2021) Listen Album

0

6

Khiên (牵)

Vu Nghị

4:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Huyền Lôi Tử; Trương Vĩ Kiệt; Diệu Tư Âm; Vương Bảo Bình; Châu Gia Luân; Album: Khiên (牵) (Single) (2021) Listen Album

0

Beat

Khiên (牵)

Vu Nghị

4:50
Lossless

Playback -> Hoa

Huyền Lôi Tử; Trương Vĩ Kiệt; Diệu Tư Âm; Vương Bảo Bình; Châu Gia Luân; Album: Khiên (牵) (Single) (2021) Listen Album

0

8

Move Up

Áo Tư Tạp

3:46
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Oscar Áo Tư Tạp; Rick Bridges; DEEVAN; Album: Move Up (Single) (2021) Listen Album

0

9

Giờ Thân (申时)

Âm Khuyết Thi Thính; Côn Ngọc

3:50
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Giả Mị; Thương Tiểu Cẩn; Morri3on (Kiều Phàm Tam); Album: Giờ Thân (申时) (Single) (2021) Listen Album

0

Beat

Giờ Thân (申时)

Âm Khuyết Thi Thính; Côn Ngọc

3:48
Lossless

Playback -> Hoa

Giả Mị; Thương Tiểu Cẩn; Morri3on (Kiều Phàm Tam); Album: Giờ Thân (申时) (Single) (2021) Listen Album

0

Beat

3:33
Lossless

Playback -> Hoa

2; HEAT J; Album: Bảo Bối Thứ Mấy (第几个宝贝) (Single) (2021) Listen Album

0

12

3:29
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Viên Dã Tịch; Album: Sing! China 2021 Tập 1 (2021中国好声音 第1期) (2021) Listen Album

0

13

4:30
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Phan Vĩ Nguyên; Vũ Kỳ Long Đồng; Album: Sing! China 2021 Tập 1 (2021中国好声音 第1期) (2021) Listen Album

0

14

3:35
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Sa Nam Kiệt; A Khố Ô Vụ; Album: Sing! China 2021 Tập 1 (2021中国好声音 第1期) (2021) Listen Album

0

15

Tiamo (Live)

Nhậm Mị Sảng

3:53
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Nhậm Mị Sảng; Album: Sing! China 2021 Tập 1 (2021中国好声音 第1期) (2021) Listen Album

0

16

Mùa Hè Thoáng Qua (忽而今夏) (Live)

Vương Tĩnh Văn Không Mập

4:23
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Uông Tô Lang; Album: Sing! China 2021 Tập 1 (2021中国好声音 第1期) (2021) Listen Album

0

17

3:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Step.Jad Y Gia; $ign K; Album: Sing! China 2021 Tập 1 (2021中国好声音 第1期) (2021) Listen Album

0

18

I Love China (我爱你中国) (Live)

Na Anh; Uông Phong; Lý Vinh Hạo; Lý Khắc Cần; Ngô Mạc Sầu; Cát Khắc Tuyển Dật

4:06
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Uông Phong; Album: Sing! China 2021 Tập 1 (2021中国好声音 第1期) (2021) Listen Album

0

19

2:34
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Châu Kiệt Luân; Dương Thụy Đại; Album: Sing! China 2021 Tập 1 (2021中国好声音 第1期) (2021) Listen Album

0

20

Đài Hoa Cúc (菊花台) (Live)

Lý Khắc Cần; Trần Dịch Tấn; Lưu Hoan

2:46
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Phương Văn Sơn; Châu Kiệt Luân; Album: Sing! China 2021 Tập 1 (2021中国好声音 第1期) (2021) Listen Album

0

21

Lặng Lẽ (默) (Live)

Lý Vinh Hạo; Châu Kiệt Luân

2:13
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Doãn Ước; Tiền Lôi; Album: Sing! China 2021 Tập 1 (2021中国好声音 第1期) (2021) Listen Album

0

22

Để Cho Anh Một Lần Có Em (让我一次爱个够) (Live)

Uông Phong; Tạ Đình Phong; Dữu Trừng Khánh

2:28
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Trần Gia Lệ; Dữu Trừng Khánh; Album: Sing! China 2021 Tập 1 (2021中国好声音 第1期) (2021) Listen Album

0

23

Kế Hoạch Nhảy Dù (空投计划)

Vương Nhất Bác; PUBG Mobile

3:40
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Lưu Mộng Tĩnh; JACKPOT WAV; Album: Kế Hoạch Nhảy Dù (空投计划) (Single) (2021) Listen Album

0

24

Fair Dish

Yeseo

3:01
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Yeseo; Diori; Lee So Won; Album: The Witch's Diner OST Part.3 (Single) (2021) Listen Album

1

Beat

Fair Dish

Yeseo

3:01
Lossless

Playback -> US-UK

Yeseo; Diori; Lee So Won; Album: The Witch's Diner OST Part.3 (Single) (2021) Listen Album

1

Album: danjustince
Thử Hỏi Tình Yêu Này Đáng Giá Bao Nhiêu (试问此情值几钱) (Single) (2021)
Diệp Lý
Lossless
Bắc Địa Lúc Này (北地此时) (Single) (2021)
An Cửu; Diệp Lý; Quốc Phong Tân Ngữ
Lossless
Khiên (牵) (Single) (2021)
Vu Nghị
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)