Tìm theo:

Thứ tự sắp xếp:

Chuyên mục tìm:

Tên thành viên: devilwoman.hdvn
STT Tên bài hát / Ca sĩ Chất lượng Ghi chú Chuyên mục / Sáng tác Downloads

1

You Needed Me

Anne Murray

3:36
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection Vol.04 DWCD004 (2012) Listen Album

4.303

2

Oops I Did It Again

Britney Spears

3:31
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 30 DWCD030 (2012) Listen Album

952

3

My Brave Face

Paul McCartney

3:18
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection Vol.06 DWCD006 (2012) Listen Album

847

4

Achy Breaky Heart

Billy Ray Cyrus

3:23
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection Vol.06 DWCD006 (2012) Listen Album

1.237

5

3:56
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 30 DWCD030 (2012) Listen Album

1.210

6

Before The Dawn

Judas Priest

3:23
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 20 DWCD020 (2012) Listen Album

977

7

2:08
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 20 DWCD020 (2012) Listen Album

3.804

8

Elle

Didier Barbelivien

3:14
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: DW's Collection Vol.06 DWCD006 (2012) Listen Album

945

9

Après Toi

Vicky Leandros

3:32
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: DW's Collection Vol.06 DWCD006 (2012) Listen Album

1.897

10

2:34
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 11 DWCD011 (2012) Listen Album

3.152

11

3:48
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 20 DWCD020 (2012) Listen Album

4.941

12

Islands In The Stream

Kenny Rogers; Dolly Parton

4:08
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 11 DWCD011 (2012) Listen Album

1.736

13

Main Dans La Main

Christophe

3:03
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 21 DWCD021 (2012) Listen Album

4.771

14

Casablanca

Bertie Higgins

4:37
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 28 DWCD028 (2012) Listen Album

2.314

15

Quit Playing Games

Backstreet Boys

3:54
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Backstreet Boys; Album: DW's Collection 34 DWCD034 (2012) Listen Album

1.979

16

Girl Of My Dreams

The Moffatts

3:41
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

The Moffats; Album: DW's Collection 32 DWCD032 (2012) Listen Album

2.863

17

Comme Toi

Jean-Jacques Goldman

4:21
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 19 DWCD019 (2012) Listen Album

2.142

18

4:54
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 33 DWCD033 (2012) Listen Album

5.341

19

Belle

Christophe

3:24
Lossless

Nước khác -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 22 DWCD022 (2012) Listen Album

1.642

20

Oh! Mon Amour

Christophe

2:48
Lossless

Nhạc Pháp -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 16 DWCD016 (2012) Listen Album

2.450

21

Delilah

Tom Jones

3:23
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 27 DWCD027 (2012) Listen Album

4.378

22

All Rise

Blue

3:43
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 29 DWCD029 (2012) Listen Album

3.874

Seasons In The Sun - Terry Jacks

Seasons In The Sun

Terry Jacks

3:24
720x576

Video Clip -> US-UK

(1974)

421

24

Seasons In The Sun

Terry Jacks

3:23
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 10 DWCD010 (2012) Listen Album

3.210

25

Beautiful Sunday

Daniel Boone

2:59
Lossless

US-UK -> Pop, rock...

Album: DW's Collection 9 DWCD009 (2012) Listen Album

6.354

     
Album: devilwoman.hdvn
DW's Collection Vol.04 DWCD004 (2012)
Anne Murray
Lossless
DW's Collection 30 DWCD030 (2012)
Britney Spears
Lossless
DW's Collection Vol.06 DWCD006 (2012)
Paul McCartney
Lossless
Xem thêm...

devilwoman.hdvn

Bài hát vừa nghe

My playlist (0)