Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: danjustince
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

4:27
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 17% (2019) Listen Album

37

2

Sentimental Twilight

Miyuki Watanabe

5:10
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 17% (2019) Listen Album

47

3

Myself

Miyuki Watanabe

4:03
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 17% (2019) Listen Album

27

4

Because I Love You

Miyuki Watanabe

4:26
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 17% (2019) Listen Album

25

5

Fly With Your Dream

Miyuki Watanabe

4:40
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 17% (2019) Listen Album

43

6

Milkyway

Miyuki Watanabe

4:14
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 17% (2019) Listen Album

29

7

Perfect Girl

Miyuki Watanabe

4:06
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 17% (2019) Listen Album

30

8

Love Story

Miyuki Watanabe

5:37
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 17% (2019) Listen Album

37

9

4:07
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: 17% (2019) Listen Album

33

10

3:28
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Chuyết Mộ (拙慕) (Single) (2019) Listen Album

44

11

Tượng Tâm (匠心)

Tô Thi Đinh;Lý Kỳ

4:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tượng Tâm (匠心) (Single) (2019) Listen Album

49

12

4:07
Lossless

Nhạc Nhật -> Pop, rock...

Album: Jiwaru DAYS (Type A) (2019) Listen Album

90

13

4:26
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Dài Ngắn Một Đời (长短一生) (Single) (2019) Listen Album

32

Beat

4:26
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Dài Ngắn Một Đời (长短一生) (Single) (2019) Listen Album

11

15

Vong Ưu (忘忧)

Trương Tuyết Nghênh

4:11
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Vong Ưu (忘忧) (Single) (2019) Listen Album

101

16

4:27
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hồng Trần Gặp Gỡ (红尘相看) (Single) (2019) Listen Album

26

17

I Know You Know

Lý Trị Đình

4:04
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: I Know You Know (Single) (2019) Listen Album

86

18

Tâm Tỏa (心锁)

Kim Nhuận Cát

3:59
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Tâm Tỏa (心锁) (Single) (2019) Listen Album

168

Beat

Nguyện (愿)

Ngải Thần

4:10
Lossless

Playback -> Hoa

Album: Nguyện (愿) (Single) (2019) Listen Album

18

20

Sea

Từ Phương Chu

2:39
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Từ Phương Chu, C6; Album: Sea (Single) (2019) Listen Album

16

21

Nguyện (愿)

Ngải Thần

4:08
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Nguyện (愿) (Single) (2019) Listen Album

69

22

3:14
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thanh Xuân Ðại Mãn Quán (青春大满贯) (Single) (2019) Listen Album

16

23

4:49
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Hồng Trần Ấm Áp (红尘微烫) (Singe) (2019) Listen Album

271

24

5:39
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Thuyền Xa (离舟) (Single) (2019) Listen Album

42

25

Cảnh Xuân (春光)

Châu Tấn

3:32
Lossless

Nhạc Hoa -> Pop, rock...

Album: Cảnh Xuân (春光) (Single) (2019) Listen Album

13

Album: danjustince
17% (2019)
Miyuki Watanabe
Lossless
Chuyết Mộ (拙慕) (Single) (2019)
Châu Thâm
Lossless
Tượng Tâm (匠心) (Single) (2019)
Tô Thi Đinh;Lý Kỳ
Lossless
Xem thêm...

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)